Chương 15: hồi thứ mười lăm, tiết Đinh san là ai, tiểu sử tiết gia

-

Books are delightful society. If you go inkhổng lồ a room & find it full of books - even without taking them from the shelves they seem lớn speak to you, lớn bid you welcome.

Bạn đang xem: Chương 15: hồi thứ mười lăm, tiết Đinh san là ai, tiểu sử tiết gia

William Ewart Gladstone


*

*
Download EPUB - iPhone
*
Download MOBI/PRC - Kindle
Download PDF A4 - PC
Download PDF A5 - tablet
hi các tiên về núi không còn, Tạ Ánh Đăng và Phàn Lê Huê thăng trướng, truyền đấu sĩ giải các yêu thương tiên bị bắt ra xét xử. các yêu thương tiên mặt phẳng cắt không hề giọt ngày tiết, đồng quỳ xuống van nài tha tội, xin được về núi tu hành đến ngoài uổng công mấy nngây ngô năm nay. Tạ Ánh Đăng thsinh hoạt nhiều năm, phủ nhận nói:
Các ngươi Tuy đang tất cả công tu luyện mà lại lòng è cổ không kết thúc phải nếu như ta tha trước sau gì cũng trở thành không còn số nhưng mà thôi.
Nói hoàn thành, Tạ Ánh Đăng luận tội, thấy Giả Hùng tiên cùng Giả Hồ tiên nặng hơn hết đề nghị dẫn qua một bên, rước hồ lô ngọc nhằm trước mặt. Tạ Ánh Đăng quát tháo Khủng một giờ đồng hồ, hồ lô lập tức chiếu hào quang ra chói lòa rồi trường đoản cú trong bay ra một cái kéo ngọc. Mọi tín đồ chưa kịp chú ý kỹ thì kéo ngọc sẽ giảm đứt đầu Giả Hồ tiên và Giả Hùng tiên, hai yêu thương tiên hiện nguyên ổn hình là nhỏ yêu quái với con gấu ngựa rất lớn.
Tạ Ánh Đăng xét tới tội của Thần Quy tiên và Hoa Phụng tiên, thấy nhị bạn này không phạm vào gần cạnh giới thì tha bị tiêu diệt mang đến về núi tu hành. Hai yêu tiên hí hửng quỳ xuống tạ ơn, hiện nguim hình là xon rùa và bé phượng, cất cánh đi mất.
Đêm hôm ấy, Tạ Ánh Đăng không thích hại quân sĩ bị tiêu diệt các buộc phải sai Tần Hán với Nhất Hổ độn thổ vào vào thành search bắt Hãn Nhi Niêm. Quả nhiên Hãn Nhi Niêm thuộc quân Liêu stress quá cần ai nấy ngủ sagiống hệt như bị tiêu diệt, Tần Hán cùng Nhất Hổ lén vào phòng bắt trói Hãn Nhi Niêm rất là thuận lợi, thòng dây đưa xuống mang đến binh sĩ đơn vị Đường mang đến. Phàn Lê Huê thấy vẫn bắt được tướng soái thì ngay thức thì nổi pháo hiệu tiến binh, nhờ vào tất cả Tần Hán với Nhất Hổ mở cửa thành đề nghị ập vào ải nhỏng nước tan vỡ bờ.
Tô Bảo Đường, Phi Bạt hòa thượng và Thiết Bảng đạo nhân giật bản thân thức mới lớn thấy đâu đâu cũng có thể có quân Đường, lập cập đánh túa mang con đường chạy trốn. Ba thanh nữ tướng tá là Kim Định, Đậu Tiên Đồng và Tiết Klặng Liên nhìn thấy ba tướng mạo Liêu thì ngay tức thì xông lại, chia nhau ra ngăn ngừa, giao đấu kịch liệt. Ba tướng Liêu chẳng nên bình bình tuy vậy vào cơn nguy cung cấp mất hết niềm tin yêu cầu ko có gì chống nổi cùng với cha thiếu nữ tướng tá, vội vàng bảo nhau bay vút ít lên mây.
