Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 141

-
a 3 2m 4kg 3l 4 giờ 1m2
b 8 5m 9kg 7l 5 giờ 3m2
Tỉ số của a cùng b
Tỉ số của b và a
Đáp án:

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 141

*

Bài 2 trang 67 VBT Toán 4 Tập 2: Hai túi gạo bao gồm khối lượng là 54 kilogam. Túi thứ nhất có trọng lượng bởi 4/5 túi máy nhị. Hỏi mỗi túi gồm cân nặng từng nào ki-lô-gam gạo?

Đáp án:

Tóm tắt


*

Theo hình mẫu vẽ, toàn bô phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số ki-lô-gam gạo bao gồm vào túi trước tiên là:

54: 9 × 4 = 24 (kg)

Số ki-lô-gam gạo gồm vào túi đồ vật nhì là:

54: 9 × 5 = 30 (kg)

Đáp số: túi đầu tiên là: 24 kg

Túi thiết bị hai là: 30 kg

Bài 3 trang 67 VBT Toán thù 4 Tập 2: Viết số phù hợp vào ô trống:

Tổng 360 392 1692 11256
Tỉ số 1: 7 5: 9 19: 17 123: 45
Số sản phẩm công nghệ nhất
Số lắp thêm hai
Đáp án:
Tổng 360 392 1692 11256
Tỉ số 1: 7 5: 9 19: 17 123: 45
Số sản phẩm nhất45 140 893 8241
Số máy hai 315 252 799 3015

Bài 4 trang 68 VBT Toán 4 Tập 2: Hình vuông tất cả cạnh bởi 3m. Hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 5m và chiều rộng lớn 3m. Tìm tỉ số của diện tích hình chữ nhật

Đáp án:

Tóm tắt


*

Xem thêm: Đóng Vai Nhân Vật Anh Thanh Niên, Top 4 Bài Trong Lặng Lẽ Sa Pa Văn 9

Diện tích hình vuông vắn đó là:

3 × 3 = 9 (m2)

Diện tích hình chữ nhật là:

5 × 3 = 15 (m2)

Tỉ số diện tích hình vuông vắn cùng hình chữ nhật là:

9: 15 hay


*

*

Đáp số:

*

Bài trước:
Bài 140: Luyện tập (trang 65 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài tiếp: Bài 142: Tìm nhì số khi biết hiệu và tỉ số của nhị số đó (trang 69 VBT Toán 4 Tập 2)

