Trắc nghiệm toán lớp 1 học kì 2

-
Sở đề thi cuối học tập kì 2 môn Tân oán lớp 1Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông tứ 22

Sở đề thi cuối học kì 2 môn Tân oán lớp 1

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán thù năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ nhắn tốt nhất là:

A.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán lớp 1 học kì 2

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng liền sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết quả đúng của phép tính: 39centimet + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong mỗi tuần lễ em đi học những ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Được 18, 19 Điểm Khối D Nên Chọn Trường Nào 2020, Please Wait

Thứ bảy, nhà nhật

B. Thứ nhị, máy cha, sản phẩm tư

C. Thđọng hai, vật dụng ba, sản phẩm tư, sản phẩm công nghệ năm

D. Thđọng nhị, thứ tía, sản phẩm tứ, thiết bị năm, máy sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm ở vào hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số tương thích điền vào ô trống là: đôi mươi + 65 = … + 20 (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phnghiền tính với tác dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài bác toán thù (Mức 3)

Cây bưởi công ty Nam tất cả 65 quả, ba vẫn hái xuống 34 quả nhằm phân phối. Hỏi trên cây bòng đơn vị Nam còn từng nào quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào địa điểm chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99