Trắc nghiệm lịch sử bài 17 lớp 11

-

Bộ 30 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) có đáp án đầy đủ các mức độ giúp các em ôn trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 17.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử bài 17 lớp 11


I. NHẬN BIẾT

Câu 1. Đầu những năm 30 của thế kỷ XX, các nước phát xít Đức, Italia và Nhật Bản đã liên kết với nhau thành liên minh phát xít, được gọi là

A. phe Hiệp ước.

B. phe Liên minh.

C. trục Beclin - Rôma - Tôkiô.

D. phe Đồng minh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Đầu những năm 30 của thế kỷ XX, các nước phát xít Đức, Italia và Nhật Bản đã liên kết với nhau thành liên minh phát xít, được gọi là trục Beclin - Rôma - Tôkiô.


Câu 2. Năm 1937 diễn ra sự kiện lịch sử gì có liên quan đến Đức, Italia và Nhật Bản?

A. Trục Beclin - Rôma - Tôkiô được thành lập.

B. Nhật Bản mở rộng chiến tranh ở châu Á - Thái Bình Dương.

C. Đức mở rộng chiến tranh ở châu Âu.

D. Đức, Italia và Nhật Bản rút ra khỏi Hội Quốc liên.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Sau khi Đức đánh Ba Lan, những nước nào tuyên chiến với Đức?

A. Anh và Pháp.

B. Anh, Pháp và Mĩ.

C. Liên Xô, Anh, Pháp và Mĩ.

D. Anh, Pháp, Ba Lan, Mĩ.

Hiển thị đáp án

Câu 4. Hội nghị Muy-ních được triệu tập vào thời gian nào?

Hiển thị đáp án

Câu 5. Nước nào dưới đây không tham gia Hội nghị Muy-ních?

A. Anh.

B. Pháp.

C. Liên Xô.

D. Đức.

Hiển thị đáp án

Câu 6. Hít-le gây ra vụ Xuy-đét để thôn tính nước nào?

A. Ba Lan.

B. Tiệp Khắc.

C. Italia .

D. U-crai-na.

Hiển thị đáp án

Câu 7. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước

A. Đức, Liên Xô, Anh.

B. Đức, Italia, Nhật Bản.

C. Italia, Hunggari, Áo.

D. Mĩ, Liên Xô, Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước Đức, Italia, Nhật Bản.


A. Mĩ thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.

B. Hồng quân Liên Xô đánh bại một triệu quân Quan Đông của Nhật.

C. Nhật Bản chấp nhận đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

D. Quân Đồng minh truy kích phát xít Nhật.

Hiển thị đáp án

Câu 9. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), những quốc gia đóng vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là

A. Anh, Pháp, Mĩ.

B. Anh, Trung Quốc, Liên Xô.

C. Anh, Pháp, Trung Quốc.

D. Liên Xô, Mĩ, Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), những quốc gia đóng vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là Liên Xô, Mĩ, Anh.


A. Na-gôi-a, Tô-ki-ô.

B. Hi-rô-si-ma, Na-ga-xa-ki.

C. Tô-ki-ô, Ô-xa-ca.

D. Hi-rô-si-ma, Na-gôi-a.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:


Câu 11. Tháng 8/1945, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của

A. Phe Liên minh.

B. Phe Hiệp ước.

C. Phe phát xít.

D. Phe Đồng minh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Tháng 8/1945, Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe phát xít.


A. Phát xít Đức tấn công Ba Lan.

B. Mặt trận Đồng minh chống phát xít ra đời.

C. Các nước Đồng minh mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu.

D. Nhật Bản tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng.

Hiển thị đáp án

II. Thông hiểu

Câu 13. Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu?

A. Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện.

B. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

C. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản.

D. Liên Xô đánh bại đạo quân chủ lực của Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Sự kiện Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện đã đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu


Câu 14. Chiến tranh thế giới lần thứ hai chính thức bùng nổ gắn với sự kiện nào?

A. Đức đánh chiếm Pháp.

B Đức đánh chiếm Tiệp Khắc.

C. Đức đánh chiếm Ba Lan.

D. Đức đánh chiếm Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Chiến tranh thế giới lần thứ hai chính thức bùng nổ gắn với sự kiện Đức đánh chiếm Ba Lan.


Câu 15. Chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Đức bị thất bại bởi chiến thắng nào của Liên Xô?

A. Xta-lin-grat.

B. Mát -xcơ-va.

C. Lê-nin-grat.

D. Cuốc-xcơ.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 5 Trang 23 Luyện Tập Làm Báo Cáo Thống Kê, Trang 23 Sgk

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Đức bị thất bại bởi chiến thắng Mát -xcơ-va của Liên Xô


Câu 16. Lý do khách quan làm cho nước Đức không thể thực hiện được kế hoạch đổ bộ vào Anh năm 1940 là

A. quân đội Đức đã suy yếu do đánh chiếm nhiều nước ở châu Âu.

B. Anh có ưu thế về không quân và hải quân.

C. Liên Xô đã tuyên chiến với Đức ở mặt trận phía đông.

D. Hoa Kì bắt đầu viện trợ cho Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Lý do khách quan làm cho nước Đức không thể thực hiện được kế hoạch đổ bộ vào Anh năm 1940 là Hoa Kì bắt đầu viện trợ cho Anh.