Giải Vngơi nghỉ bài tập Toán thù 4

Giải VBT Toán 4 Tập 1

Cmùi hương 1: Số thoải mái và tự nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo khối hận lượngBài 1. Ôn tập những số cho 100 000 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 2. Ôn tập các sô mang đến 100 000 (tiếp theo) (trang 4 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 3. Ôn tập những số cho 100 000 (tiếp theo) ( trang 5 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 4. Biểu thức tất cả cất một chữ (trang 6 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 5. Luyện tập (trang 7 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 6. Các số tất cả 6 chữ số (trang 8 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 7. Luyện tập ( trang 9 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 8. Hàng với lớp (trang 10 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 9. So sánh những số có rất nhiều chữ số (trang 11 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 10. Triệu và lớp triệu (trang 12 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 11. Triệu cùng lớp triệu (tiếp theo) (trang 13 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 12. Luyện tập (trang 14 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 13. Luyện tập (trang 15 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 14. Dãy số thoải mái và tự nhiên (trang 16 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 15. Viết số thoải mái và tự nhiên vào hệ thập phân (trang 17 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 16. So sánh với xếp sản phẩm trường đoản cú các số tự nhiên (trang 18 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 17. Luyện tập (trang 19 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 18. Yến, tạ, tấn (trang trăng tròn VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 19. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng (trang 21 VBT Toán 4 Tập 1)Bài đôi mươi. Giây, vắt kỉ (trang 22 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 21. Luyện tập (trang 23 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 22. Tìm số vừa đủ cùng (trang 24 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 23. Luyện tập (trang 25 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 24. Biểu đồ dùng (trang 26 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 25. Biểu vật (tiếp theo) (trang 27 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 26. Luyện tập (trang trang 29 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 27. Luyện tập bình thường (trang 31 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 28. Tự chất vấn (trang 33 VBT Toán 4 Tập 1)Chương 2: Bốn phnghiền tính cùng với những số thoải mái và tự nhiên. Hình họcBài 29. Phxay cộng (trang 35 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 30. Phép trừ (trang 36 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 31. Luyện tập (trang 37 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 32. Biểu thức tất cả cất nhị chữ (trang 38 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 33. Tính hóa học giao hân oán của phép cùng (trang 39 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 34. Biểu thức tất cả chứa cha chữ (trang 40 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 35. Tính chất phối kết hợp của phnghiền tính cùng (trang 41 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 36. Luyện tập (trang 42 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 37. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số kia (trang 43 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 38. Luyện tập (trang 44 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 39. Luyện tập chung (trang 45 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 40. Góc nhọn, góc tù túng, góc bẹt (trang 46 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 41. Hai mặt đường thẳng vuông góc (trang 47 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 42. Hai mặt đường thẳng tuy vậy song (trang 49 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc (trang 51 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 44. Vẽ hai đường trực tiếp song tuy nhiên (trang 52 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật (trang 53 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 46. Thực hành vẽ hình vuông (trang 54 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 47. Luyện tập (trang 55 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 48. Luyện tập bình thường (trang 57 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 49. Nhân một số trong những với 1 chữ số (trang 59 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 50. Tính hóa học giao hoán thù của phnghiền nhân (trang 60 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... chia cho số 10, 100, 1000,... (trang 61 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 52. Tính chất phối kết hợp của phnghiền nhân (trang 62 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 53. Nhân cùng với số tất cả tận thuộc là chữ số 0 (trang 63 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 54. Đề - xi - mét vuông (trang 64 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 55. Mét vuông (trang 65 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 56. Nhân một vài với 1 tổng (trang 66 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 57. Nhân một vài với một hiệu (trang 67 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 58. Luyện tập (trang 68 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 59. Nhân số bao gồm nhì chữ số (trang 69 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 60. Luyện tập (trang 70 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 61. Giới thiệu nhân nhđộ ẩm số có nhị chữ số với 11 (trang 71 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 62. Nhân với số cùng với cha chữ số ( trang 72 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 63. Nhân cùng với số tất cả bố chữ số (trang 73 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 64. Luyện tập (trang 74 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 65. Luyện tập tầm thường (trang 75 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 66. Chia một tổng mang lại một trong những ( trang 77 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 67. Chia mang lại số tất cả một chữ số (trang 78 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 68. Luyện tập (trang 79 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 69. Chia một trong những cho một tích ( trang 80 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 70. Chia một tích cho một vài (trang 81 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 71. Chia hai số tận cùng là chữ số 0 (trang 82 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 72. Chia cho số tất cả nhì chữ số (trang 83 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 73. Chia cho số gồm nhị chữ số (tiếp theo) (trang 84 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 74. Luyện tập (trang 85 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 75.Chia đến số gồm hai chữ số (tiếp theo) (trang 86 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 76. Luyện tập (trang 87 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 77. Thương có chữ số 0 (trang 88 VBT Tân oán 4 Tập 1)Bài 78. Chia mang đến số gồm cha chữ số (trang 89 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 79. Luyện tập (trang 90 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 80. Chia mang đến số bao gồm cha chữ số (tiếp theo) (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 81. Luyện tập (trang 92 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 82. Luyện tập phổ biến (trang 91 VBT Toán thù 4 Tập 1)Bài 83. Tự bình chọn ( trang 94 VBT Tân oán 4 Tập 1)