Tạ Ánh Đăng tính trước điều này, ngóng sẵn bên trên mây dùng Chân định quang quẻ tiến công luôn luôn. Ba tướng mạo Liêu hồ hết rơi xuống đất, bi ba chị em tướng mạo trói nghiến. Phàn Lê Huê cả mừng, truyền quân giam vào tía chuồng Fe, dán linc phù lên trấn yểm để sáng sau Tạ Ánh Đăng xét xử.Tạ Ánh Đăng thấy cả ba đều sở hữu tội nặng bắt buộc không nương tay tí làm sao, mang hồ lô ngọc ra chỉm đầu bằng không còn. Xong xuôi, Tạ Ánh Đăng từ biệt về núi, dặn Phàn Lê Huê chớ nên giết thịt Hãn Nhi Niêm làm gì mang đến sát nghiệp nặng trĩu thêm.
Phàn Lê Huê nghe theo, truyền trói Hãn Nhi Niêm cho đi trước đoàn quân, rộn rịp tiến trực tiếp cho gớm thành Hấp Mê. Liêu chúa nghe quân báo thì thất ghê, ngửa phương diện than dài:
- Tất cả cũng chỉ tại Tô Bảo Đường hung hăng mà thành cthị xã. Nay quốc cữu sẽ bị tiêu diệt rồi thì trẫm biết làm thế nào phòng đỡ được đây?
Thừa tướng Mã Lý tức thì bước ra tâu xin viết biểu đầu hàng, như vậy bắt đầu còn muốn duy trì được làng tắc. Hấp Mê vương vãi khen buộc phải rồi mau chóng viết hàng biểu, không nên một đại thần là Nhã Lý mang mấy chục xe châu ngọc đi trước, còn bản thân và bá quan liêu văn uống võ theo sau. Phàn Lê Huê thừa nhận mặt hàng biểu, mừng húm không nên La Chương thơm cấp tốc chạy về Bạch hổ quan lại báo mang đến Cao tông biết. Nhà vua cũng hoan bỉ bảo:
- Vậy thì kkhô giòn hãy mau trsinh sống về chuyển chiếu chỉ mang đến Phàn nguim soái, dẫn vua tôi nước Liêu mang đến bái con kiến trẫm mà có tác dụng lễ.
Phàn Lê Huê nhận thấy chiếu chỉ cả mừng dẫn quân vào thành mang đến Liêu vương vãi khao thưởng xong xuôi bắt đầu hạ lệnh ban sư. Quân tướng hết sức hoan hỉ phải đi mau như gió thổi, chẳng bao thọ đang đi vào trước ải Bạch Hổ hạ trại. Cao tông ngay tức thì sai Trình Giảo Kyên ổn ra ngoài thành nghênh đón Phàn Lê Huê cùng vua tôi nước Liêu. Chính đơn vị vua cũng rộn rực đề nghị ko ngồi im được một vị trí, thuộc bá quan ra trước cửa ngõ thành ngóng hóng.
Phàn Lê Huê thấy bệ hạ thì cấp xuống ngựa bái lạy, tiếp đến dẫn Hấp Mê vương và bá quan tiền dẫn cho trước mặt thiên tử. Hấp Mê vương quỳ xuống hoan hô vạn tuế rồi tâu:
- Vì tiểu thần ngu ngu nghe lời xúi giục của Tô Bảo Đường nên phạm vào tội bị tiêu diệt. Nay đái thần sẽ biết tội, không dám van nài dẫu vậy chỉ muốn thánh thượng ban ân đến trăm bọn họ được an ninh sinch sống. Nếu bệ hạ dung thứ mang đến tội ấy thì tiểu thần xin nguyện cống nộp thường niên quyết ko không nên lời.
Cao tông cả rất đẹp, tha tội mang lại Hấp Mê vương vãi với truyền phân chia lại địa giới, tự Sa giang trở về phía tây thì cho Hấp vương cải quản, còn lại trực thuộc về Đại Đường. Hấp Mê vương rất là vui tươi, quỳ lạy tạ ơn. Cao tông mau lẹ truyền mở tiệc đãi dằng, thu nhấn châu ngọc còn bao nhiêu mỹ cô bé gần như trả lại khiến ai cũng mệnh danh là bậc minc quân.
