Trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong thể nghiệm Y-âng về giao quẹt ánh nắng, nguồn sáng phân phát đôi khi nhì phản xạ đối kháng sắc đẹp là λ 1 = 64 μm (color đỏ) với λ 2 = 0 , 48 μm (color lam). Trên màn hứng vân giao thoa, trong đoạn thân ba vân sáng liên tục nhau cùng màu cùng với vân trung tâm có số vân sáng sủa đỏ với vân sáng lam là:

A.

Bạn đang xem: Trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc

4 vân đỏ, 6 vân lam.

B.7 vân đỏ, 9 vân lam.

C. 6 vân đỏ, 4 vân lam.

D.9 vân đỏ, 7 vân lam.


*

Chọn A.

*


Thí nghiệm I–âng về giao trét ánh nắng mối cung cấp phạt mặt khác hai sự phản xạ solo sắc đẹp λ 1 = 0 , 64 μ m (đỏ), λ 2 = 0 , 48 μ m (lam) trên màn hứng vân giao bôi. Trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tục thuộc màu cùng với vân trung trọng tâm tất cả số vân đỏ và vân lam là

A. 9 vân đỏ, 7 vân lam.

B. 7 vân đỏ, 9 vân lam.

C. 4 vân đỏ, 6 vân lam

D. 6 vân đỏ, 4 vân lam.


Trong thể nghiệm I-âng về giao quẹt tia nắng mối cung cấp phạt đôi khi nhị bức xạ đơn sắc đẹp λ 1 = 64 μ m , (đỏ), λ 2 = 0 , 48 μ m , (lam) bên trên màn hứng vân giao quẹt. Trong khoảng tầm giữa 4 vân sáng sủa liên tiếp cùng color cùng với vân trung trọng tâm ta đếm được số vân đỏ và vân lam là:

A.9 đỏ, 12 lam

B.4 đỏ, 6 lam

C.6 đỏ, 9 lam

D.9 đỏ, 6 lam


Trong thí nghiệm I-âng về giao quẹt ánh sáng nguồn vạc đồng thời hai bức xạ đối kháng dung nhan λ 1 = 0 , 72 μ m (đỏ), λ 2 = 0 , 45 μ m (lam) trên màn hứng vân giao quẹt. Trong khoảng thân 2 vân sáng sủa liên tục thuộc màu với vân trung trọng tâm (ngoại trừ 2 đầu mút) gồm số vân đỏ và vân lam là

A. 5 vân đỏ, 8 vân lam

B. 4 vân đỏ, 7 vân lam

C.

Xem thêm:

8 vân đỏ, 5 vân lam

D. 7 vân đỏ, 4 vân lam


Trong thí điểm I-âng về giao sứt tia nắng mối cung cấp phân phát đồng thời nhị bức xạ solo dung nhan, λ 1 = 0 , 72 μm (đỏ), λ 2 = 0 , 45 μm (lam)bên trên màn hứng vân giao quẹt. Trong khoảng thân 2 vân sáng sủa thường xuyên cùng màu với vân trung trọng tâm (quanh đó 2 đầu mút) gồm số vân đỏ với vân lam là

A. 5 vân đỏ, 8 vân lam

B. 4 vân đỏ, 7 vân lam

C. 8 vân đỏ, 5 vân lam

D. 7 vân đỏ, 4 vân lam


Trong một thử nghiệm Y-âng về giao trét ánh nắng, nguồn sáng sủa phân phát đồng thời nhì ánh nắng solo nhan sắc, tia nắng đỏ gồm bước sóng 686 nm, ánh sáng lam bao gồm bước sóng λ , với 450 n m . Trên màn, trong vòng nhị vân sáng ngay gần nhau độc nhất cùng cùng màu với vân sáng sủa trung trọng tâm có 6 vân sáng sủa lam. Trong khoảng này từng nào vân sáng đỏ?

A.5

B.6

C.7

D.4


Trong một phân tích Y-âng về giao trét ánh nắng, nguồn sáng sủa phát đồng thời hai ánh nắng 1-1 dung nhan, ánh sáng đỏ gồm bước sóng 686 nm, ánh sáng lam bao gồm bước sóng λ, cùng với 450nm. Trên màn, trong khoảng nhị vân sáng ngay gần nhau độc nhất vô nhị và thuộc color với vân sáng sủa trung trung ương gồm 6 vân sáng lam. Trong khoảng này bao nhiêu vân sáng sủa đỏ?

A.5

B. 6

C.7

D. 4


Trong một phân tách Y-âng về giao quẹt ánh nắng, nguồn sáng sủa phát bên cạnh đó hai tia nắng đơn sắc: ánh sáng đỏ bao gồm bước sóng 686nm, ánh sáng lam có bước sóng λ , với 450 milimet

A.4

B.7

C.5

D.6


Trong một xem sét Y-âng về giao sứt tia nắng, mối cung cấp sáng phạt mặt khác hai ánh nắng solo nhan sắc, ánh sáng đỏ tất cả bước sóng 686 nm, ánh nắng lam có bước sóng λ, cùng với 450 nm

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4


Trong phân tích Y‒âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng sủa phát đôi khi hai tia nắng đối chọi nhan sắc gồm ánh sáng đỏ bao gồm bước sóng 684 nm và ánh sáng lam tất cả bước sóng 456 nm. Trong khoảng tầm thân nhì vân sáng sủa có màu cùng color cùng với vân sáng trung tâm, trường hợp đếm được 6 vân sáng color lam thì số vân sáng red color là