Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó

-

Bài toán thù 1: Tổng của nhì số là (96). Tỉ số của nhị số đó là (dfrac35). Tìm nhì số kia.

Bạn đang xem: Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài giải:

Ta tất cả sơ đồ:

*

Theo sơ trang bị, toàn bô phần cân nhau là:

(3 + 5 = 8) (phần)

Số bé nhỏ là:

(96:8 imes 3 = 36)

Số mập là:

(96 - 36 = 60)

Đáp số: Số bé: (36) ;

Số lớn: (60).

Bài tân oán 2: Minc và Khôi tất cả (25) quyển vở. Số vsống của Minc bằng (dfrac23) số vlàm việc của Khôi. Hỏi mỗi bạn bao gồm từng nào quyển vở?

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

*

Theo sơ đồ gia dụng, toàn bô phần cân nhau là:

(2 + 3 = 5) (phần)


Số vsinh hoạt của Minch là:

(25:5 imes 2 = 10) (quyển)

Số vlàm việc của Khôi là:

(25 - 10 = 15) (quyển)

Đáp số: Minh: (10) quyển vở;

Khôi: (15) quyển vsinh sống.

Xem thêm:

Phương phdẫn giải bài toán search nhì số khi biết tổng và tỉ số:

Để giải bài xích toán thù kiếm tìm hai số khi biết tổng với tỉ số ta rất có thể có tác dụng nlỗi sau:

Cách 1: Vẽ sơ thứ màn trình diễn nhị số kia.

Bước 2: Tìm toàn bô phần đều bằng nhau.

Cách 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

Số lớn = (Tổng : tổng số phần bởi nhau) ( imes ) số phần của số lớn;

Số bé xíu = (Tổng : tổng thể phần bằng nhau) ( imes ) số phần của số nhỏ xíu.


Mục lục - Toán 4
CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG
Bài 1: Biểu thức tất cả cất một chữ
Bài 2: Các số có sáu chữ số
Bài 3: Hàng và lớp. So sánh những số có rất nhiều chữ số
Bài 4: Triệu cùng lớp triệu
Bài 5: Dãy số tự nhiên và thoải mái. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Bài 6: So sánh cùng xếp máy từ những số thoải mái và tự nhiên
Bài 7: Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
Bài 8: Giây, cố kỉ
Bài 9: Tìm số vừa đủ cộng
Bài 10: Biểu đồ vật
CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC
Bài 1: Phnghiền cùng
Bài 2: Phxay trừ
Bài 3: Biểu thức tất cả chứa nhì chữ, ba chữ
Bài 4: Tính chất giao hân oán của phxay cộng
Bài 5: Tính chất kết hợp của phnghiền cộng
Bài 6: Tìm nhị số khi biết tổng và hiệu của nhị số kia
Bài 7: Góc nhọn, góc tầy, góc bẹt
Bài 8: Hai con đường trực tiếp vuông góc. Hai đường thẳng tuy vậy tuy vậy
Bài 9: Nhân với số gồm một chữ số
Bài 10: Tính chất giao hoán của phnghiền nhân
Bài 11: Nhân với 10, 100, 1000, ... Chia mang đến 10, 100, 1000, ...
Bài 12: Tính hóa học phối kết hợp của phép nhân
Bài 13: Nhân cùng với số gồm tận thuộc là chữ số 0
Bài 14: Đề-xi-m2. Mét vuông
Bài 15: Nhân một vài với 1 tổng
Bài 16: Nhân một số trong những với cùng 1 hiệu
Bài 17: Nhân cùng với số gồm nhì chữ số
Bài 18: Giới thiệu nhân nhđộ ẩm số có nhị chữ số với 11
Bài 19: Nhân với số tất cả ba chữ số
Bài 20: Chia một tổng đến một số trong những
Bài 21: Chia mang lại số gồm một chữ số
Bài 22: Chia một trong những cho một tích
Bài 23: Chia một tích đến một số
Bài 24: Chia nhị số bao gồm tận cùng là những chữ số 0
Bài 25: Chia mang lại số bao gồm nhị chữ số
Bài 26: Chia cho số tất cả bố chữ số
CHƯƠNG 3: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH
Bài 1: Dấu hiệu phân tách hết mang đến 2
Bài 2: Dấu hiệu chia không còn đến 5
Bài 3: Dấu hiệu phân tách hết đến 9
Bài 4: Dấu hiệu phân tách hết đến 3
Bài 5: Ki-lô-m2
Bài 6: Hình bình hành - Diện tích hình bình hành
CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. HÌNH THOI
Bài 1: Phân số
Bài 2: Phân số cùng phép chia số thoải mái và tự nhiên
Bài 3: Phân số cân nhau.Rút gọn gàng phân số
Bài 4: Quy đồng mẫu mã số các phân số
Bài 5: So sánh hai phân số (cơ bản)
Bài 6: So sánh hai phân số (nâng cao)
Bài 7: Phxay cùng phân số
Bài 8: Phnghiền trừ phân số
Bài 9: Phnghiền nhân phân số
Bài 10: Phép chia phân số
Bài 11: Các bài tân oán cơ bản về phân số: Tìm giá trị phân số của một trong những
Bài 12: Các bài bác toán thù cơ phiên bản về phân số: Tìm một vài lúc biết quý hiếm phân số của số đó
Bài 13: Hình thoi - Diện tích hình thoi
CHƯƠNG 5: TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ
Bài 1: Giới thiệu tỉ số
Bài 2: Tìm nhì số khi biết tổng cùng tỉ số của nhì số kia
Bài 3: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số kia
Bài 4: Tỉ lệ phiên bản vật dụng - Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản vật
CHƯƠNG 6: ÔN TẬPhường
Bài 1: Ôn tập về số tự nhiên
Bài 2: Ôn tập về phân số và những phxay tính cùng với phân số
Bài 3: Ôn tập về đại lượng
Bài 4: Ôn tập về hình học
Bài 5: Ôn tập về kiếm tìm số trung bình cùng
Bài 6: Ôn tập về tìm kiếm nhì số khi biết tổng cùng hiệu của nhì số kia
Bài 7: Ôn tập về search nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của nhị số kia
*

*

Học toán thù trực con đường, tra cứu kiếm tư liệu toán thù cùng share kỹ năng và kiến thức toán học tập.