Vận tốc sớm pha hơn li độ

-

Để rất có thể giải quyếtđược các câu hỏi trắc nghiệm kim chỉ nan về daođộngđiều hoà thì học viên bắt buộc nắmđược 4 vấnđề: các quan niệm về daođộng, cácđại lượng đặc trưngcủa daođộngđiều hoà; cácđại lượng của daođộngđiều hoà; Tổng hợp daođộng và triết lý về những nhiều loại daohễ (dao động tắt dần, dao động cưỡng dâm cùng xê dịch duy trì)

I.1.

Bạn đang xem: Vận tốc sớm pha hơn li độ

CÁC KHÁI NIỆM VỀ DAO ĐỘNG

1. Dao động:

- Dao hễ là hoạt động gồm giới hạn vào không khí , được lặp đi lặp lại bao quanh địa điểm cân đối.

2. Dao đụng tuần hoàn:

- Dao hễ tuần hòa là xấp xỉ mà lại trạng thái dao động được lặp đi tái diễn sau đa số khỏang thời gian bằng nhau:

a/ Chu kì: T(s)

- C1: Là khỏang thời hạn nlắp nhất nhưng tinh thần xê dịch (địa điểm, tốc độ với gia tốc) được lặp lại

- C2: Là thời gian tiến hành một xê dịch T = tN

vHỏi: Phân biệt giữa tinh thần cùng vị trí

b/ Tần số: f (Hz)

- Là số dao động triển khai trong một đơn vị chức năng thời gian (f = Nt)

3. Dao hễ điều hòa:

+ Cách 1: Dao hễ ổn định là xê dịch được miêu tả vì phương trình dạng sin (hoặc cos) gồm dạng

x = Acos(ωt+ φ)

Trong đó: A, ω, φlà những hằng số

+ Cách 2: Dao hễ điều hòa là giao động cơ mà phương trình của nó là nghiệm của pmùi hương trình vi phân

x""+ ω2x = 0

+ Cách 3: Dao rượu cồn cân bằng là vận động dưới chức năng của khả năng kéo về bao gồm biểu thức

F = - k.x (trong các số ấy k là hằng số)

+ Cách 4: Dao cồn điều hòa là hình chiếu của một hoạt động tròn đầy đủ xuống một trục bên trong mặt phẳng quỹ đạo.

Trong đó chu kì T=2πω

(ω là tần số góc)

-Đồ thị của daođộngđầy đủ hoà làmặt đường hình sin:

*

II. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA :x = A cos(ωt+φ)

1.

Xem thêm: Luận Giải Tuổi Kỷ Tỵ Sinh Năm Bao Nhiêu ? Tuổi Tỵ Là Con Gì

Biên độ A (centimet, dm,mm, m.....)

+ Ý nghĩa: Là li độ cực đại

+ Công thức: A = xmax =A=lqd2=ST4

+ Đặc điểm: A>0

Phú ở trong vào giải pháp kích ưa thích dao động

2.Tần số góc ω(rad/s) (tần số)

+ Ý nghĩa : Đặc biệt mang lại tài năng thực hiện xấp xỉ nkhô hanh xuất xắc chậm rãi (ví dụ 4Hz và 2Hz)

+ Công thức: ω = 2πf = 2πω(Con lắc lò xoω=km: , bé lắc đơn:ω=gl )

+ Đặc điểm: ω>0

3. Pha dao động: (ωt+φ)_ rad

+ Ý nghĩa: Pha xấp xỉ (ωt+φ)trên thời gian t: Xác định tâm trạng xấp xỉ tại thời điểm đó

Pha thuở đầu φ(Pha trên thời điểm t = 0): Xác định trạng thái tại thời điểm ban đầu

+ Đặc điểm:

- Giới hạn: -ππ (dựa vào vào ĐK ban đầu)

-Có nhì xê dịch x1 = A1 cos(ωt+φ1) với x2 = A2 cos(ωt+φ2)