Sau Khi các việc hoàn toàn, Cao tông thiết triều phong mang đến Đậu Nhất Hổ làm cho Trấn Tây hầu, Tiết Klặng Liên là độc nhất vô nhị phẩm phu nhân trấn duy trì ải Bạch Hổ; phong Tần Hán làm cho Định Tây hầu, Điêu Nguyệt Nga làm cho độc nhất vô nhị phđộ ẩm phu nhân, trấn giữ ải Tkhô nóng Long. Sau Lúc ban dứt, Cao tông truyền chỉ ban sư, dẫn quốc tướng mạo hồi triều. lúc trải qua ải Hàng Giang. Phàn Lê Huê cùng Tiết Đinch San vào làm cho lễ, thăm mẹ già rồi có tác dụng cxuất xắc rất độ mang đến phụ thân, anh khôn cùng trọng thể, đón Phàn phu nhân về Trung Nguyên phụng dưỡng.
Đại quân mang đến ải Giới Bài, Cao tông thấy vợ ông xã Đinh San phò linc cữu Tiết Nrộng Quý siêu vất vả yêu cầu truyền chỉ mang đến thanh nhàn đi sau, còn mình với văn uống võ bá quan tiền trực tiếp đường về triêù trước. Nhân thời điểm này Cao tông tổ chức thắp hương cúng loài kiến tạ ơn khắp các đình ca dua suốt mấy mon không kết thúc. Cũng chính vì như thế công ty vua bắt đầu chạm chán gỡ Võ Mị Nương, lúc đó bị truất làm cho ni cô sinh hoạt miếu trong cấm thành. Cao tông bắt gặp Võ Mị Nương vẫn còn đó hoa nhịn nhường nguyệt thứa thì rất là mê mẩn, không có gì nghĩ về gì mang đến đạo lý nữa, cho tất cả những người đón về cung lập có tác dụng thê thiếp, bên nhau hoang dâm vô độ dù biết rằng Võ Mị Nương vẫn thường di chuyển cùng với hai bên sư ngơi nghỉ trong miếu.
Lâu dần Cao tông không hề lâm triều nữa khiến cho bá quan tiền hết sức băn khoăn lo lắng, cùng bất đắc dĩ nên nổi trống mời lâm triều tâu báo Việc phong thưởng cho các công thần trong câu hỏi chinch tây. Khi ấy công ty vua bắt đầu ghi nhớ ra, phong cho Tần Mộng có tác dụng Hộ Quốc Công, La Cmùi hương làm Việt Quốc Công, Lưu Nhân với Lưu Thoại là Đốc công giữ ải Hà Nam.

Xem thêm: Georgina Rodriguez Là Ai - La Biographie De Georgina Rodriguez Avec Gala


Trong khi ấy Tiết Đinh San vẫn phò linc cữu Tiết Nhơn Quý về mang lại Giáng Châu, trình làng Liễu phu nhân thuật lại phần lớn bài toán gian khổ vào thời hạn vừa qua. Liễu phu nhân thấy pLê Huê thì rơi nước đôi mắt lưu giữ cho Tiết Kim Liên yêu cầu sống lại với ông xã nơi khu đất Liêu. Sau lúc tế điếu hoàn thành xuôi, Liễu phu nhân và gia quyến đồng phò linh cữu Tiết Nhơn Quý về Trường An, đi mang lại đâu đều có quan liêu chức sỡ trên phúng tế.
