Tiểu sử võ văn thưởng

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn uống Thưởng được lòng tin tái thắng cử vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Ủy viên Sở Chính trị Võ Vnạp năng lượng Thưởng


Báo Giao thông xin trân trọng reviews tóm tắt tiểu sử ông Võ Vnạp năng lượng Ttận hưởng - Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban Tulặng giáo Trung ương.

- Quê quán: Xã An Phước, thị trấn Măng Thít, tỉnh giấc Vĩnh Long

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Thạc sĩ

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII

- Bí thỏng Trung ương Đảng XII

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa Khóa XII, XIV

- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1992: Sinc viên ngành triết học tập trên Trường Đại học tập Tổng phù hợp Thành phố Sài Gòn, Phó Bí thỏng Đoàn trường

1993: Phó ban Đại học chuyên nghiệp hóa Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh rồi làm Trưởng ban

1995: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Tlỗi cam kết Hội Sinc viên Thành phố Hồ Chí Minh

1999: Tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học tập Trường Đại học Tổng hòa hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2000: Chủ tịch Hội Sinc viên Thành phố Sài Gòn. Phó Chủ tịch Hội Sinch viên Việt Nam

2002: Phó Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh khô niên Thành phố Hồ Chí Minh

2003: Bí thư Thành Đoàn Thanh khô niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh

2004: Bí thỏng Quận ủy 12, Thành phố Hồ Chí Minh

4/2006: Tại Đại hội đại biểu lần vật dụng X của Đảng, bằng hữu được bầu có tác dụng Ủy viên dự kngày tiết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

10/2006: Được Sở Chính trị phân công giữ phục vụ Bí thỏng Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1/2007: Bí thỏng trước tiên Trung ương Đoàn Tkhô nóng niên Cộng sản Hồ Chí Minh

7/2007: Đại biểu Quốc hội khóa XII

1/2011: Tại Đại hội đại biểu lần lắp thêm XI của Đảng, bạn hữu được thai làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

8/2011 - 4/2014: Sở Chính trị cắt cử giữ chuyên dụng cho Bí thỏng Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015

4/năm trước - 10/2015: Sở Chính trị phân công giữ dùng cho Phó Bí tlỗi Thường trực Thành ủy Thành phố Sài Gòn khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

10/2015 - 2/2016: Tại Đại hội đại biểu Đảng cỗ Thành phố Sài Gòn lần trang bị X nhiệm kỳ 2015-20trăng tròn, bạn bè được tái cử giữ lại chuyên dụng cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; được Bộ Chính trị được phân công quản lý và điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần lắp thêm XII của Đảng, bạn bè được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bè bạn được bầu vào Sở Chính trị

2/2016: Sở Chính trị cắt cử tđắm đuối gia Ban Bí tlỗi Trung ương Đảng, giữ lại chuyên dụng cho Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương


Chuyên mục: NGÔI SAO