=> Δφ = φ2 - φ1 (Độ lệch sóng của nhì dao động)

Δφ = 2kπ (số chẵn lần π): hai giao động thuộc phax1A1=x2A2 Δφ= π+2kπ (số lẻ lần π): nhì xấp xỉ ngược phax1A1=-x2A2 Δφ= π2+2kπ: nhì xê dịch vuông trộn (sin2φ+cos2φ= 1)x12A12+x22A22=1 -π π: Δφ>0(tức j2> j­1): 2 nhanh chóng pha rộng 1

Δφ21 ): 2 trễ trộn rộng 1

III. CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA :x = A cos(ωt+φ)

1. Li độ của giao động điều hòa:

- Phân biệt : Li độ cùng tọa độ:

Li độ là tọa độ vào hệ trục tọa độ nơi bắt đầu tọa độ trên địa chỉ cân nặng bằng

- Pmùi hương trình li độ của giao động điều hòa:

x = Acos(ωt+φ)

- Mô tả:

+ lúc đi trường đoản cú cân bằng ra biên thì: |x| tăng với ngược lại

- Đồ thị: Đồ thị của toạ độ theo thời hạn là con đường hình sin

- Quỹ đạo của xê dịch cân bằng là 1 trong đoạn thẳng

2. Vận tốc của xê dịch điều hòa:

- Biểu thức theo thời gian: v = - ωA sin(ωt+φ) = ωA cos(ωt+φ+π2)

(Trong đó ωA là biên độ của tốc độ, φ+π2là trộn của gia tốc )

- So sánh với li độ : tốc độ trở thành thiên ổn định, cùng tần số, nhanh chóng trộn rộng x : π2 (vuông pha với x)

- Biểu thức contact với li độ:x2A2+v2vmax2=1 x2A2+v2ω2.A2=1x2+v2ω2=A2

- Đồ thị của tốc độ theo thời gian là đường hình sin

Vận tốc theo li độ là một trong đoạn thẳng

- Mô tả định tính biến thiên của vận tốc:

+ Chiều của vận tốc: Luôn thuộc chiều chuyển động

+ lúc vận động tự biên về địa chỉ cân đối (|x|¯=> |v|­): Tốc độ tăng

+ Tại vị trí cân đối (x = 0=> |v|max = ωA ): Tốc độ lớn số 1 (Vận tốc hoàn toàn có thể cực đại hoặc cực tiểu)

+ Tại vị trí biên: vận tốc bởi không (Tốc độ bé dại nhất)

3. Gia tốc của giao động điều hòa:

- Biểu thức theo thời gian: a = - ω2 A cos(ωt+φ) = ω2 A cos(ωt+φ+π)

(Trong số đó ω2A là biên độ, φ+π là trộn của gia tốc )

- So sánh

+ Với li độ : Gia tốc vươn lên là thiên cân bằng cùng tần số, ngược pha với li độ

+ Với vận tốc: Gia tốc biến thiên ổn định cùng tần số, mau chóng pha π2 so với vận tốc (vuông pha với vận tốc)

- Biểu thức:

+ Liên hệ với li độ: a = -ω2x

+ Liên hệ với gia tốc : a2amax2+v2vmax2=1v2ω2.A2+a2ω4.A2=1

- Đồ thị của gia tốc theo thời gian là đường hình sin; theo li độ là 1 trong những đoạn thẳng; theo vận tốc là một trong elíp

- Mô tả định tính thay đổi thiên của gia tốc:

+ Chiều của vec tơ vận tốc luôn luôn hướng tới vị trí cân bằng

+ Lúc vận động trường đoản cú biên về vị trí cân bằng hoạt động nkhô nóng dần

+ Tại địa điểm cân bằng (x =0=>a = 0) gia tốc bằng không

+ Tại địa chỉ biên vận tốc tất cả độ Khủng cực đại (|x|= A => |a|max = ω2A)

¨Chú ý: Dao động ổn định không là vận động trực tiếp đổi khác các (do a chưa hẳn là hằng số)