Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên

-
Viết lịch trình nhtràn vào 1 mảng B có n bộ phận số ngulặng. In ra mảng vừa nhập. Tính Trung bình cộng của những phần tử trong mảng nam 2022

✅ Viết lịch trình nhập vào 1 mảng B có n bộ phận số nguyên ổn. In ra mảng vừa nhập. Tính Trung bình cùng của những thành phần trong mảng

Viết lịch trình nhập ѵào 1 mảng B bao gồm n phần tử số nguyên.In ra mảng vừa nhập.Tính Trung bình cộng c̠ủa̠ các thành phần vào mảng


Hỏi:

Viết công tác nhập ѵào 1 mảng B gồm n bộ phận số nguyên.In ra mảng vừa nhập.Tính Trung bình cộng c̠ủa̠ những bộ phận trong mảng

Viết lịch trình nhập ѵào 1 mảng B có n bộ phận số nguyên.In ra mảng vừa nhập.Tính Trung bình cộng c̠ủa̠ những phần tử trong mảng


Program Hotboy;

Uses crt;

Var B:array<1..100> of integer;

s,n : longint;

Begin

Clrscr;

s:=0;

Write(‘nhap so n’);

For i:=1 to n do

Write(‘B<‘,i,>’);

Readln(B);

For i:=1 to lớn n do

S:=S+B;

Write(‘trung binch cac phan tu la’,S/n);

Readln

End.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên


Program Hotboy;

Uses crt;

Var B:array<1..100> of integer;

s,n : longint;

Begin

Clrscr;

s:=0;

Write(‘nhap so n’);

For i:=1 to lớn n do

Write(‘B<‘,i,>’);

Readln(B);

For i:=1 to n do

S:=S+B;

Write(‘trung binch cac phan tu la’,S/n);

Readln

End.

Xem thêm: Sinh Năm 1990 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi Canh Ngọ Sinh Năm Bao Nhiêu?


Program Hotboy;

Uses crt;

Var B:array<1..100> of integer;

s,n : longint;

Begin

Clrscr;

s:=0;

Write(‘nhap so n’);

For i:=1 to lớn n do

Write(‘B<‘,i,>’);

Readln(B);

For i:=1 to n do

S:=S+B;

Write(‘trung binh cac phan tu la’,S/n);

Readln

End.


Viết chương trình nhập ѵào 1 mảng B tất cả n bộ phận số nguyên.In ra mảng vừa nhập.Tính Trung bình cộng c̠ủa̠ các bộ phận trong mảng


Vừa rồi, quên.vn đang gửi tới các bạn chi tiết về chủ thể Viết chương trình nhtràn lên 1 mảng B gồm n thành phần số nguyên. In ra mảng vừa nhập. Tính Trung bình cộng của các thành phần vào mảng nam 2022 ❤️️, mong muốn cùng với biết tin có ích mà nội dung bài viết "Viết chương trình nhtràn lên 1 mảng B tất cả n bộ phận số nguim. In ra mảng vừa nhập. Tính Trung bình cùng của những phần tử vào mảng nam giới 2022" mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm rộng về Viết chương trình nhtràn vào 1 mảng B có n phần tử số nguyên. In ra mảng vừa nhập. Tính Trung bình cộng của các thành phần trong mảng nam 2022 < ❤️️❤️️ > hiện giờ. Hãy cùng quên.vn cải tiến và phát triển thêm các nội dung bài viết tuyệt về Viết công tác nhập vào 1 mảng B bao gồm n thành phần số nguyên. In ra mảng vừa nhập. Tính Trung bình cùng của những thành phần vào mảng nam giới 2022 bạn nhé.


Nếu có một lọ đựng hoa vừa cao vừa khổng lồ vừa cao lớn vẻ 1 bình đựng hoa vừa phải chăng lại vừa lớn vừa phải thì em sẽ chọn lọ hoa như thế nào nhằm trang trí mang đến bàn uống nước gồm nam 2022


Viết lịch trình nhập vào một trong những mảng B bao gồm tất cả x số nguim với x là một số nguim nhtràn lên từ bàn phím Cho biết trong mảng vừa nhập gồm từng nào số gồm nam 2022


Viết chương trình nhập n số từ bỏ keyboard. Thực hiện tại Dòng 1: xuất ra các số vừa nhập theo vật dụng từ bỏ vừa nhập Dòng 2: xuất những số vừa nhập theo máy từ ngược nam 2022


, Viết công tác nhập vào một mảng số nguyên ổn A có 100 thành phần triển khai một vài đề nghị sau : a) in ra mảng vừa nhập b) nhtràn lên một vài nguim X nam 2022


Viết công tác 1/nhập một trong những bất kỳ, soát sổ số vừa nhập là số chẵn hay lẽ 2/Viết công tác nhập lệ 3 số nguim a,b cùng c. Sau kia tính trung b phái nam 2022


1 viết lịch trình nhập vào một trong những mảng số nguyên. in ra dãy số ngulặng dương 2 viết lịch trình nhập vào một mảng số ngulặng. tính tổng những số kia 3 viết nam giới 2022


Bài 1. Viết chương trình nhtràn lên n số thực a. Tính tổng những số âm trong những số vừa nhập b. Tính tổng các số dương trong các số vừa nhập bài bác 2. Viết c phái nam 2022


Bài 18: Cách viết cùng thực hiện Chương Trình Con 1) Viết công tác đếm số kí tự alphabeta của 1 xâu. Chương thơm trình bao gồm 3 công tác con: nhập xâu, nam 2022


1, Viết chương trình pascal thực hiện biến chuyển mảng để nhập từ bỏ bàn phím 1 dãy gồm N số nguyên rồi tính vừa đủ cùng của các số trong hàng vừa nhập. ( cùng với phái nam 2022


Quên.vn là một trong những giữa những website chuyên nghiệp chuyên hệ thống kiến thức và kỹ năng, chia sẻ lại độc giả các thông tin hottrover nội địa với nước ngoài. Lưu ý: Mọi tin tức bên trên website Quên.vn phần nhiều được khối hệ thống Bot cập nhật tự động hóa. Chúng tôi không chịu trách rưới nhiệm đến gần như tin tức nhưng hệ thống Bot từ bỏ cập nhật.