Tóm tắt công thức vật lý 11

-

Nội dung trang bị lý 11 gồm 7 chương thơm cùng với 5 chương thơm trực thuộc phần Điện học tập, điện từ bỏ học và 2 chương sót lại trực thuộc phần Quang hình học tập. Các bí quyết sinh hoạt công tác vật lý 11 vì vậy cũng kha khá nhiều, yên cầu sự triệu tập ghi ghi nhớ của những em.

Bạn đang xem: Tóm tắt công thức vật lý 11


Nhằm giúp các em dễ ợt hơn vào Việc ghi ghi nhớ các phương pháp Vật lý 11, nội dung bài viết này đang tổng phù hợp các công thức trang bị lý 11 rất đầy đủ với cụ thể nhằm các em tham khảo.

I. Công thức Vật lý 11: Lực năng lượng điện – Điện trường

quý khách đang xem: Công thức Vật lý 11 tổng vừa lòng không hề thiếu với chi tiết – Lý thuyết Vật lý 11


1. Định dụng cụ Coulomb (Cu-Lông)

° Công thức: 

Trong đó: F lực liên can giữa 2 năng lượng điện, đơn vị (N)

  là hệ số tỉ lệ

 ε: là hằng số điện môi của môi trường xung quanh (so với chân ko thì ε = 1).

 q1, q2: là hai điện tích điểm (C)

 r: là khoảng cách giữa hai điện tích (m)

2. Cường độ điện trường

° Công thức: 

Trong đó: E: là cường độ năng lượng điện trường gây nên tại địa điểm bí quyết Q một khoảng tầm r

 Đơn vị độ mạnh năng lượng điện ngôi trường V/m (=N/C).

  là hệ số tỉ lệ

 ε: là hằng số điện môi của môi trường (so với chân không thì ε = 1).

 Q: Điện tích lũy (C).

→ Cường độ năng lượng điện ngôi trường E1 vì q1 gây a tại điểm biện pháp q1 trên khoảng tầm r1 là:

  (vào chân không thì ε = 1).

3. Ngulặng lý ck chất điện trường

 ° Công thức: 

*

– Nếu vectơ E1, E2 cùng phương thuộc chiều: E = E1 + E2

– Nếu vectơ E1, E2 cùng phương ngược chiều: E = |E1 – E2|

– Nếu 

*
 thì: 
*

II. Công, cố gắng năng, năng lượng điện cố kỉnh và hiệu điện thế

1. Công của lực điện

– Khi một năng lượng điện dương q dịch chuyển vào điện ngôi trường đều có cường độ E (từ bỏ M đến N) thì công cơ mà lực điện tính năng lên q bao gồm biểu thức:

AMN = q.E.d (d = s.cosα)

Trong đó:

 d là khoảng cách trường đoản cú điểm đầu tới điểm cuối (theo phương của

*
)

2. Thế năng

– Thế năng của năng lượng điện q trên một điểm M vào năng lượng điện trường tỉ trọng với độ lớn của điện tích q.

 WM = AM∞ = q.VM

Trong đó: AM∞là công của điện trường trong sự dịch chuyển của năng lượng điện q từ bỏ điểm M đến vô rất (mốc nhằm tính thay năng).

3. Điện thế

– Điện nỗ lực trên điểm M vào năng lượng điện trường là đại lượng đặctrưng đến kĩ năng của điện ngôi trường trong câu hỏi tạo ra ráng năng của điện tích q đặt tại M.

Xem thêm:

 

4. Hiệu điện thế

– Hiệu năng lượng điện nắm UMNthân nhị điểm M cùng N là đại lượng đặc thù cho năng lực sinh công của điện ngôi trường trong sự dịch chuyển của năng lượng điện q tự M cho N.

 

5. Liên hệ giữa hiệu điện vắt với độ mạnh năng lượng điện trường

 U = E.d

III. Tụ điện

1. Điện dung của tụ điện

° Công thức điện dung của tụ điện: 

 C: điện dung (đơn vị chức năng F)

 Q: năng lượng điện bên trên tụ điện

 U: Hiệu điện rứa giữa 2 đầu tụ điện

2. Năng lượng năng lượng điện ngôi trường trong tụ điện

° Công thức: 

IV. Mạch điện

1. Cường độ cái điện

° Công thức: 

*

Trong đó: I là mặt đường độ dòng năng lượng điện (A)

 q: là năng lượng điện lượng chuyển sang ngày tiết diện thẳng của thiết bị trong vòng thời hạn t (s).

2. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

 A = U.q = U.I.t (đơn vị: J = V.C)

3. Công suất của đoạn mạch

  (đơn vị: W = J/s = V.A)

4. Nhiệt lượng lan ra sinh hoạt đồ dẫn

 Q = R.I2.t (1-1 vị: J)

5. Công suất lan sức nóng nghỉ ngơi thứ dẫn

 

6. Định qui định OHM so với toàn mạch

 

7. Đoạn mạch cất mối cung cấp điện

 

Trong đó: ξ là suất điện cồn của nguồn điện (ξ = A/q)

V. Ghxay các điện trở

1. Điện trsinh sống ghnghiền nối tiếp

 I = I1 = I2 = … 

 U = U1 + U2 + …

 R = R1 + R2 + …

2. Điện trsinh hoạt ghép tuy vậy song

 I = I1 + I2 + … + In

 U = U1 = U2 = … = Un

 

° Mạch gồm 2 hoặc điện trsinh hoạt mắc tuy nhiên tuy vậy thì điện trngơi nghỉ tương đương của mạch tính theo phương pháp sau:

 ;

 

VI. Nguồn điện

1. Suất năng lượng điện cồn của nguồn điện

° Công thức:  (đơn vị: V = J/C)

Trong đó: ξ là suất năng lượng điện rượu cồn của điện áp nguồn (V)

 A (J) là công của lực lạ dịch rời một điện tích dương q (C) trái hướng điện trường.

2. Công của nguồn điện

° Công thức: 

*

3. Công suất của mối cung cấp điện

° Công thức: 

4. Hiệu suất của mối cung cấp điện

° Công thức: 

– Là tỉ số thân công có lợi và công của nguồn điện áp hình thành.

5. Ghép những nguồn thành bộ

° Sở nguồn ghxay nối tiếp

 

*

° Bộ nguồn ghép song song

 

*

° Sở mối cung cấp hỗn hợp đối xứng (n hàng, từng dãy có m nguồn)

*

VII. Sự dựa vào của điện trsinh hoạt với sức nóng độ

° Công thức năng lượng điện trở suất:

 

*

° Công thức tính năng lượng điện trở:

 ; ;; ; R=rho fraclS" />

Trong đó:

 ρ0 là năng lượng điện trnghỉ ngơi suất sinh sống t00C (hay rước là 200C) (Ω.m)

 ρ là điện trsống suất sinh hoạt t0C

 l là chiều dài dây dẫn (m)

 S là máu diện của dây dẫn (m2)

 α là hệ số sức nóng điện trsống (đơn vị K-1)

VIII. Hiện tượng nhiệt độ điện

° Công thức: 

*

Trong đó: ξ là suất điện rượu cồn sức nóng điện (V)

 αT là hệ số nhiệt độ điện hễ (V.K-1)

 T1 – T2 là hiệu ánh nắng mặt trời sinh sống đầu nóng với đầu lạnh.

IX. Dòng năng lượng điện trong hóa học năng lượng điện phân

° Công thức biểu thức của định luật pháp Fa-ra-đây:

 

Trong đó: 

 m: là khối lượng đồ vật chất được giải phóng ngơi nghỉ điện rất (g).

 k: đương lượng điện hóa

 F = 9,965,104 là hằng số Faraday (C/mol)

 A/n: là đượng lượng gam của nguyên ổn tố

 A: Kân hận lượng mol nguyên tử (g/mol)

 n: Hóa trị của nguyên ổn tố có tác dụng năng lượng điện cực

 I: là độ mạnh dòng điện qua bình điện phân (A)

 t: là thời hạn loại điện qua bình năng lượng điện phân (s)

XI. Lực từ bỏ tác dụng lên đoạn dây dẫn

Công thức: F = B.I.l.sinα

(Quy tắc bàn tay trái 1)

Trong đó:

 B: là chạm màn hình tự (T)

 I: là cường độ dòng điện qua dây dẫn (A)

 l: là chiều lâu năm đoạn dây dẫn (m)

 α: là góc chế tạo ra bởi 

*

XII. Cảm ứng tự của cái điện

+ Cảm ứng trường đoản cú của mẫu năng lượng điện chạy vào dây dẫn thẳng:

Công thức:

(Quy tắc thay tay phải 1)

Trong đó:

 r: khoảng cách từ bỏ cái năng lượng điện tới điểm điều tra (m)

 I: độ mạnh mẫu điện qua dây dẫn (A)

+ Cảm ứng tự của chiếc điện chạy trong dây tròn:

  (Quy tắc cầm tay phải 2)

Trong đó:

 R: nửa đường kính vòng dây (m)

 N: số vòng dây (vòng)

 I: cường độ loại điện qua vòng dây (A)

+ Cảm ứng từ bỏ của mẫu điện chạy vào ống dây hình trụ:

  (Quy tắc thế tay yêu cầu 3)

Trong đó:

 N: số vòng dây (vòng)

 l: chiều dài ống dây

 I: cường độ chiếc năng lượng điện qua vòng dây (A)

 n=N/l: số vòng dây bên trên 1m chiều dài

XIII. Từ trường của tương đối nhiều loại điện

+ Công thức: 

*

– Nếu vectơ B1, B2 thuộc phương thơm thuộc chiều: B = B1 + B2

– Nếu vectơ B1, B2 thuộc pmùi hương ngược chiều: B = |B1 – B2|

– Nếu 

*
thì: 
*

XIV. Lực thúc đẩy giữa nhị chiếc điện song song

+ Công thức: 

*

Trong đó:

 I1 với I2 là cường độ mẫu điện qua nhì dây dẫn

 r: là khoảng cách giữa nhị dây dẫn

 l: là chiều dài đoạn dây dẫn tính lực tương tác

XV. Lực Lorentz

+ Công thức: f = q.v.B.sinα (Quy tắc bàn tay trái 2)

Trong đó:

 q: là năng lượng điện của phân tử với điện chuyển động (C)

 v: là gia tốc của hạt sở hữu năng lượng điện (m/s)

 B: là từ trường sóng ngắn vị trí hạt sở hữu năng lượng điện hoạt động (T)

 α: là góc phù hợp với vectơ vận tốc 

*
với .

XVI. Chuyển hễ của phân tử năng lượng điện trong từ trường sóng ngắn đều

– Với 

*

+ Bán kính quỹ đạo: 

+ Chu kỳ đưa động: 

+ Công thức trường đoản cú thông: 

*

Trong đó: Đơn vị trường đoản cú thông là (Wb)

 B: là chạm màn hình trường đoản cú chiếu thẳng qua vòng dây (T)

 S: là diện tích S vòng dây (m2)

 α: là góc chế tạo bởi  cùng pháp con đường phương diện phẳng size dây 

*

+ Suất điện đụng cảm ứng: 

Trong đó:

 ΔΦ: là độ biến hóa thiên trường đoản cú thông

 Δt: là khoảng chừng thời gian tự thông biến đổi thiên

 ΔΦ/Δt: là tốc độ biến thiên của từ bỏ thông.

+ Từ thông riêng rẽ của mạch: Φ = L.i

+ Độ trường đoản cú cảm của ống dây: 

Trong đó: L: độ trường đoản cú cảm (đơn vị chức năng H)

 N: số vòng dây (vòng)

 l: chiều dài ống dây (m)

 S: ngày tiết diện ống dây (m2)

+ Suất năng lượng điện động trường đoản cú cảm: 

Trong đó:

 L: thông số trường đoản cú cảm của ống dây (H)

 Δi: độ vươn lên là thiên độ mạnh mẫu điện trong mạch

 Δt: khoảng tầm thời gian cái năng lượng điện biến hóa thiên

 Δi/Δt: tốc độ thay đổi thiên của cường độ dòng điện

+ Năng lượng từ trường sóng ngắn của ống dây:

Trong đó:

 L: thông số tự cảm của ống dây (H)

 I: độ mạnh cái năng lượng điện qua ống dây

XVII. Khúc xạ ánh sáng

+ Định giải pháp khúc xạ ánh sáng:

 n1sini = n2sinr hay 

+ Chiết suất tỉ đối: 

+ Góc số lượng giới hạn sự phản xạ toàn phần: 

+ Điều khiếu nại để có bức xạ toàn phần: n2 1 ; i ≥ igh

XVIII. Lăng kính

+ Công thức lăng kính

 sini1 = nsinr1;

 sini2 = nsinr2;

 A = r1 + r2

 D = i1 + i2 – A

+ Nếu các góc i cùng A nhỏ

 i1 = n.r1 ; i2 = n.r2

 A = r1 + r2 ; D = (n – 1).A

+ Độ tụ của thấu kính

 

Trong đó:

 D: độ tụ (dp)

 f: tiêu cự thấu kính (m)

 R1, R2: bán kính những khía cạnh cong (m)

 n: phân tách suất làm cho thấu kính

 Thấu kính hội tụ: f>0; D>0

 Thấu kính phân kỳ: f0 sinh hoạt trước kính

 Vật ảo: d0 sống sau kính

 Hình ảnh ảo: d"1B’1

 L_1A_1^"B_1^"xrightarrowL_2A_2^"B_2^"" />

 

*

+ Số pngóng đại của ảnh sau cùng: k = k1.k2

+ Số bội giác: 

+ Kính lúp: Ngắm chừng ở vô cực, sự bội giác: 

+ Kính hiển vị: Ngắm chừng nghỉ ngơi vô rất, sự bội giác: 

+ Kính thiên vnạp năng lượng, ngắm chừng sinh hoạt vô rất, sự bội giác: 

* Sự tạo nên hình ảnh vị thấu kính

Hy vọng cùng với bài bác viết tổng phù hợp những cách làm Vật lý 11 đầy đủ làm việc trên góp những em thuận lợi xem lại vào quy trình giải các dạng bài bác tập Vật lý 11. Cũng nhỏng những môn học tập nằm trong kân hận công nghệ tự nhiên và thoải mái không giống, việc có tác dụng những bài tập sẽ giúp đỡ các em thuận lợi ghi ghi nhớ các bí quyết này.