Từ vựng tiếng anh về gia đình có phiên âm

-

Bài viết tổng thích hợp cỗ từ bỏ vựng về gia đình theo sơ trang bị, hình ảnh cực kỳ cụ thể. Từ đó giúp bạn thuận lợi ghi ghi nhớ với áp dụng trong giao tiếp Tiếng Anh tương tự như vào bài xích tập ngữ pháp.


Biểu vật dụng cây về member gia đình

Great-grandfather/ˌɡreɪtˈɡræn.fɑː.ðɚ/Ông cố
Great-grandmother/ˌɡreɪtˈɡræm.mʌð.ər/Bà cố
Great-uncle/ˌɡreɪt ˈʌŋ.kəl/Ông chú/ Ông bác
Grandfather/ˈɡræn.fɑː.ðɚ/Ông nội/ Ông ngoại
Grandmother/ˈɡræn.mʌð.ɚ/Bà nội/ Bà ngoại
Great-aunt/ˌɡreɪt ˈænt/Bà thím/ Bà bác
Uncle/ˈʌŋ.kəl/Chú/ Bác
Aunt/ænt/Thím/ Dì
Father/ˈfɑː.ðɚ/Bố
Mother/ˈmʌð.ɚ/Mẹ
Uncle (Husb& of Aunt)/ˈʌŋ.kəl/Chú/ Bác (Chồng của dì)
Sister/ˈsɪs.tɚ/Chị gái
Brother-in-law/ˈbrʌð.ɚ.ɪn.lɑː/Anh chồng/ Anh rể
Brother/ˈbrʌð.ɚ/Anh trai
Sister-in-law/ˈsɪs.tɚ.ɪn.lɑː/Chị chồng/ Chị dâu
Husband/ˈhʌz.bənd/Chồng
Wife/waɪf/Vợ
Cousin/ˈkʌz.ən/Anh/ Chị/ Em họ
Cousin’s wife/ˈkʌz.əns waɪf/Anh/ Chị/ Em họ vợ
Cousin’s husband/ˈkʌz.əns ˈhʌz.bənd/Anh/ Chị/ Em chúng ta chồng
Nephew/ˈnef.juː/Cháu trai
Niece/niːs/Cháu gái
Son/sʌn/Cháu gái
Daughter-in-law/ˈdɑː.t̬ɚ.ɪn.lɑː/Con dâu
Daughter/ˈdɑː.t̬ɚ/Con gái
Son-in-law/ˈsʌn.ɪn.lɑː/Con rể
First cousin once removed/ˈfɝːst/ /ˈkʌz.ən/ /wʌns/ /rɪˈmuːvd/Cháu trai/ gái (con của anh/ chị họ)
Grandson/ˈɡræn.sʌn/Cháu trai
Granddaughter/ˈɡræn.dɑː.t̬ɚ/Cháu gái

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Là một cử nhân kiệt chính nhưng lại mê mẩn viết lách, năm 2019 tôi thành lập website evolutsionataizmama.com nhằm so với các kỹ năng và kiến thức về tài chủ yếu, sale và các phương thức tìm tiền online. Mong những tay nghề từ bỏ bạn dạng thân tôi sẽ giúp đỡ đỡ các bạn trên hành trình tự do tài chính.