Ngày bữa sau, nhân gồm thiết triều, Trình Giảo Kyên ổn tức khắc dâng sổ công trạng của Phàn Lê Huê và Tiết Đinc San lên mang đến Cao Tông ngự lãm. Nhà vua gọi kết thúc tức tốc phán:
- Công lao của vợ ông xã Tiết ngulặng soái rất to lớn, do vậy trẫm phong đến Tiết Đinc San có tác dụng Lưỡng Liêu vương, lập vương vãi che chó đúng chức tước, hưởng trọn lộc đại thần. con trưởng là Tiết Dũng phong làm tổng binh Hán Châu; con trang bị là Tiết Mãnh phong có tác dụng tổng binch Hồng Hà; bé thiết bị cha là Tiết Cương phong làm cho tổng binh Đăng Châu; bé sản phẩm công nghệ bốn là Tiết Cường cũng rất được phong làm cho tổng binh. Riêng tam phu nhân Phàn Lê Huê thì được phong làm Oai Ninch hầu nhất phđộ ẩm phu nhân, tất cả vợ béo nhỏ dại đông đảo được tước đoạt vương phi. Tiết Nrộng Quý đang mãn phần thì được phong làm Vân Định công, lập miếu thờ phụng. Liễu thị cùng Phàn thị đa số được phong duy nhất phđộ ẩm thái phu nhân, ban thưởng trọn mỗi người một long trượng.
Ban phong dứt, Cao tông lui về hậu cung ngơi nghỉ. Ba mon sau, vương phủ desgin xong, Tiết Đinch San xùng gia quyến dọn cho mà lại cực kỳ băn khoăn do linc cữu phụ vương còn quàn trên ca tòng. Đậu vương phi tức thời bàn với ck đến nhờ Trình Giảo Klặng xin đơn vị vua chất nhận được với linh cữu về Sơn Tây táng. Nhà vua khôn cùng nể Trình Giảo Kim đề nghị chuẩn chỉnh y ngay lập tức tuy thế bắt Oai Ninc hầu Phàn Lê Huê vẫn cần sinh sống lại triều để phò tá.
Vì ráng trừ Phàn Lê Huê cùng với Tiết Cương, còn bao nhiêu gia quyến mọi theo Đinc San hộ vệ linc cữu Bình Liêu vương về quê cửa hàng. Biết Tiết Cương tính cách hung hăng, lại tuyệt tìm bí quyết kungfu, ko Chịu đựng theo lễ nghi bắt buộc trước lúc đi Đinc San tất cả nhờ Trình Giảo Kyên ổn xem xét răn uống doạ dùm bản thân.
Riêng Tiết Cương thấy phụ thân đi khỏi thì rất là phấn kích, tha hồ nước ăn uống chơi pchờ túng thiếu, kết giao bằng hữu với “Ngũ Hổ” là Tần Hồng biệt hiệu là Hoạt Diện Hổ; Uất Trì Chình họa biệt hiệu là Hắc Diện Hổ; La Xương biệt hiệu là “Tiểu Diện Hổ” Vương Tôn Lập biệt hiệu là “Kyên Mao Hổ”; Trình Nguyệt biệt hiệu là Thái Tuế Tiểu Hổ. Lúc Tiết Cương nhập bầy thì cũng rước chữ Hổ làm cho tên hiệu, điện thoại tư vấn là Thông Thành Hổ.
Cả lũ do còn tuổi tphải chăng lại là con nhà công thần đề xuất rất hấp dẫn sinh sự xôn xao cả hoàng thành, Trình Giảo Kim tuy cố gắng ngăn uống cản khulặng dạy dỗ cơ mà không sao xuể nổi.
Khi ấy bao gồm một người sinh hoạt Sơn Tây, cũng họ Tiết thương hiệu là Ứng Cử, có bà xã là Vương thị sắc đẹp mặn nhưng, hoa nhịn nhường nguyệt thứa hẹn. Vợ ông xã Ứng Cử vô cùng nghèo phải dắt díu nhau cho Trường An nương dựa vào bạn họ sản phẩm, tìm kiếm thời gian tiến thân. Chẳng ngờ một hôm Trương Bảo là con của thừa tướng Trương Quân Ta nhận thấy Vương thị, lập tức nổi lòng tsi hy vọng, truyền binh sĩ bắt nghiền cả haivk chồng về dinh, lấy cớ là buộc phải tra hỏi. Thật ra Trương Bảo ý muốn giật vk fan đề nghị vừa thấy mặt nhì vợ ông xã là thẳng thừng nói luôn:
- Ta thấy bà xã ngươi xinh tươi đề nghị bao nhiêu cũng Chịu đựng download, ngươi cầm tiền ấy về quê mà đem bà xã khác cho kết thúc.