Câu 17.Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phòng thủ sang tấn công là

A. trận Mát-xcơ-va .

B. trận Cuốc-xcơ.

C. trận X-ta-lin-grát.

D. trận công phá Béc-lin.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phòng thủ sang tấn công là trận X-ta-lin-grát.


Câu 18. Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9/1939), các nước đế quốc Anh, Pháp, thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm

A. Đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

B. Chuẩn bị cho việc thành lập phe Đồng minh.

C. Ngăn chặn Đức tấn công Ba Lan.

D. Khuyến khích Nhật gây chiến tranh ở châu Á.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9/1939), các nước đế quốc Anh, Pháp, thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.


Câu 19.Sự kiện buộc Mĩ phải chấm dứt chính sách trung lập và tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. phát xít Đức tấn công Liên Xô.

B. liên quân Anh - Mĩ giành thắng lợi ở En Alamen.

C. chiến thắng của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingrát.

D. Nhật Bản bất ngờ tập kích căn cứ của Mĩ ở Trân Châu Cảng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Sự kiện buộc Mĩ phải chấm dứt chính sách trung lập và tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai là Nhật Bản bất ngờ tập kích căn cứ của Mĩ ở Trân Châu Cảng.


Câu 20.Liên minh chống phát xít hình thành năm 1942 thường được gọi là gì?

A. Phe Trục.

B. Phe Đồng minh.

C. Phe Liên minh.

D. Phe Hiệp ước.

Hiển thị đáp án

Câu 21.Văn kiện quốc tế đánh dấu sự cam kết của 26 quốc gia cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít vào năm 1942 tại Oasinhtơn là

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

C. Tuyên ngôn Hòa bình.

D. Tuyên ngôn Liên hợp quốc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Văn kiện quốc tế đánh dấu sự cam kết của 26 quốc gia cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít vào năm 1942 tại Oasinhtơn là Tuyên ngôn Liên hợp quốc.


A. Liên Xô đã giành thắng lợi hoàn toàn.

B. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn ở châu Âu.

C. Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn trên thế giới.

D. Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt hoàn toàn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:


Câu 23. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là gì?

A. Thái độ thỏa hiệp, nhượng bộ chủ nghĩa phát xít của các nước Anh, Pháp, Mĩ.

B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa.

C. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933).

D. Thái độ thù ghét chủ nghĩa cộng sản của các nước đế quốc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là: mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa.


Câu 24.Việc Nhật Bản đầu hàng không điều kiện có ý nghĩa như thế nào?

A. Quân Nhật chính thức ngừng chiến đấu trên các mặt trận.

B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn thế giới.

C. Các nước thuộc địa của Nhật được giải phóng.

D. Khẳng định sức mạnh của Liên Xô và Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Việc Nhật Bản đầu hàng không điều kiện có ý nghĩa: chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn thế giới.


III. Vận dụng

Câu 25. Chính sách nhượng bộ của Anh và Pháp tại Hội nghị Muy-ních đã có tác động đến Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. cứu được tình thế hòa bình ở châu Âu.

B. đè bẹp âm mưu mở rộng chiến tranh của phát xít.

C. hạn chế quá trình dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai.

D. khuyến khích các nước phát xít đẩy mạnh chiến tranh xâm lược.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Chính sách nhượng bộ của Anh và Pháp tại Hội nghị Muy-ních đã có tác động đến Chiến tranh thế giới thứ hai là khuyến khích các nước phát xít đẩy mạnh chiến tranh xâm lược.


Câu 26. Điểm chung cơ bản giữa hai khối đế quốc: khối Anh, Pháp, Mĩ và khối phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản là gì?

A. Coi Liên Xô là kẻ thù cần tiêu diệt.

B. Thực hiện đường lối thỏa hiệp, nhượng bộ Liên Xô.

C. Thực hiện đường lối đối ngoại trung lập.

D. Có tiềm lực mạnh về kinh tế nhưng lại có ít thuộc địa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Điểm chung cơ bản giữa hai khối đế quốc: khối Anh, Pháp, Mĩ và khối phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản là coi Liên Xô là kẻ thù cần tiêu diệt.


Câu 27. Điểm tương đồng về nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của hai cuộc chiến tranh thế giới là gì?

A. Tư tưởng thù ghét chủ nghĩa cộng sản của các nước Mĩ, Anh, Pháp.

B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa.

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc, thực dân.

D. Lực lượng phát xít thắng thế và lên cầm quyền ở một số nước Âu - Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Điểm tương đồng về nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của hai cuộc chiến tranh thế giới là: mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa.


Câu 28. Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)?

A. Chiến tranh kết thúc mở ra thời kì phát triển mới của lịch sử thế giới.

B. Liên Xô giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

C. Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại.

D. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe Đồng minh.

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) có đáp án

Trắc nghiệm Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) có đáp án

Trắc nghiệm Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng có đáp án

Trắc nghiệm Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX có đáp án

Trắc nghiệm Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp có đáp án1 199 lượt xem
Tải về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem nhanh chương trình Trắc Nghiệm


Trắc nghiệm lớp 7

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 7 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 7 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 7 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 8

Trắc nghiệm Tin học lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Vật Lí lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Địa Lí lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn 8 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học 8 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 9

Trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm Vật lí lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn 9 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 10

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 có đáp án

Trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 11

Trắc nghiệm Tin học lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng - an ninh lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Vật Lí lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng anh lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 12

Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng - an ninh lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Vật Lí lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng anh lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 12 có đáp án


*

Giới thiệu
Liên kết
Chính sách
Kết nối