Toán 7 lũy thừa của một số hữu tỉ

-

Lũy vượt của một số trong những hữu tỉ: công thức, những dạng tân oán và bài tập

Các phương pháp tính lũy thừa của một vài hữu tỉ, các dạng toán thường xuyên gặp mặt cũng tương tự những bài xích tập vận dụng khác sẽ được THPT Sóc Trăng share vào nội dung bài viết này. Đây là phần kiến thức và kỹ năng Đại số 7 siêu quan trọng đặc biệt. Các chúng ta cùng quan sát và theo dõi để chũm chắc thêm nhé !

I. CÁC CÔNG THỨC TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ


*
, ta có: 
*

Ví dụ:

1002 = 100 . 100 = 1000

2. Tích của nhì luỹ quá thuộc cơ số

Khi nhân nhì luỹ thừa thuộc cơ số, ta giữ nguyên cơ số và công nhì số mũ.

Bạn đang xem: Toán 7 lũy thừa của một số hữu tỉ

 xm . xn = xm + n

Ví dụ: 

102. 102 = 102+2 = 104 = 10.10.10.10 = 10000

3. Tmùi hương của nhì luỹ quá thuộc cơ số

lúc chia nhì luỹ vượt cùng cơ số khác 0 , ta giữ nguyên cơ số với lấy số mũ của luỹ vượt bi chia trừ đi số mũ của luỹ quá phân chia.

xm : xn = xm – n (x ≠ 0, m ≥ n)

Ví dụ: 1003 : 1002 = 1003 – 2 = 100

4. Luỹ thừa của luỹ thừa

Lúc tính luỹ vượt của một luỹ thừa, ta không thay đổi cơ số với nhân hai số nón.

(xm)n = xm:n

5. Luỹ quá của một tích

Luỹ vượt của một tích bằng tích những luỹ vượt. 

(x . y)n = xn . yn

Ví dụ: (7.8)2 = 72.82

6. Luỹ vượt của một thương

Luỹ quá của một thương thơm bằng tmùi hương những luỹ thừa.

 (y ≠ 0)

 Ví dụ: (4/2)2 = 42/22 = 22162085=(24)20(23)5=280215=280−15=265">

 

Tóm tắt những phương pháp tính lũy quá của một trong những hữu tỉ:

Quy ước: x1 = x; x0 = 1 (x ≠ 0)

– Tích của hai luỹ thừa thuộc cơ số: xm . xn = xm + n

– Tmùi hương của nhị luỹ thừa thuộc cơ số: xm : xn = xm – n (x ≠ 0, m ≥ n)

– Luỹ thừa của luỹ thừa: (xm)n = xm:n

– Luỹ thừa của một tích: (x . y)n = xn . yn

Luỹ vượt của một thương:  (y ≠ 0)

II. CÁC DẠNG TOÁN TÍNH LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

Lũy thừa của một vài nón bao gồm những dạng toán thù cơ phiên bản sau đây:

Dạng 1: Sử dụng khái niệm của lũy vượt với số mũ từ nhiên:

Ví dụ: 

 Điền số phù hợp vào ô vuông:

*

Dạng 2: Viết số bên dưới dạng lũy quá của một số hữu tỉ.

Ví dụ: Tính:

 

Dạng 3: Thực hiện tại phép tính bằng phương pháp mang lại cùng cơ số hay đem đến thuộc số nón.Ví dụ:

Tính:

Dạng 4: So sánh những lũy vượt.

Ví dụ:

So sánh:

*

Dạng 5: Tìm số nón, cơ số của lũy vượt.Ví dụ:

III. BÀI TẬP.. VỀ LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

BÀI 1. Tìm giá trị của những biểu thức sau:

BÀI 2. Rút gọn gàng rồi so sánh giá trị của những biểu thức sau:

BÀI 3. Tính:

BÀI 4. 

Tìm x, biết:

BÀI 5. Tìm quan hệ nam nữ thân x và y biết:

BÀI 6. Tìm x biết:

BÀI 7. Tính:

BÀI 8. 

BÀI 9.

Xem thêm:

 Tìm n biết:

BÀI 10. Tính:

BÀI 11. Tính nhanh:

BÀI 12. 

BÀI 13. 

 

Tìm chữ số sản phẩm đơn vị của số b.

. Tìm x, biết :

BÀI 14. Tính:

BÀI 15. Dạng 2. Tìm x, biết:

BÀI 16. Tính:

BÀI 17. Điền số thích hợp vào ô trống:

*

BÀI 18. Viết những tích tiếp sau đây dưới dạng lũy thừa:

BÀI 19. Viết số hữu tỉ 81/625 dưới dạng một lũy quá. Nêu tất cả các bí quyết viết.

BÀI trăng tròn. Điền số thích hợp vào ô vuông:

Vậy là chúng ta vừa mới được chia sẻ vừa đủ nội dung bài viết Lũy thừa của một vài hữu tỉ: phương pháp, các dạng toán và bài bác tập. Sau Lúc nắm rõ các phương pháp lũy thừa của một vài hữu tỉ với những dạng bài tập chắc chắn chúng ta vẫn nắm rõ rộng phần kiến thức và kỹ năng đại số 7 đặc biệt này. Chuim đề số hữu tỉ cũng đã được Cửa Hàng chúng tôi giới thiệu khôn cùng cụ thể. quý khách đọc thêm nhé !