Ứng Cử vốn là học tập trò cần chẳng sao chịu đựng được bài toán ngạo ngược trái với đạo lý như vậy đề nghị mập giờ mắng lại tức thì. Trương Bảo cả giận, không đúng quân trói Ứng Cử lại, mang số bạc định mua buộc vào tín đồ có tác dụng tang thiết bị rồi giải cho Tây An phủ, bắt quan lại quân sinh sống kia đề nghị xử tử Ứng Cử đẻ phi tang. Xong Việc, Trương Bảo dẫn Vương thị vào áp bức việc ái ân tuy vậy Vương thị quyết chống trả mang lại cùng, vừa mếu máo vừa kêu cứu rầm ttách đất. Trương Bảo sẽ lên cơn dâm thì không kể gì nữa, truyền thị cô gái ra bên ngoài đóng chặt cửa lại, nhất thiết thỏa mãn nhu cầu rồi trong tương lai ra làm sao cũng rất được.
Bất ngờ khi đó Trương Quân Tả về cho tới, chính vì vậy Trương Bảo bắt buộc quăng quật vỡ, giao Vương thị mang lại lũ a trả canh phòng. Khi bầy a hoàn dẫn Vương thị ra vườn sau thì có một chị em lão nhân cất giữ, hóng đàn a hoàn đi không còn tức thời nói:
- Trương Quân Tả ỷ cụ đại thần ức ức hiếp dân bọn chúng, lại dung chăm sóc mang lại con có tác dụng điều xằng bậy khiến tôi hết sức bất bình. Vì rứa cô nương cứ đọng ở chỗ này cho tối tôi đang Open đến trốn ra.
Cô nương ấy uất ức lao xuống giếng tự vẫn rồi. Tôi sợ hãi công tử bị tội đề nghị lén rước xác quẳng xuống sông mang lại bặt tăm, đừng nói tới làm cái gi cơ mà bạn ta biết.
Trương Bảo nghe vậy ko trách rưới cứ đọng lão bà, về thư phòng xem sách. Về phần Vương thị thoát khỏi Trương phủ thì tra cứu đếm một ngôi miếu ngủ dựa vào, sáng hôm sau ra chợ nghe ngóng. Khi biết giờ đồng hồ ngọ ngày sau chồng bản thân bị hành hình thì đau lòng vượt ngã lnạp năng lượng ra bất tỉnh nhân sự nhân sự. lúc tỉnh dậy, Vương thị ngồi một khu vực kêu khóc van vỉ đông đảo bạn khiếu oan đến ck cơ mà chẳng ai dám bám dính vấn đề này.
Khi ấy Tiết Cương với Ngũ Hổ ngày nào cũng cùng cả nhà đi uống rượu, Khi đi giữa đường thấy Vương thị ngồi thút thít thảm thiết thì tức khắc hỏi thăm. Vương thị thấy mấy vị hero kia ăn diện theo lối đơn vị quan liêu thì mừng thầm nhắc lại ngành ngọn câu hỏi oan ức của bản thân mình. Tiết Cương nghe dứt nổi máu nóng mắng lớn:
- Thật đê tiện! Giữa ban ngày ban mặt cơ mà dám gingơi nghỉ trò giết mổ chồng đoạt bà xã thì còn coi vương vãi pháp ra gì. Ngươi cđọng lặng trọng điểm, ông chồng ngươi chẳng chết nổi đâu.
- Ngày mai bọn họ lén giấu khí giới trong tín đồ, cướp pháp trường mang đến nhân gian biết mặt anh hùng. Ta đang dìm tội một mình, nói bừa chúng ta Tiết là anh em, Trương Bảo định hãm hiếp chị dâu đề nghị mới buộc phải chiếm pháp trường cứu vớt fan. Như ráng chẳng ai bắt tội được đâu.
Tiết Đinh San Chinc TâyKmáu DanhTiết Đinh San Chinch Tây - Khuyết Danhhttps://evolutsionataizmama.com/story.php?story=tiet_dinh_san_chinh_tay__khuyet_danh
*