Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 67

-
*
Thỏng viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 67

Với giải vsinh hoạt bài bác tập Toán lớp 3 trang 67 Bài 141: Phxay cộng các số vào phạm vi 100 000xuất xắc, cụ thể giúp học viên thuận lợi coi và đối chiếu giải mã từ đó biết phương pháp làm bài tập vào VBT Toán thù 3. Mời các bạn đón xem:

Giải vsinh hoạt bài tập Tân oán lớp 3 Bài 141: Phép cộng các số vào phạm vi 100 000

Bài 1 trang 67 Vsinh hoạt bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2:Đặt tính rồi tính:

36472 + 55418 78219 + 16758 85063 + 7892

47409 + 48566 81567 + 9278 9889 + 90111

Lời giải

*

*

Bài 2 trang 67 Vở bài tập Tân oán lớp 3 Tập 2:Phân xưởng Một may được 46trăng tròn cái áo, phân xưởng Hai may được nhiều rộng phân xưởng Một 280 cái áo. Hỏi hai phân xưởng đó may được bao nhiêu cái áo?

Tóm tắt

*

Lời giải

Số cái áo phân xưởng Hai may được là:

46đôi mươi + 280 = 4900 (cái)

Số cái áo cả hai phân xưởng may được là:

46trăng tròn + 4900 = 95trăng tròn (cái)

Đáp số: 95trăng tròn cái áo

Bài 3 trang 67 Vsinh hoạt bài bác tập Toán thù lớp 3 Tập 2:Hai hình vuông có cạnh đều bằng 3cm và ghép lại thành hình chữ nhật (nlỗi hình vẽ):

*

a) Tính không gian hình vuông ABCD.

b) Tính chu vi hình chữ nhật ABMN.

Lời giải

a) Diện tích hình vuông ABCD là:

3 × 3 = 9 (cm2)

b) Chiều rộng hình chữ nhật ABMN là: AB = 3cm

Chiều dài hình chữ nhật ABMN là:

3 + 3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ABMN là:

(6 + 3) × 2 = 18 (cm)

Đáp số: a) 9cm2; b) 18cm


Bài giảng Tân oán lớp 3 Phxay cùng những số vào phạm vi 100 000

Xem thêm: Sinh Năm 1966 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi ? Sinh Năm 1966 Mệnh Gì

Tài liệu tất cả 2 trang. Để xem toàn thể tư liệu, vui mừng sở hữu xuống
Tải xuống