Nghĩa của từ turn around time là gì, Định nghĩa và giải thích Ý nghĩa

-

Định nghĩa Turnaround Time (TAT) là gì?

Turnaround Time (TAT) là Turnaround Time (TAT). Đây là nghĩa giờ đồng hồ Việt của thuật ngữ Turnaround Time (TAT) - một thuật ngữ nằm trong nhóm Technology Terms - Công nghệ báo cáo.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ turn around time là gì, Định nghĩa và giải thích Ý nghĩa

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quay vòng thời gian (TAT) là khoảng thời hạn tự thời điểm nộp hồ sơ của một quy trình mang đến thời điểm xong của quá trình. Nó cũng rất có thể được đánh giá như thể tổng những khoảng thời gian gian chờ đợi để có được vào bộ nhớ hoặc mặt hàng hóng chuẩn bị, tiến hành trên CPU và thi đầu vào / đầu ra. Quay vòng thời gian là một thước đo đặc biệt quan trọng vào việc Reviews những thuật toán lập lịch trình của một hệ quản lý và điều hành.

Giải thích hợp ý nghĩa

Trong thuật ngữ đơn giản và dễ dàng, thời gian tảo vòng là lần tổng cần thiết cho 1 áp dụng để cung ứng sản lượng quan trọng cho những người cần sử dụng. Từ góc độ khối hệ thống 1 loạt, thời gian quay vòng rất có thể được xem là thời gian triển khai theo chuần một loạt và in tác dụng. Khái niệm về thời gian quay vòng đụng hàng với thời gian chì cùng tương phản cùng với các tư tưởng về thời hạn chu kỳ. Quay vòng thời hạn được diễn tả trong các quy định của đơn vị chức năng thời hạn cho một tâm lý khối hệ thống ví dụ cùng vào gần như thời gian cho 1 thuật toán một mực. Quay vòng thời gian không giống nhau cho những áp dụng khác biệt cùng những ngôn từ xây dựng không giống nhau.

Xem thêm: Đạo Diễn Phim Victor Vũ Sinh Năm Bao Nhiêu ? Đinh Ngọc Diệp Sắp Sinh Con Thứ Hai Cho Victor Vũ

What is the Turnaround Time (TAT)? - Definition

Turnaround time (TAT) is the time interval from the time of submission of a process khổng lồ the time of the completion of the process. It can also be considered as the sum of the time periods spent waiting lớn get into lớn memory or ready queue, execution on CPU và executing input/output. Turnaround time is an important metric in evaluating the scheduling algorithms of an operating system.

Understanding the Turnaround Time (TAT)

In simple terms, turnaround time is the total time needed for an application khổng lồ provide the required output to the user. From a batch system perspective sầu, turnaround time can be considered the time taken in batch formation và printing of results. The concept of turnaround time overlaps with lead time và contrasts with the concept of cycle time. Turnaround time is expressed in terms of units of time for a specific system state and at times for a given algorithm. Turnaround time varies for different applications and different programming languages.

Thuật ngữ liên quan

MicroprocessorCentral Processing Unit (CPU)CPU TimePixel PipelinesBypass AirflowEquipment FootprintIn-Row CoolingRaised FloorServer CageInternet Radio Appliance

Source: Turnaround Time (TAT) là gì? Technology Dictionary - evolutsionataizmama.com - Techtopedia - Techterm