Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton so với nơtron

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

các bạn dưa vào bảng kân hận lương vào sgk rồi tính kăn năn lương,dễ dàng lắm bạn àtỷ số kăn năn lương e đối với p:Me/Mp=9,1095x10^-28/1,6726x10^-24=1/1837tỷ số khối hận luơnge đối với nMe/Mn=9,1095x10^-28/0,6748x10^-24=1/1839Tỉ số về trọng lượng của electron đối với proton là:

*

Tỉ số về cân nặng của electron so với nơtron là:

*


khách hàng coi câu trả lời của mình nhà :

Tỉ số về khối lượng của electron so với proton

*

Tỉ số về cân nặng của electron cùng với nơtron

*


Cho nguyên tử kali bao gồm 19 proton, đôi mươi nowtron cùng 19 electron.

Bạn đang xem: Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton so với nơtron

- TÍnh trọng lượng tuyệt đối hoàn hảo của 1 nguyên tử kali.

- Tính số nguim tử K có vào 0,975g kali.

- Tìm tỉ số về khối lượng electron đối với khối lượng của toàn nguim tử kali/


Câu 1.Tìm tỉ số về cân nặng của electron đối với proton với đối với nơtron.

Câu 2.

a. Hãy định nghĩa thế như thế nào là 1 trong những đơn vị khối lượng nguyên tử (u).

b. Hãy tính đơn vị trọng lượng ngulặng tử (u) ra gam.

Xem thêm: Cách Dùng No Và None Of Them Là Gì, Nghĩa Của Từ None

c. Hãy cho thấy thêm trọng lượng nguim tử đồng vị cacbon-12 tính ra đơn vị chức năng trọng lượng nguyên tử u.

d. Biết rằng cân nặng của nguim tử đồng vị cacbon-12 gấp 11,9059 lần cân nặng của nguyên ổn tử hiđro.Hãy tính trọng lượng nguyên tử hiđro ra đơn vị chức năng u.

Câu 3.Beri cùng oxi theo thứ tự tất cả khối lượng ngulặng tử: mBe= 9,012 u; mO= 15,999u.

Hãy tính các khối lượng kia ra đơn vị gam.


Lớp 10 Hóa học
3
0
Gửi Hủy

Câu 1:

Tỉ số của e so với p là:

(dfracm_em_p=dfrac9,1094.10^-311,6726.10^-27=5,4463.10^-4)

Tỉ số của e so với nlà:

(dfracm_em_n=dfrac9,1094.10^-311,6748.10^-27=5,4391.10^-4)


Đúng 1
Bình luận (0)

Câu 2:

a, trường đoản cú làm nha

b, Ta có:(1u=dfrac112.m_C=dfrac112.dfrac126,022.10^23approx1,66.10^-24left(g ight))

c, Vì(1u=dfrac112.m_CRightarrow m_C=12u)

d, Ta có:(m_C=11,9059.m_HRightarrow m_H=dfrac1211,9059=1,0079left(u ight))


Đúng 1
Bình luận (0)

Câu 3:

(m_Be=9,012u=9,012.1,66.10^-24=1,495992.10^-23left(g ight))

(m_Be=15,999u=15,999.1,66.10^-24=2,655834.10^-23left(g ight))


Đúng 1
Bình luận (0)

tra cứu tỉ số cân nặng của electron đối với proton,nơtron


Lớp 8 Hóa học tập CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
2
0
Gửi Hủy

tỷ số khối lượng electron so với proton : Me/Mp=9,1095x10^-28/1,6726x10^-24=1/1837 tỷ số khối luợng electron đối với nơtron Me/Mn=9,1095x10^-28/0,6748x10^-24=1/1839


Đúng 0

Bình luận (0)

Tỉ số về trọng lượng của electron đối với proton:

(dfrac9,1094.10^-311,6726.10^-27=dfrac11836)

Tỉ số về trọng lượng của electron với nơtron:

(dfrac9,1094.10^-311,6748.10^-27=dfrac11839)


Đúng 0
Bình luận (0)

a) Hãy tính cân nặng của nguyên ổn tử nikhổng lồ (có 7 proton, 7 notron, 7 electron)

b) Tính tỉ số trọng lượng của electron trong ngulặng tử so với trọng lượng của toàn nguim tử


Lớp 10 Hóa học
2
0
Gửi Hủy

a)

$m_N = 7.1,67.10^-27 + 7.1,67.10^-27 + 7.9,1.10^-31 = 2,339.10^-26(kg)$

b)

(dfracm_em_Ngtu=dfrac7.9,1.10^-312,339.10^-36=2,82.10^-4)


Đúng 2

Bình luận (0)

a.

Khối hận lượng của electron:(7cdot9.1cdot10^-28=63.7cdot10^-28left(g ight))

Kăn năn lượng của proton:(7cdot1.67cdot10^-24=11.6cdot10^-24left(g ight))

Khối lượng của nơtron :(7cdot1.675cdot10^-24=11.72cdot10^-24left(g ight))

Kân hận lượng của nguim tử nitơ là :(23.42cdot10^-24left(g ight))

b.

(dfrac63.7cdot10^-2823.42cdot10^-24cdot100\%=0.027\%)


Đúng 0
Bình luận (2)

Cho biết:(m_e=9,1095.10^-31kg)

(m_p=1,6726.10^-27kg)

(m_n=1,6750.10^-27kg)

Tính trọng lượng theo kilogam của một nguyên ổn tử cacbon tất cả 6 proton, 6 nơtron, 6 electron. Tính tỉ số khối hận của electron so với trọng lượng của toàn nguyên ổn tử


Lớp 8 Hóa học tập Bài 4: Nguim tử
1
0
Gửi Hủy

Tính trọng lượng theo kilogam của một nguyên ổn tử cacbon gồm 6 proton, 6 nơtron, 6 electron.

6.me+6mp+6mn=6.9,1.10−28+12.1,67.10−24=2,005.10−23(g)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">m = 6.me+6mp+6mn

6.me+6mp+6mn=6.9,1.10−28+12.1,67.10−24=2,005.10−23(g)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">= 6.9,1095.10−31+ 6.1,6726.10−27+ 6.1,6750.10−27

6.me+6mp+6mn=6.9,1.10−28+12.1,67.10−24=2,005.10−23(g)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">=2.10-26 (kg)

Tính tỉ số kân hận của electron so với cân nặng của toàn nguyên ổn tử

(\%m_e=dfrac6.9,1095.10^-312.10^-26.100=0,027\%)


Đúng 3
Bình luận (0)
Tìm Tỉ số vè cổ cân nặng của electron số với proton, số với nơtron ?
Lớp 10 Hóa học
0
0
Gửi Hủy
olm.vn hoặc hdtho
evolutsionataizmama.com