X là tetrapeptit có công thức gly ala val gly

-

302 × 4x + 245 × 3x + 56 × 25x = 257,36 + 18 × 7x ||⇒ x = 0,08 mol.

► m = 302 × 4x + 245 × 3x = 155,44(g)


Bạn đang xem: X là tetrapeptit có công thức gly ala val gly

Tdiệt phân trọn vẹn a mol Gly-Ala-Val-Glu trong dung dịch NaOH dư, bao gồm b mol NaOH phản bội ứng. Tỉ lệ a : b tương ứng là


Cho 24,5 gam tripeptit X bao gồm công thức Gly-Ala-Val chức năng với 600 ml dung dịch NaOH 1M, sau khoản thời gian phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho Y công dụng với hỗn hợp HCl dư, cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng (vào quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học) thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Tdiệt phân trọn vẹn a mol Ala-Val-Glu-Lys trong hỗn hợp HCl dư, bao gồm b mol HCl bội nghịch ứng. Giá trị của là


Đun nóng 0,1 mol một pentapeptit X (được tạo thành từ 1 amino axit Y chỉ đựng một tổ -NH2 với một tổ -COOH) cùng với 700ml hỗn hợp NaOH 1M, cho bội phản ứng trọn vẹn cô cạn dung dịch chiếm được 63,5 gam chất rắn khan. Tên hotline của Y là:


X là đipeptit Ala-Glu, Y là tripeptit Ala-Ala-Gly. Đun rét m (gam) hỗn hợp cất X cùng Y gồm tỉ lệ số mol của X cùng Y tương ứng là một trong : 2 với dung dịch NaOH hoàn toản. Phản ứng hoàn toàn nhận được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận hỗn hợp T nhận được 56,4 gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là


X là tetrapeptit Ala–Gly–Val–Ala; Y là tripeptit Val–Gly–Val. Đun nóng m gam tất cả hổn hợp cất X và Y (trong các số đó tỉ trọng mol của X cùng Y tương ứng là 1 : 3) với dung dịch NaOH toàn diện. Phản ứng hoàn toàn nhận được hỗn hợp Z, cô cạn hỗn hợp Z chiếm được 25,328 gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là


Cho T là tetrapeptit mạch hnghỉ ngơi Glu-Ala-Lys-Val. Tbỏ phân hoàn toàn m gam T bằng hỗn hợp HCl dư, bao gồm 7,3 gam HCl bội phản ứng. Đun lạnh m gam T với 240 mL hỗn hợp NaOH 1M tới bội nghịch ứng trả toàn; cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được a gam hóa học rắn khan. Giá trị của a là


Hỗn đúng theo X tất cả Gly-Ala-Val và Gly-Ala-Val-Ala (tất cả tỷ lệ mol tương xứng 1 :2). Đun lạnh m (gam) các thành phần hỗn hợp X cùng với dung dịch NaOH (đem dư 20% đối với lượng phản nghịch ứng) nhận được dung dịch Y. Cho Y bội nghịch ứng toàn diện với dung dịch HCl nhận được hỗn hợp Z. Cô cạn Z thu được 263,364 gam các thành phần hỗn hợp rắn. Giá trị của m là :


Xem thêm: Tính Chất Hoá Học Của Kim Loại Kiềm Là Gì ? Vị Trí Và Cấu Tạo Của Kim Loại Kiềm

Chia tất cả hổn hợp có tripeptit X cùng tetrapeptit Y (gần như mạch hlàm việc, có tỉ lệ mol khớp ứng là 1 trong những : 2) thành 2 phần cân nhau.

Thủy phân hoàn toàn phần một yêu cầu vừa đủ 2đôi mươi mL dung dịch NaOH 1M, nhận được 25,82 gam muối hạt của glyxin, alanin với valin. Tbỏ phân trọn vẹn phần hai bởi dung dịch HCl dư, thu được m gam muối bột. Giá trị của m là


Hỗn vừa lòng E chứa tía peptit mạch hở Ala-Gly-Glu, Ala-Gly cùng Glu-Glu-Ala-Gly-Glu. Trong E nguyên tố nitơ chiếm phần 14,433% về cân nặng. Cho 0,1 mol E chức năng cùng với hỗn hợp NaOH (dư) sau bội phản ứng hoàn toàn, chiếm được m gam hỗn hợp gồm cha muối bột. Giá trị của mngay sát nhấtvới mức giá trị làm sao sau đây?


khi thủy phân trọn vẹn 7,46 gam peptit mạch hlàm việc E chỉ chiếm được chiếm được 8,9 gam alanin. Nhận định làm sao dưới đây về phân tử E là sai?


Cho E là tetra peptit Ala-Ala-Val-Glu. Thủy phân trọn vẹn m gam E bằng dung dịch NaOH dư, có 8 gam NaOH phản ứng. Mặt không giống, tbỏ phân trọn vẹn m gam E bằng dung dịch HCl dư, thu được a gam muối bột. Giá trị của a là


Hỗn hợp T tất cả bố peptit mạch hở có tỉ trọng mol khớp ứng là 2 : 3 : 4. Tbỏ phân hoàn toàn m gam T, thu được 10,5 gam glyxin, 14,24 gam alanin với 9,36 gam valin. Biết tổng thể links peptit vào cha phân tử là 9. Giá trị của m là


Cho cha peptit mạch hlàm việc X, Y, Z đều được kết cấu trường đoản cú hai trong các những gốc amino axit là glyxin, alanin và valin. Biết Y, Z là đồng phân cấu tạo với tổng số liên kết peptit vào cha phân tử là 11.Tbỏ phân trọn vẹn 31,12 gam các thành phần hỗn hợp tất cả X, Y, Z (gồm tỉ trọng mol tương xứng là một trong : 4 : 4) trong hỗn hợp NaOH, chiếm được nhị muối bột cùng với số mol theo lần lượt là 0,09 mol cùng 0,29 mol. Phân tử khối hận của X là


X là tripeptit, Y là tetrapeptit với Z là hợp chất bao gồm bí quyết phân tử là C4H9NO4 (phần đông mạch hở). Cho 0,đôi mươi mol tất cả hổn hợp E đựng X, Y, Z công dụng hoàn toàn cùng với hỗn hợp cất 0,59 mol NaOH (vừa đủ). Sau làm phản ứng nhận được 0,09 mol ancol đối kháng chức; hỗn hợp T chứa 3 muối (trong các số ấy bao gồm muối bột của alanin với muối của một axit cơ học no,1-1 chức, mạch hở) với tổng cân nặng là 59,24 gam. Phần trăm cân nặng của X trong E là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố thủ đô, Việt Nam