Tuần sau là ngày bao nhiêu

-
Excel cho evolutsionataizmama.com 365 Excel mang lại evolutsionataizmama.com 365 dành đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web App Excel 2010 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Trả về số ngày thao tác vừa đủ ở giữa hai ngày bằng cách cần sử dụng ttê mê số để cho thấy gồm từng nào ngày vào cuối tuần cùng sẽ là đông đảo ngày làm sao. Ngày vào cuối tuần và ngẫu nhiên ngày làm sao được chứng thực là dịp nghỉ lễ sẽ không được coi là ngày thao tác làm việc.

Bạn đang xem: Tuần sau là ngày bao nhiêu

Cú pháp

NETWORKDAYS.INTL(start_date, end_date, , )

Cú pháp hàm NETWORKDAYS.INTL gồm những đối số sau đây:

Start_date và end_date Bắt buộc. Những ngày đề xuất tính khoảng cách thân bọn chúng. Start_date rất có thể sớm rộng, trùng với hoặc muộn hơn end_date.

Weekend Tùy chọn. Cho biết rất nhiều ngày như thế nào là ngày vào buổi tối cuối tuần với ko được tính vào số ngày làm việc trọn vẹn tính từ start_date đến end_date. Ngày cuối tuần rất có thể là số ngày vào ngày cuối tuần hoặc một chuỗi cho thấy thêm ngày vào buổi tối cuối tuần xẩy ra khi nào.

Giá trị số ngày vào cuối tuần cho thấy mọi ngày cuối tuần sau đây:

Số ngày cuối tuần

Ngày cuối tuần

1 hoặc bỏ qua

Thđọng bảy, Chủ nhật

2

Chủ nhật, Thứ hai

3

Thứ đọng nhì, Thứ đọng ba

4

Thứ đọng bố, Thứ tứ

5

Thứ đọng bốn, Thđọng năm

6

Thứ năm, lắp thêm sáu

7

Thứ đọng sáu, Thứ bảy

11

Chỉ bao gồm Chủ nhật

12

Chỉ gồm Thđọng hai

13

Chỉ tất cả Thđọng ba

14

Chỉ bao gồm Thứ đọng tư

15

Chỉ gồm Thứ năm

16

Chỉ gồm Thđọng sáu

17

Chỉ bao gồm Thứ bảy

Các quý giá chuỗi ngày cuối tuần dài bảy ký tự và mỗi một ký tự trong chuỗi biểu thị một ngày vào tuần, xuất phát từ thứ nhị. 1 mô tả một ngày không thao tác làm việc cùng 0 biểu thị một ngày thao tác. Chỉ được phnghiền dùng các cam kết từ 1 với 0 trong chuỗi. Dùng 1111111 đang luôn luôn luôn trả về 0.

lấy một ví dụ, 0000011 sẽ sở hữu công dụng là ngày vào ngày cuối tuần là Thứ đọng bảy và Chủ nhật.

Holidays Tùy chọn. Một cỗ tùy chọn gồm một hoặc các ngày cần phải sa thải ngoài kế hoạch ngày làm việc. Ngày lễ đang là một phạm vi ô có chứa ngày, hoặc một mảng có cất giá trị sê-ri biểu lộ đều ngày đó. Thứ tự những ngày hoặc quý hiếm sê-ri trong đối số Dịp lễ có thể tùy ý.

Chú thích

Nếu start_date muộn hơn end_date, thì quý hiếm trả về đã là số âm cùng độ to của quý hiếm sẽ là số ngày thao tác trọn ngày.

Xem thêm: Canh Dần Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi, Sinh Năm 1950 Bao Nhiêu Tuổi

Nếu start_date ở ko kể phạm vi của cực hiếm đại lý ngày hiện tại, thì hàm NETWORKDAYS.INTL trả về quý hiếm lỗi #NUM! .

Nếu end_date nằm ngoài phạm vi của cực hiếm cửa hàng ngày bây chừ, thì hàm NETWORKDAYS.INTL trả về quý giá lỗi #NUM! .

Nếu chuỗi ngày vào cuối tuần tất cả độ dài chưa phù hợp lệ hoặc cất rất nhiều cam kết từ bỏ không phù hợp lệ, thì hàm NETWORKDAYS.INTL trả về quý hiếm lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng tiếp sau đây cùng dán vào ô A1 của một bảng tính Excel new. Để bí quyết hiển thị kết quả, nên chọn lựa bọn chúng, thừa nhận F2 cùng kế tiếp thừa nhận Enter. Nếu bắt buộc, bạn có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng cột giúp xem toàn bộ tài liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006,1,1),DATE(2006,1,31))

Trả về 22 ngày làm việc trong tương lai. Trừ 9 ngày vào buổi tối cuối tuần ko làm việc (5 Thứ bảy cùng 4 Chủ nhật) thoát khỏi tổng số 3một ngày thân nhị thời nay. Theo khoác định, Thứ bảy và Chủ nhật được xem như là những ngày không làm việc.

22

=NETWORKDAYS.INTL(DATE(2006,2,28),DATE(2006,1,31))

Trả về -21, là 21 ngày thao tác làm việc trong vượt khứ.

-21

22

Trả về 22 ngày làm việc sau đây. Cùng khoảng chừng thời hạn nlỗi trong ví dụ tức thì trên phía trên, tuy vậy với Chủ nhật với Thứ tứ là ngày cuối tuần.