Từ mới tiếng anh lớp 10 unit 1

-
SÁCH / VTại BÀI TẬPhường.
*
Vật lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Hóa học tập SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ vnạp năng lượng SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP.
*
Lịch sử SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VTại BÀI TẬP..
*
Tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP.
*
Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬPhường
*
giáo dục và đào tạo công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VTại BÀI TẬP
*
Công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học SÁCH GIÁO KHOA

Bạn đang xem: Từ mới tiếng anh lớp 10 unit 1

Giải Và Đáp evolutsionataizmama.com Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 10 Mới
Vocabulary - Phần tự vựng - Unit 1 Tiếng Anh 10 mới

Xem thêm: Ngành Tổ Chức Sự Kiện Dưới Góc Nhìn Chuyên Gia, Làm Tổ Chức Sự Kiện Học Trường Nào

Tổng phù hợp từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 10 bắt đầu unit 1

Getting Started - trang 6 Unit 1 SGK Tiếng Anh 10 mới

Language - trang 7 Unit 1 SGK Tiếng Anh 10 bắt đầu

Skills - trang 9 Unit 1 SGK Tiếng Anh 10 new


UNIT 1. FAMILY LIFE

Cuộc sống gia đình

- benefit /ˈbenɪfɪt/ (n): lợi ích

- breadwinner /ˈbredwɪnə(r)/ (n): fan lao động chính đi làm nuôi cả gia đình

- chore /tʃɔː(r)/ (n): công việc lặt vặt trong đơn vị, vấn đề nhà

- contribute /kənˈtrɪbjuːt/ (v): đóng góp

- critical /ˈkrɪtɪkl/ (a): tuyệt phê phán, chỉ trích; khó khăn tính

- enormous /ɪˈnɔːməs/ (a): to lớn bự, khổng lồ

- equally shared parenting /ˈiːkwəli - ʃeə(r)d - ˈpeərəntɪŋ/ (np): chia sẻ hồ hết công việc nội trợ bếp núc cùng âu yếm nhỏ cái

- extended family /ɪkˈstendɪd - ˈfæməli/ (np): mái ấm gia đình lớn gồm nhiều gắng hệ bình thường sống

- (household) finances /ˈhaʊshəʊld - ˈfaɪnæns / (np): tài chính, chi phí nong (của gia đình)

- financial burden /faɪˈnænʃl - ˈbɜːdn/ (np): trọng trách về tài bao gồm, chi phí bạc

- gender convergence / ˈdʒendə(r) - kənˈvɜːdʒəns/(np): các nam nữ trsống phải có không ít điểm chung

- grocery /ˈɡrəʊsəri/ (n): thực phđộ ẩm và tạp hóa

- heavy lifting /ˌhevi ˈlɪftɪŋ/ (np): mang vác nặng

- homemaker /ˈhəʊmmeɪkə(r)/ (n): fan nội trợ

- iron /ˈaɪən/ (v): là/ ủi (quần áo)

- laundry /ˈlɔːndri/ (n): quần áo, thiết bị giặt là/ ủi

- lay ( the table for meals) /leɪ/ : dọn cơm

- nuclear family /ˌnjuːkliə ˈfæməli/ (np): mái ấm gia đình nhỏ tuổi chỉ gồm bao gồm phụ huynh cùng con cái tầm thường sống