Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên

-
Viết chương trình nhập vào 1 mảng B gồm n phần tử số nguyên. In ra mảng vừa nhập. Tính Trung bình cộng của các phần tử trong mảng nam 2022

✅ Viết chương trình nhập vào 1 mảng B gồm n phần tử số nguyên. In ra mảng vừa nhập. Tính Trung bình cộng của các phần tử trong mảng

Viết chương trình nhập ѵào 1 mảng B gồm n phần tử số nguyên.In ra mảng vừa nhập.Tính Trung bình cộng c̠ủa̠ các phần tử trong mảng


Hỏi:

Viết chương trình nhập ѵào 1 mảng B gồm n phần tử số nguyên.In ra mảng vừa nhập.Tính Trung bình cộng c̠ủa̠ các phần tử trong mảng

Viết chương trình nhập ѵào 1 mảng B gồm n phần tử số nguyên.In ra mảng vừa nhập.Tính Trung bình cộng c̠ủa̠ các phần tử trong mảng


Program Hotboy;

Uses crt;

Var B:array<1..100> of integer;

s,n : longint;

Begin

Clrscr;

s:=0;

Write(‘nhap so n’);

For i:=1 to n do

Write(‘B<‘,i,>’);

Readln(B);

For i:=1 to n do

S:=S+B;

Write(‘trung binh cac phan tu la’,S/n);

Readln

End.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên


Program Hotboy;

Uses crt;

Var B:array<1..100> of integer;

s,n : longint;

Begin

Clrscr;

s:=0;

Write(‘nhap so n’);

For i:=1 to n do

Write(‘B<‘,i,>’);

Readln(B);

For i:=1 to n do

S:=S+B;

Write(‘trung binh cac phan tu la’,S/n);

Readln

End.

Xem thêm: Sinh Năm 1990 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi Canh Ngọ Sinh Năm Bao Nhiêu?


Program Hotboy;

Uses crt;

Var B:array<1..100> of integer;

s,n : longint;

Begin

Clrscr;

s:=0;

Write(‘nhap so n’);

For i:=1 to n do

Write(‘B<‘,i,>’);

Readln(B);

For i:=1 to n do

S:=S+B;

Write(‘trung binh cac phan tu la’,S/n);

Readln

End.


Viết chương trình nhập ѵào 1 mảng B gồm n phần tử số nguyên.In ra mảng vừa nhập.Tính Trung bình cộng c̠ủa̠ các phần tử trong mảng


Vừa rồi, quên.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Viết chương trình nhập vào 1 mảng B gồm n phần tử số nguyên. In ra mảng vừa nhập. Tính Trung bình cộng của các phần tử trong mảng nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết "Viết chương trình nhập vào 1 mảng B gồm n phần tử số nguyên. In ra mảng vừa nhập. Tính Trung bình cộng của các phần tử trong mảng nam 2022" mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Viết chương trình nhập vào 1 mảng B gồm n phần tử số nguyên. In ra mảng vừa nhập. Tính Trung bình cộng của các phần tử trong mảng nam 2022 < ❤️️❤️️ > hiện nay. Hãy cùng quên.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Viết chương trình nhập vào 1 mảng B gồm n phần tử số nguyên. In ra mảng vừa nhập. Tính Trung bình cộng của các phần tử trong mảng nam 2022 bạn nhé.


Nếu có 1 bình hoa vừa cao vừa to vừa cao lớn vẻ 1 bình hoa vừa thấp lại vừa to vừa phải thì em sẽ chọn bình hoa nào để trang trí cho bàn uống nước có nam 2022


Viết chương trình nhập vào một mảng B gồm có x số nguyên với x là một số nguyên nhập vào từ bàn phím Cho biết trong mảng vừa nhập có bao nhiêu số có nam 2022


Viết chương trình nhập n số từ bàn phím. Thực hiện Dòng 1: xuất ra các số vừa nhập theo thứ tự vừa nhập Dòng 2: xuất các số vừa nhập theo thứ tự ngược nam 2022


, Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên A gồm 100 phần tử thực hiện một số yêu cầu sau : a) in ra mảng vừa nhập b) nhập vào một số nguyên X nam 2022


Viết chương trình 1/nhập một số bất kỳ, kiểm tra số vừa nhập là số chẵn hay lẽ 2/Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên a,b và c. Sau đó tính trung b nam 2022


1 viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên. in ra dãy số nguyên dương 2 viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên. tính tổng các số đó 3 viết nam 2022


Bài 1. Viết chương trình nhập vào n số thực a. Tính tổng các số âm trong các số vừa nhập b. Tính tổng các số dương trong các số vừa nhập bài 2. Viết c nam 2022


Bài 18: Cách viết và sử dụng Chương Trình Con 1) Viết chương trình đếm số kí tự alphabeta của 1 xâu. Chương trình gồm 3 chương trình con: nhập xâu, nam 2022


1, Viết chương trình pascal sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím 1 dãy gồm N số nguyên rồi tính trung bình cộng của các số trong dãy vừa nhập. ( với nam 2022


Quên.vn là một trong những website chuyên nghiệp chuyên hệ thống kiến thức, chia sẻ lại bạn đọc những thông tin hottrend trong nước và quốc tế. Lưu ý: Mọi tin tức trên website Quên.vn đều được hệ thống Bot cập nhật tự động. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những tin tức mà hệ thống Bot tự cập nhật.