Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 8

-
Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vsinh hoạt bài bác tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 8

Viết phân số thập phân tương thích vào địa điểm chấm dưới mỗi gạch của tia số

*

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào khu vực chấm dưới mỗi vén của tia số

*
 

2. Chuyển phân số thành số thập phân

(9 over 4 = ldots = ldots ) (11 over 20 = ldots = ldots )

(15 over 2 = ldots = ldots) (2 over 500 = ldots = ldots )

(18 over 30 = ldots = ldots ) (4 over 400 = ldots = ldots )

3. Chuyển thành phân số thập phân có mẫu số là 100

(eqalign & 17 over 10 = …………. = ………….. cr & 9 over 25 = …………. = ………….. cr & 200 over 1000 = ………….

Xem thêm:

= ………….. cr & 38 over 200 = …………. = ………….. cr )

4. Một lớp học tập tất cả 30 học viên, trong số đó tất cả số học sinh thích hợp học tập môn Toán, số học viên ưng ý học tập vẽ . Hỏi lớp học đó bao gồm bao nhiêu học viên phù hợp học Toán thù, bao nhiêu học sinh ưng ý học tập vẽ?

Đáp án

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào vị trí chnóng dưới từng vén của tia số

*
 

2. Chuyển phân số thành số thập phânQuảng cáo

(eqalign và 9 over 4 = 9 imes 25 over 4 imes 25 = 225 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11 over 20 = 11 imes 5 over đôi mươi imes 5 = 55 over 100 cr và 15 over 2 = 15 imes 50 over 2 imes 50 = 750 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,2 over 500 = 2 imes 2 over 500 imes 2 = 4 over 1000 cr & 18 over 30 = 18:3 over 30:3 = 6 over 10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 over 400 = 4:4 over 400:4 = 1 over 100 cr )

3. Chuyển thành phân số thập phân gồm mẫu mã số là 100

(eqalign và 17 over 10 = 17 imes 10 over 10 imes 10 = 170 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9 over 25 = 9 imes 4 over 25 imes 4 = 36 over 100 cr & 200 over 1000 = 200:10 over 1000:10 = 20 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,38 over 200 = 38:2 over 200:2 = 19 over 100 cr )

4. Một lớp học tập bao gồm 30 học viên, trong các số ấy có (90 over 100) số học sinh đam mê học môn Tân oán, (80 over 100) số học viên ưa thích học vẽ . Hỏi lớp học tập đó bao gồm từng nào học sinh say mê học tập Toán, từng nào học viên ham mê học vẽ?