Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng

-

Câu hỏi: Khả năng giữ nước và chất dinc dưỡng của đất

Lời giải:

Đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng là nhờ các hạt cát, litháng, sét cùng chất mùn. Đất chứa nhiều hạt bao gồm kích thước càng nhỏ nhắn, đất càng chứa nhiều nhiều mùn, khả năng giữ nước cùng chất dinh dưỡng càng tốt.

Bạn đang xem: Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng

Cùng evolutsionataizmama.com đi tìm kiếm hiểu về một số tính chất của đất trồng nhé

I. Keo đất và khả năng hấp thụ của đất

1. Keo đất

a. Khái niệm

Keo đấtlà những phân tử gồm kích thước khoảng dưới1μm, ko hoà chảy vào nước nhưng ở trạng thái huyền phù.

b. Cấu tạo

- Mỗi một hạt keo dán giấy tất cả một nhân

-Lớp phân tử nằm kế bên nhân phân li thành các ion và tạo ralớp ion quyết định điện. Phía ko kể lớp ion quyết định điện là lớp ion bù (gồm 2 lớp: lớp ion bất động cùng lớp ion khuếch tán) mang điện trái dấu với lớp ion quyết định điện.

*
Hình 1. Sơ đồ cấu tạo của keo dán giấy đất

Trong đó:

+ Nhân:nằm vào thuộc của keo dán đất gồm các chất parafin

+ Lớp ion quyết định điện:quyết định điện tích của keo

+ Lớp ion bất động:có điện tráo dấu với lớp ion quyết định điện

+ Lớp ion khuếch tán:sở hữu điện trái dấu với lớp ion quyết định điện, với trao đổi ion với dunq dịch đất

2. Khả năng hấp thụ của đất

Là khả năng đất giữ lại các chất dinch dưỡng, những phần tử nhỏ; hạn chế sự rửa trôi của bọn chúng dưới tác động của nước mưa, nước tưới.

II. Phản ứng của dung dịch đất


Chỉ tính chua, kiềm, hoặc trung tính của đất:

> : phản ứng chua = : phản ứng trung tính ->: phản ứng kiềm

1. Phản ứng chua của đất

Căn cứ vào trạng thái của H+và Al3+trong đất 2 loại độ chua:

a. Độ chua hoạt tính

-Là độ chua vì H+vào dung dịch đất gây nên

-Được biểu thị bằng pH (H20)

b. Độ chua tiềm tàng

Là độ chua vì H+với Al3+bên trên bề mặt keo dán đất gây nên.

2. Phản ứng kiềm của đất

-Do đất chứa muối Na2CO3với CaCO3,... thủy phân tạo thành NaOH và Ca(OH)2tạo cho đất hóa kiềm

-Ý nghĩa:Dựa vào phản ứng của đất, người ta trồng cây, bón phân, vôi để cải tạo độ phì nhiêu của đất

-PTHH:Na2CO3+ 2H2O ---> 2NaOH +H2O + CO2

III. Thành phần cơ giới của đất là gì

Thành phần cơ giới của đất được tạo nên bởi: tỉ lệ % các thành phần vô cơ với hữu cơ.

Căn cứ vào tỉ lệ các loại hạt trong đất, người ta chia đất làm 3 loại chính: đất cat, đất thịt, đất sét. Giữa những loại đất này còn có các loại đất trung gian như: đất cát pha, đất thịt nhẹ, …

IV. Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất?

Độ chua, độ kiềm của đất được đo bằng độ pH. Trị số pH dao động từ 0 đến 14.

Xem thêm: Chu Thụ Nhân Là Tên Thật Của Nhà Văn Nào ? Tên Thật Của Nhà Văn Lỗ Tấn

- Đất thường gồm trị số pH từ 3 đến 9.

- Người ta xác định đất chua, kiềm với trung tính để gồm kế hoạch sử dụng cùng cải tạo.

V. Khả năng giữ nước với chất dinch dưỡng của đất

Đất tất cả khả năng giữ nước cùng chất dinh dưỡng là nhờ những hạt cat, litháng, sét với chất mùn. Đất chứa nhiều hạt tất cả kích thước càng bé bỏng, đất càng chứa nhiều nhiều mùn, khả năng giữ nước cùng chất dinc dưỡng càng tốt.

Em hãy điền vào vở bài xích tập dấu x vào cột tương ứng về khả năng giữ nước với chất dinh dưỡng của từng loại loại đất theo mẫu bảng sau:

Đất

Khả năng giữ nước cùng chất dinc dưỡng

Tốt

Trung bình

Kém

Cát

x

Thịt

x

Sét

x

VI. Độ màu mỡ của đất

1. Khái niệm

Là khả năng của đất, cung cấp đồng thời cùng không ngừng nước, chất dinc dưỡng, không chứa chất độc hại, đảm bảo mang đến cây đạt năng suất cao.

Các yếu tố quyết định định độ phì nhiêu của đất:

-Nước

-Calxi

-Lân

2. Phân loại

Tuỳ theo nguồn gốc có mặt, độ phì nhiêu của đất được phân thành 2 loại: độ phì nhiêu màu mỡ tự nhiên với độ phì nhiêu nhân tạo.

a. Độ màu mỡ tự nhiên:

Độ màu mỡ được sinh ra dưới thảm thực vật tự nhiên, không có sự tác động của nhỏ người.

b. Độ phì nhiêu nhân tạo

-Độ phì nhiêu được xuất hiện vào hoạt động sản xuất của con người.

-Trong sản xuất để sản xuất nông, lâm nghiệp không tính độ phì nhiêu của đất cần có các điều kiện: