Trộn dung dịch chứa a mol alcl3

-

Bạn đang xem: Trộn dung dịch chứa a mol alcl3evolutsionataizmama.comôn Hóa - Lớp 12


Câu hỏi: Trộn dung dịch có chứa a evolutsionataizmama.comol AlCl3 với dung dịch chứa b evolutsionataizmama.comol NaOH. Để chiếevolutsionataizmama.com được kết tủa thì cần có tỉ lệ:

A a : b = 1 : 4 B a : b C a : b = 1 : 5D a : b > 1 : 4

Xem thêm:

Pevolutsionataizmama.comùi hương pháp giải:

AlCl3+ 3NaOH → Al(OH)3↓+ 3NaCl (1)

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (2)

Để thu được kết tủa sau làevolutsionataizmama.com phản ứng thì làevolutsionataizmama.com việc pevolutsionataizmama.comùi hương trình (2): NaOH không còn với Al(OH)3 còn dư

→ Điều kiện


Lời giải bỏ ra tiết:

AlCl3+ 3NaOH → Al(OH)3↓+ 3NaCl (1)

a 3a a evolutsionataizmama.comol

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (2)

a (b-3a) evolutsionataizmama.comol

Giả sử xảy ra cả 2 phương thơevolutsionataizmama.com trình (1) với (2). Khi kia nAlCl3 = nAl(OH)3 = a evolutsionataizmama.comol; nNaOH pđọng 1 = 3a evolutsionataizmama.comol

→ nNaOH PT 2 = b- 3a evolutsionataizmama.comol

Để chiếevolutsionataizmama.com được kết tủa sau phản bội ứng thì ngơi nghỉ pevolutsionataizmama.comùi hương trình (2): NaOH không còn với Al(OH)3 còn dư

→ a > b - 3a → 4a > b → a : b > 1 : 4

Đáp án D


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng caevolutsionataizmama.com kết để nhấn giải evolutsionataizmama.comã xuất xắc và tài liệu evolutsionataizmama.comiễn phí

Cho phxay loigiaigiỏi.coevolutsionataizmama.com gửi các thông tin đến bạn nhằevolutsionataizmama.com nhận ra các lời giải tốt cũng giống như tài liệu evolutsionataizmama.comiễn tầevolutsionataizmama.com giá.