Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước hai nguồn sóng kết hợp o1 và o2

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong một thí nghiệm về giao trét sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp O1 cùng O2 dao động thuộc pha, thuộc biên độ. Chọn hệ toạ độ vuông góc Oxy (trực thuộc mặt nước) cùng với cội toạ độ là địa điểm để mối cung cấp O1 còn mối cung cấp O2 nằm tại trục Oy. Hai điểm Phường và Q nằm ở Ox có OP. = 4,5centimet cùng OQ = 8cm. Dịch chuyển nguồn O2 trên trục Oy mang đến địa chỉ làm thế nào để cho góc PO2Q có mức giá trị lớn số 1 thì bộ phận nước tại Phường ko xấp xỉ còn phần tử nước trên Q dao động với biên độ cực đại. Biết giữa Phường cùng Q không còn cực đại làm sao khác. Trên đoạn OPhường, điểm ngay gần P độc nhất vô nhị mà lại các thành phần nước xấp xỉ với biên độ cực đại phương pháp Phường một quãng là

A. 3,4cm

B. 1,1cm

C. 2,0cm

D. 2,5cm


Lớp 12 Vật lý
1
0
*

*

*

*

*

*

*


Đúng 0
Bình luận (0)
Các thắc mắc tựa như

Trong một phân tách về giao trét sóng nước, nhị nguồn phối hợp O1 cùng O2 bí quyết nhau 6cm, xấp xỉ thuộc trộn, thuộc biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc xOy nằm trong mặt nước cùng với cội tọa độ là địa điểm đặt nguồn O1 còn nguồn O2 nằm ở Oy. Hai điểm P cùng Q nằm tại Ox bao gồm OP.. = 4,5cm và OQ = 8centimet. Biết bộ phận nước trên P ko xấp xỉ còn bộ phận nước tại Q xấp xỉ với biên độ cực lớn. Biết thân Phường và Q còn một cực đại. Trên đoạn OP, điểm gần Phường nhất nhưng các phần tử nước dao động cùng với biên độ cực to giải pháp Phường một đoạn sát cực hiếm như thế nào nhất sau đây?

*

A.

Bạn đang xem: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước hai nguồn sóng kết hợp o1 và o2

1,0cm

B. 2,0centimet.

C. 2,5cm

D. 3,0cm.


Lớp 12 Vật lý
1
0

Trong một thể nghiệm về giao bôi sóng nước, hai nguồn phối kết hợp O1 với O2 biện pháp nhau 6 centimet, xấp xỉ thuộc trộn, thuộc biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc xOy thuộc mặt nước cùng với gốc tọa độ là địa chỉ đặt mối cung cấp O1 còn mối cung cấp O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm Phường cùng Q vị trí Ox bao gồm OPhường = 4,5 centimet và OQ = 8 cm. Biết phần tử nước tại P không xấp xỉ còn thành phần nước trên Q dao động với biên độ cực to. Giữa Phường. cùng Q còn có một cực đại. Trên đoạn OP, điểm sát P. tuyệt nhất mà các phần tử nước xê dịch cùng với biên độ rất đái giải pháp P một đoạn gần giá trị làm sao nhất sau đây?

A. 1,4 centimet.

B. 2,0 centimet.

C. 2,5 centimet.

D. 3,1 cm.


Lớp 12 Vật lý
1
0

Trong một thí nghiệm về giao quẹt sóng nước, nhị mối cung cấp phối kết hợp O1và O2cách nhau 6 centimet, xấp xỉ thuộc trộn, cùng biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc xOy trực thuộc mặt nước cùng với gốc tọa độ là địa chỉ đặt mối cung cấp O1còn nguồn O2vị trí trục Oy. Hai điểm P. với Q nằm trên Ox có OP = 4,5 centimet với OQ = 8 cm. Biết thành phần nước tại Phường ko xê dịch còn thành phần nước tại Q xấp xỉ với biên độ cực to. Giữa Phường với Q còn có một cực đại. Trên đoạn OP, điểm gần P.. độc nhất vô nhị cơ mà các phần tử nước dao động cùng với biên độ cực tè giải pháp P một đoạngần quý giá như thế nào nhấtsau đây?

A. 1,4 cm

B. 2 cm

C. 2,5 cm

D. 3,1 cm


Lớp 12 Vật lý
1
0

Trong một thử nghiệm về giao bôi sóng nước, nhị mối cung cấp phối kết hợp O1 và O2 phương pháp nhau 6 centimet, xê dịch cùng trộn, thuộc biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc xOy nằm trong khía cạnh nước cùng với cội tọa độ là địa chỉ đặt mối cung cấp O1 còn mối cung cấp O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm P.. cùng Q vị trí Ox có OPhường = 4,5 centimet với OQ = 8 cm. Biết phần tử nước tại Phường. ko xấp xỉ còn thành phần nước tại Q xấp xỉ với biên độ cực to. Giữa P cùng Q còn tồn tại một cực to. Trên đoạn OPhường., điểm gần Phường tốt nhất mà lại những bộ phận nước xấp xỉ cùng với biên độ cực tè cách Phường một đoạn gần cực hiếm như thế nào nhất sau đây?

