Từ vựng tiếng anh 10 unit 2

-

Bài học Vocabulary Unit 2 Lớp 10 - School Talks cung ứng toàn bộ tự vựng với không thiếu ngữ nghĩa góp những em dễ dãi vào câu hỏi tra cứu giúp cùng ghi lưu giữ vào quy trình học tập tự new.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh 10 unit 2


Tóm tắt bài xích giảng

1. Từ vựng Reading Unit 2 Lớp 10

2. Từ vựng Speaking Unit 2 Lớp 10

3. Từ vựng Listening Unit 2 Lớp 10

4. Từ vựng Writing Unit 2 Lớp 10

5. Từ vựng Language Focus Unit 2

các bài tập luyện minh họa

các bài tập luyện trắc nghiệm Vocabulary Unit 2

Hỏi đáp Vocabulary Unit 2


above (prep): làm việc trên; bên trên

attitude (n): thái độ

xe đạp (n) (C): xe đạp

corner cửa hàng (n) (C): cửa ngõ hiệu ở góc phố

crowded (adj): đông đúc

early (adj): sớm

enjoy (v): thích

entertainment (n): sự giải trí

flat (n): căn uống hộ

high school (n) : trường trung học

hobby (n) (C): ssinh sống thích

household task (n): quá trình nhà

mall (n): quần thể buôn bán

narrow (adj): hẹp

international (adj): quốc tế

opinion (n): ý kiến

profession (n) (C): nghề; nghề nghiệp

teaching profession (n): nghề giáo

safety (n): sự an toàn

traffic (n): giao thông

worry (v): lo lắng


2. Từ Vựng phần Sepaking Unit 2 Lớp 10


awful (adj): xịn khiếp

backache (n): bệnh tình đau lưng

cold (n): cảm lạnh

conversation (n): cuộc hội thoại

headabịt (n): căn bệnh đau đầu

rest (n): sự ngủ ngơi

tired (adj): mệt

toothabít (n): nhức răng


3. Từ Vựng phần Listening Unit 2 Lớp 10


alone (adv): một mình

comfortable (adj): thoải mái

enjoy yourself: thích

go for a swim: đi bơi

plan (v): dự định

semester (n) (C): học kỳ

stay (v): làm việc lại


4. Từ Vựng phần Writing Unit 2 Lớp 10


bloông xã capital (n): chữ in hoa

employee (n): fan lao động

employer (n): người sử dụng lao rượu cồn (chủ)

enrolment khung (n): mẫu ghi danh

female (adj): (thuộc) phái phái nữ # male (adj): (thuộc) phái nam

fill in (v): điền vào

khung (n): mẫu

marital status: chứng trạng hôn nhân

occupation (n): nghề nghiệp; công việc

provide (v): cung cấp

somewhere (adv): nơi nào đó


5. Từ Vựng phần Language Focus Unit 2 Lớp 10


as a result: hiệu quả là

counsin (n): anh/chị/em họ

guy (n): chàng trai, gã (giờ lóng)

improve sầu (v): cải thiện

in a hurry: vội vàng vã

look for: tìm kiếm

marvellous (adj): kỳ diệu

memory (n): trí nhớ

nervous (adj): hồi hộp

pay attention to: chụ ý; tập trung

post (v): gởi thư

relaxing (adj): thư giãn

star (n): ngôi sao

situation (n): tình huống

target (n): mục tiêu

threaten (v): ăn hiếp dọa


Những bài tập minc họa


Choose one best word given in the box to lớn complete each sentence.

entertainment

hobbies

capital

rest

typical

inappropriate

enrolment

specify

applicable

delete

conversationalist

origin

marital status

target

semester

occasion

profession

attitude

opinion

shopper


1. It is ______________ for the young to address the elderly by the first name in Vietphái mạnh.

2. In the countryside, there are few places of ______________ .

3. The first word of any name must be written in _____________ letters.

4. Vietphái mạnh is my country of ______________ .

5. You have sầu to lớn fill in an _____________ khung if you want to lớn join a school.

6. He is always late for school. It is ______________ of him.

7. My ______________ are studying English and collecting stamps.

8. After a two-period lesson, we usually have a short ______________ .

Xem thêm: Ất Mão Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi, Giải Đáp Tuổi Ất Mão Sinh Năm Bao Nhiêu

9. Please __________ the date so that I can arrange the time for the meeting.

10. Professor Lan Nguyen devoted his whole life to lớn the teaching ________ .

11. I’m really sorry. This size is not _____________ khổng lồ foreign students.

12. The ______________ of my life is to lớn learn English well in order lớn pass the entrance examination to VNU-CFL.

13. Your computer has many empty folders. You should ___________ them.

14. A good ___________ is the one who has great skills of communication.

15. On the ______________ of International Women’s Day, I wish you good health & happiness.

16. After the ______________ finishes, we have a long summer holiday.

17. What is your ______________ of the new program?

18. A housewife is often a good ______________ because she knows how khổng lồ bargain.