Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số hàng đơn vị của nó đi ta được một số mới kém số phải tìm 1814 đơn vị

-
" class="title-header">Tìm một số trong những tự nhiên biết giả dụ xóa chữ số 8 nghỉ ngơi hàng đơn vị của chính nó đi thì được số mới kém số đề xuất tra cứu 1808 đối kháng vị?

Bạn đang xem: Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số hàng đơn vị của nó đi ta được một số mới kém số phải tìm 1814 đơn vị

*

154350 điểm

è tiến


Tìm một số trong những tự nhiên biết ví như xóa chữ số 8 ở sản phẩm đơn vị chức năng của nó đi thì được số mới kém số cần search 1808 đối kháng vị?
*
*

Xem thêm: Mỹ Linh Bao Nhiêu Tuổi - Mỹ Linh Sinh Năm Bao Nhiêu Và

*

*

khi xóa chữ số 8 sinh sống mặt hàng đơn vị chức năng tức số cũ gấp 10 lần + 8 đơn vị chức năng tức bớt số đó đi 9 lần + 8 solo vịVậy số thoải mái và tự nhiên đó sau khi xóa chữ số 8 là( 1808 – 8 ) : 9 = 200Số tự nhiên và thoải mái chính là :200 x 10 + 8 = 2008ĐS : số tự nhiên và thoải mái chính là 2008.