Ý Nghĩa Của Từ Wrap It Up Là Gì

-

Wrap-Up là gì? Định nghĩa, khái niệm, phân tích và lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu với chỉ dẫn bí quyết áp dụng Wrap-Up - Definition Wrap-Up - Kinh tế


tin tức thuật ngữ

Tiếng Anh Wrap-Up
Tiếng Việt Bản Tóm Tắt; Bản Trích Yếu; (Cách) Bán Nkhô giòn Ít Tốn Sức
Chủ đề Kinch tế

Định nghĩa - Khái niệm

Wrap-Up là gì?

Là một chiến lược bao gồm toàn bộ những khủng hoảng rủi ro trách rưới nhiệm, hay chỉ được viết đến một số lượng bự. Ví dụ, một chế độ tổng hợp hoàn toàn có thể được viết ra để bao hàm tất cả các bên thầu độc lập làm việc trên một các bước.

Bạn đang xem: Ý Nghĩa Của Từ Wrap It Up Là Gì

Wrap-Up là Bản Tóm Tắt; Bản Trích Yếu; (Cách) Bán Nkhô cứng Ít Tốn Sức.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinc tế .

Ý nghĩa - Giải thích

Wrap-Up nghĩa là Bản Tóm Tắt; Bản Trích Yếu; (Cách) Bán Nkhô giòn Ít Tốn Sức.

Xem thêm:

Các chương trình bảo đảm trọn gói vẫn trlàm việc đề nghị thông dụng rộng trong nghề thành lập, nhưng nhiều nhà cài đặt với công ty thầu xa lạ cùng với phương thức hoạt động của bọn chúng.

Definition: Is a plan that covers all liability risks, which is usually only written for a large amount. For example, a wrap-up policy could be written khổng lồ cover all of the independent contractors working on a single job.

Ví dụ mẫu - Cách sử dụng

Ví dụ: Hãy để mắt tới công tác bảo đảm bởi vì công ty sở hữu kiểm soát bởi chủ download thay mặt cho người thành lập giỏi công ty thầu thiết lập. Tính những tiện ích bổ sung cập nhật, bảo hiểm bao gồm bồi thường cho tất cả những người lao động, trách nát nhiệm phổ biến, trách nát nhiệm quá mức, trách nhiệm ô nhiễm và độc hại, trách nhiệm nghề nghiệp, khủng hoảng của fan gây ra với trách rưới nhiệm bảo đảm an toàn đường tàu. Mặc cho dù chi phí bảo đảm toàn bộ có thể đắt tuy thế chi phí này có thể được chia đến tổng thầu với bên thầu prúc.

Thuật ngữ giống như - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Wrap-Up Bản Tóm Tắt; Bản Trích Yếu; (Cách) Bán Nkhô hanh Ít Tốn Sức tiếng Anh

Tổng kết

Trên phía trên là thông tin giúp người mua hàng phát âm rõ rộng về thuật ngữ Kinc tế Wrap-Up là gì? (giỏi Bản Tóm Tắt; Bản Trích Yếu; (Cách) Bán Nhanh hao Ít Tốn Sức nghĩa là gì?) Định nghĩa Wrap-Up là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và gợi ý cách thực hiện Wrap-Up / Bản Tóm Tắt; Bản Trích Yếu; (Cách) Bán Nkhô cứng Ít Tốn Sức. Truy cập evolutsionataizmama.com để tra cứu vớt ban bố các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục