Toán lớp 5 phép chia luyện tập

-

Để góp những em ôn tập những bài về giải tân oán, Học 247 mời các em tìm hiểu thêm bài học kinh nghiệm tiếp sau đây. Hy vọng qua bài học kinh nghiệm này sẽ giúp những em ôn tập thật xuất sắc bàiLuyện tập vềPhxay chia


1.1. Giải bài xích tập SGK Luyện tập trang 164, 165

Bài 1 SGK trang 164

Tính

a)(frac1217:6;,,,16:frac811;,,9:frac35 imes frac415)

b)72:45 281,6:8 300,72:53,7

15:50 912,8:28 0,162:0,36

Hướng dẫn giải:

a)(frac1217:6 = frac1217 imes frac16 = frac1217 imes 6 = frac6 imes 217 imes 6 = frac217)

(eginarrayl16:frac811 = 16 imes frac118 = frac16 imes 118\= frac8 imes 2 imes 118 = 22endarray)

(eginarrayl9:frac35 imes frac415 = 9 imes frac53 imes frac415\= frac9 imes 5 imes 43 imes 15 = frac3 imes 3 imes 5 imes 43 imes 3 imes 5 = 4endarray)

*

Bài 2 SGK trang 164

Tính nhẩm:

a)3,5:0,1 8,4:0,01 9,4:0,1

7,2:0,01 6,2:0,1 5,5:0,01

b)12:0,5 20:0,25 (frac37):0,5

11:0,25 24:0,5 15:0,25

Hướng dẫn giải:

(eginarrayla)3,5:0,1 = 3,5 imes 10 = 35\8,4:0,01 = 8,4 imes 100 = 840\9,4:0,1 = 9,4 imes 10 = 94\7,2:0,01 = 7,2 imes 100 = 720\6,2:0,1 = 6,2 imes 10 = 62\5,5:0,01 = 5,5 imes 100 = 550endarray)

(eginarraylb)12:0,5 = 12 imes 2 = 24\frac37:0,5 = frac37 imes 2 = frac67\24:0,5 = 24 imes 2 = 48\11:0,25 = 11 imes 4 = 44\20:0,25 = đôi mươi imes 4 = 80\15:0,25 = 15 imes 4 = 60.endarray)

Bài 3 SGK trang 164

Viết kết quả phxay phân chia dưới dạng phân số với số thập phân (theo mẫu):

a)3:4; b)7:5

c)1:2; d)7:4.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 phép chia luyện tập

Mẫu:(3:4 = frac34 = 0,75)

Hướng dẫn giải:

(eginarraylb)7:5 = frac75 = 1,4;\c)1:2 = frac12 = 0,5;\d)7:4 = frac74 = 1,75.endarray)

Bài 4 SGK trang 165

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một lớp học tập gồm 18 học viên thiếu phụ cùng 12 học sinh phái mạnh. Hỏi số học viên phái nam chiếm bao nhiêu tỷ lệ số học sinh cả lớp ?

A. 11/2 B. 60% C. 66% D. 40%

Hướng dẫn giải:

Lớp học có tất cả số học viên là:

18 + 12 = 30 (học tập sinh)

Số học sinh phái nam chiếm phần số tỷ lệ số học sinh cả lớp là:

12 : 30 = 0,4 = 40%

Chọn giải đáp D.

1.2. Giải bài xích tập SGK Luyện tậptrang 165

Bài 1 SGK trang 165

Tính tỉ số phần trăm của:

a) 2 với 5; b) 2 cùng 3 ;

c) 3,2 với 4 d) 7,2 và 3,2.

Crúc ý: Nếu tỉ số phần trăm là số thập phân thì chỉ rước hai chữ số tại vị trí thập phân.

Ví dụ: 1 : 6 = 0,166666...

Xem thêm:

Tỉ số Tỷ Lệ của 1 và 6 là: 16,66%.

Hướng dẫn giải:

a) 2 : 5 = 0,4 = 40%

b) 2 : 3 = 0,6666 = 66,66%

c) 3,2 : 4 = 0,8 = 80%

d) 7,2 : 3,2 = 2,25 = 225%

Bài 2 SGK trang 165

Tính:

a) 2,5% + 10,34% ; b) 56,9% - 34,25% ; c) 100% - 23% - 47,5%.

Hướng dẫn giải:

a) 2,5% + 10,34% = 12,84% ;

b) 56,9% - 34,25% = 22,65% ;

c) 100% - 23% - 47,5% = 77% - 47,5% = 29,5%.

Bài 3 SGK trang 165

Một thị trấn gồm 320ha khu đất tLong cây coffe và 480ha đất tdragon cây cao su thiên nhiên. Hỏi:

a) Diện tích khu đất trồng cây cao su đặc bằng từng nào Tỷ Lệ diện tích S đất tdragon cây cafe ?

b) Diện tích khu đất tdragon cây coffe bởi từng nào tỷ lệ diện tích khu đất tdragon cây cao su ?

Hướng dẫn giải:

a) Tỉ số Tỷ Lệ của diện tích đất trồng cây cao su thiên nhiên và ăn mặc tích đất tLong cây coffe là:

480 : 3đôi mươi = 1,5

1,5 = 150%

b)Tỉ số phần trăm của diện tích S đất trồng cây cà phê và mặc tích khu đất tLong cây cao su đặc là:

3đôi mươi : 480 = 0,6666...

0,6666... = 66,66%

Đáp số: a) 1một nửa ;

b) 66,66%.

Bài 4 SGK trang 165

Lớp 5A ý định tLong 180 cây, cho hiện nay đã tdragon được 45% số cây. Hỏi theo ý định, lớp 5A còn buộc phải tdragon bao nhiêu cây nữa ?