Giải VBT Toán 4 Tập 2

Cmùi hương 3: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2, 5, 9, 3 - Giới thiệu Hình bình hànhBài 84: Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 2 (trang 3 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 85: Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5 (trang 4 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 86: Luyện tập (trang 5 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 87: Dấu hiệu chia hết cho 9 (trang 6 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 88: Dấu hiệu chia không còn mang đến 3 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 89: Luyện tập (trang 7 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 90: Luyện tập tầm thường (trang 8 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 91: Ki-lô-mét vuông (trang 9 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 92: Luyện tập (trang 10 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 93: Hình bình hành ( trang 11 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 94: Diện tích hình bình hành (trang 12 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 95: Luyện tập (trang 13 VBT Toán 4 Tập 2)Cmùi hương 4: Phân số - Các phép tính với phân số - Giới thiệu Hình thoiBài 96: Phân số (trang 15 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 97: Phân số với phép phân tách số tự nhiên (trang 16 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 98: Phân số với phép phân chia số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 17 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 99: Luyện tập (trang 18 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 100: Phân số đều bằng nhau ( trang 19 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 101: Rút gọn phân số (trang trăng tròn VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 102: Luyện tập (trang 21 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 103: Quy đồng chủng loại số các phân số (trang 22 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 104: Quy đồng chủng loại số những phân số (Tiếp theo) (trang 23 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 105: Luyện tập (trang 24 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 106: Luyện tập bình thường (trang 26 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 107: So sánh nhị phân số thuộc mẫu số (trang 27 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 108: Luyện tập (trang 27 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 109: So sánh hai phân số không giống chủng loại số (trang 28 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 110: Luyện tập (trang 30 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 111: Luyện tập thông thường (trang 32 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 112: Luyện tập chung (trang 33 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 113: Luyện tập bình thường (trang 34 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 114: Phxay cộng phân số (trang 35 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 115: Phnghiền cùng phân số (Tiếp theo) (trang 36 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 116: Luyện tập (trang 37 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 117: Luyện tập (trang 38 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 118: Phxay trừ phân số (trang 39 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 119: Phxay trừ phân số (Tiếp theo) (trang 40 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 120: Luyện tập (trang 41 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 121: Luyện tập bình thường (trang 42 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 122: Phnghiền nhân phân số (trang 43 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 123: Luyện tập (trang 44 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 124: Luyện tập (trang 45 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 125: Tìm phân số của một trong những (trang 46 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 126: Phnghiền phân chia phân số (trang 47 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 127: Luyện tập (trang 48 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 128: Luyện tập (trang 49 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 129: Luyện tập chung (trang 50 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 130: Luyện tập thông thường (trang 51 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 131: Luyện tập chung (trang 53 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 132: Luyện tập bình thường (trang 54 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 133: Hình thoi (trang 56 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 134: Diện tích hình thoi (trang 57 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 135: Luyện tập (trang 58 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 136: Luyện tập phổ biến (trang 60 VBT Tân oán 4 Tập 2)Cmùi hương 5: Tỉ số - Một số bài toán thù liên quan mang lại tỉ số - Tỉ lệ phiên bản đồBài 137: Giới thiệu tỉ số (trang 61 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 138: Tìm nhị số lúc biết tổng với tỉ số của hai số kia (trang 62 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 139: Luyện tập (trang 64 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 140: Luyện tập (trang 65 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 141: Luyện tập thông thường (trang 67 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 142: Tìm hai số lúc biết hiệu và tỉ số của hai số kia (trang 69 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 143: Luyện tập (trang 70 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 144: Luyện tập (trang 71 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 145: Luyện tập phổ biến (trang 73 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 146: Luyện tập chung (trang 75 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 147: Tỉ lệ bản đồ dùng (trang 77 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 148: Ứng dụng của tỉ trọng bạn dạng đồ gia dụng (trang 79 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 149: Ứng dụng của tỉ trọng phiên bản đồ dùng (Tiếp theo) (trang 80 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 150: Thực hành (trang 81 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 151: Thực hành (Tiếp theo) (trang 82 VBT Toán thù 4 Tập 2)Chương 6: Ôn tậpBài 152: Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (trang 83 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 153: Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo) (trang 84 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 154: Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 85 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 155: Ôn tập về các phnghiền tính với số thoải mái và tự nhiên (trang 87 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 156: Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo) (trang 88 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 157: Ôn tập về các phnghiền tính cùng với số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 89 VBT Toán 4 Tập 20)Bài 158: Ôn tập về biểu thiết bị (trang 90 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 159: Ôn tập về phân số (trang 92 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 160: Ôn tập về các phxay tính cùng với phân số (trang 93 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 161: Ôn tập về các phxay tính với phân số (Tiếp theo) (trang 95 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 162: Ôn tập về những phnghiền tính cùng với phân số (Tiếp theo) (trang 97 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 163: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 98 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 164: Ôn tập về đại lượng (trang 99 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 165: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 101 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 166: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 167: Ôn tập về hình học (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 168: Ôn tập về hình học (Tiếp theo) (trang 105 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 169: Ôn tập về tìm số vừa đủ cộng (trang 106 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 170: Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng với hiệu của nhì số kia ( trang 108 VBT Tân oán 4 Tập 2)Bài 171: Ôn tập về tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của nhị số kia (trang 110 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 172: Luyện tập tầm thường (trang 111 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 173: Luyện tập bình thường (trang 113 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 174: Luyện tập tầm thường (trang 115 VBT Toán thù 4 Tập 2)Bài 175: Tự kiểm tra (trang 117 VBT Toán thù 4 Tập 2)