Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 128

-

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 VBT tân oán 4 bài xích 128 : Luyện tập với lời giải chi tiết và giải pháp giải nkhô cứng, nlắp nhất


Bài 1

Viết tác dụng vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

- Muốn tra cứu thương thơm của hai phan số ta rước phân số trước tiên phân tách cho phân số đồ vật nhì.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 128

- Muốn nắn chia nhì phân số ta rước phân số thứ nhất nhân cùng với phân số lắp thêm nhị đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

*


Bài 2

Tính (theo mẫu) :

Mẫu (displaystyle 2,:,3 over 5 = 2 imes 5 over 3 = 10 over 3)

a) (displaystyle 3:2 over 7) b) (displaystyle 2:1 over 3)

c) (displaystyle 4:9 over 2) d) (displaystyle 3:1 over 4)

Pmùi hương pháp giải:

 Để phân chia số thoải mái và tự nhiên mang đến phân số ta có thể viết số tự nhiên và thoải mái dưới dạng phân số bao gồm chủng loại số là (1), kế tiếp thực hiện phxay phân chia nhì phân số như thông thường; hoặc ta viết gọn gàng lại tựa như nhỏng sinh hoạt ví dụ mẫu mã.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Ngắn Kể Lại Việc Em Nhận Được Một Món Quà Bất Ngờ Trong

Lời giải chi tiết:

a) (displaystyle 3:2 over 7 = 3 imes 7 over 2 = 21 over 2) b) (displaystyle 2:1 over 3 = 2 imes 3 over 1 = 6)

c) (displaystyle 4:9 over 2 = 4 imes 2 over 9 = 8 over 9) d) (displaystyle 3:1 over 4 = 3 imes 4 over 1 = 12)


Bài 3

Một hình chữ nhật gồm diện tích S (displaystyle 2m^2), chiều rộng (displaystyle 1 over 2m). Tính chiều nhiều năm của hình đó.

Phương thơm pháp giải:

Tính chiều lâu năm của hình chữ nhật ta lấy diện tích S chia cho chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là :

(displaystyle 2:1 over 2 = 2 imes 2 over 1 = 4 (m) )

Đáp số : (4m.)


Bài 4

Cho những phân số (displaystyle 1 over 2;1 over 3;1 over 6;1 over 18). Hỏi mỗi phân số kia cấp mấy lần (displaystyle 1 over 18)?

Mẫu: (displaystyle 1 over 2: 1 over 18 = 1 over 2 imes 18 over 1 = 18 over 2 = 9)

Vậy: (displaystyle 1 over 2) vội (9) lần (displaystyle 1 over 18.)

Phương pháp giải:

Thực hiện nay phnghiền phân tách nhị phân số để search thương thơm của nhì phân số kia.

Lời giải bỏ ra tiết:

+) (displaystyle 1 over 3:1 over 18 = 1 over 3 imes 18 over 1 = 18 over 3 = 6)

Vậy (displaystyle 1 over 3) gấp (6) lần (displaystyle 1 over 18.)

+) (displaystyle 1 over 6:1 over 18 = 1 over 6 imes 18 over 1 = 18 over 6 = 3)

Vậy (displaystyle 1 over 6) vội vàng (3) lần (displaystyle 1 over 18.)

+) (displaystyle 1 over 18:1 over 18 = 1 over 18 imes 18 over 1 = 1)

Vậy (displaystyle 1 over 18) gấp (1) lần (displaystyle 1 over 18.)