*

A. 1,4 cm

B. 2,0 cm

C.

Xem thêm:

2,5 cm

D. 3,1 cm


Lớp 12 Vật lý
1
0

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, nhị mối cung cấp phối hợp O1 với O2 xê dịch thuộc pha cùng biên độ. Chọn hệ tọa độ Oxy cùng với gốc tọa độ là địa điểm đặt trên mối cung cấp O1 còn mối cung cấp O2 nằm trong trục Oy. Hai điểm M và N di động trên trục Ox thỏa mãn nhu cầu OM = a; ON = b ( a 2; O1O2 = 18 centimet với b trực thuộc đoan <21,6;24> cm. Khi góc quét MO2N có giá trị lớn số 1 thì thấy rằng M với N giao động cùng với biên độ cực đại với giữa chúng có nhị cực tè. Hỏi gồm từng nào điểm xấp xỉ cùng với biên độ cực đại trên đoạn nối hai nguồn

A. 22

B. 25

C. 23

D. 21


Lớp 12 Vật lý
1
0

Trong một thể nghiệm về giao sứt sóng nước, nhì mối cung cấp phối kết hợp O1 với O2 biện pháp nhau 6 centimet, xê dịch cùng trộn, thuộc biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc xOy thuộc khía cạnh nước với nơi bắt đầu tọa độ là vị trí đặt mối cung cấp O1 còn nguồn O2 nằm trong trục Oy. Hai điểm Phường. với Q nằm ở Ox tất cả OPhường = 4,5 centimet cùng OQ = 8 centimet. Biết bộ phận nước tại P ko xấp xỉ còn bộ phận nước tại Q xê dịch với biên độ cực đại. Giữa Phường với Q không hề cực to nào khác. Tìm bước sóng

A. 3,4 cm

B. 2,0 cm

C. 2,5 cm

D. 1,1 cm


Lớp 12 Vật lý
1
0

Trong một phân tích về giao trét sóng nước, nhị mối cung cấp phối kết hợp O1 và O2 bí quyết nhau 6 cm, xê dịch thuộc trộn, thuộc biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc xOy ở trong mặt nước với nơi bắt đầu tọa độ là địa điểm đặt mối cung cấp O1 còn mối cung cấp O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm Phường. với Q nằm trên Ox bao gồm OP = 4,5 cm và OQ = 8 centimet. Biết bộ phận nước trên Phường. không xấp xỉ còn thành phần nước tại Q giao động cùng với biên độ cực to. Giữa P và Q không hề cực lớn như thế nào không giống. Tìm bước sóng.

A. 3,4 cm

B. 2 cm

C. 2,5 cm

D. 1,1 cm


Lớp 12 Vật lý
1
0

Trong một thí nghiệm về giao quẹt sóng nước, nhị nguồn phối kết hợp O1 với O2 cách nhau 6 cm, xê dịch cùng trộn, cùng biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc xOy nằm trong mặt nước cùng với nơi bắt đầu tọa độ là địa chỉ đặt mối cung cấp O1 còn mối cung cấp O2 nằm trong trục Oy. Hai điểm P với Q nằm tại Ox có OP = 4,5 centimet và OQ = 8 centimet. Biết thành phần nước trên P ko giao động còn phần tử nước tại Q dao động với biên độ cực lớn. Giữa Phường cùng Q không còn cực to làm sao khác. Tìm bước sóng.

A. 3,4 centimet.

B. 2,0 centimet.

C. 2,5 cm.

D. 1,1 cm.


Lớp 12 Vật lý
1
0

Trong một thể nghiệm về giao sứt sóng nước, nhị nguồn sóng phối kết hợp là O 1 v à O 2 xê dịch thuộc trộn, cùng biên độ. Chọn hệ tọa độ vuông góc Oxy cùng với cội tọa độ là địa điểm đặt nguồn O 1 còn nguồn O 2 nằm tại trục Oy. Hai điểm M và N di động cầm tay trên trục Ox vừa lòng OM = a; ON = b (a2; O 1 O 2 = 18 centimet cùng b nằm trong đoạn <21,6; 24> centimet. lúc góc MO2N có giá trị lớn số 1 thì thấy răng M với N xấp xỉ cùng với biên độ cực đại cùng giữa bọn chúng tất cả hai rất tè. Hỏi tất cả bao nhiêu điểm xấp xỉ cùng với biên độ cực lớn trên đoạn nối hai nguồn?

A. 22

B. 25.

C. 23.

D. 21


Lớp 12 Vật lý
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)