Tiếng anh lớp 9 unit 1 skills 2

-

Phần tài năng 2 rèn luyện cho mình học về nhị khả năng nghe và viết. Bài viết dưới đây cung ứng những lưu ý cũng giống như giải đáp giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

Listening:

1. Discribe what you see in each picture. Do you know what places they are?

Listen and kiểm tra your answers

Miêu tả chiếc các bạn bắt gặp trong bức ảnh. quý khách hàng tất cả biết đó là nới nào không?

*

Nghe và chất vấn câu vấn đáp của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 1 skills 2

A: Ha Noi Botanical GardenB.BatTrang pottery villageC: Viet Nam National Museum of History

2. Listen khổng lồ what these students say và decide if the statements are true (T) of false (F)

Nghe đa số học sinh này nói và xem phần nhiều câu sau đúng (T) hay không nên (F)

1. Tra is interested in history. T

2. Nam likes making things with his hands. T

3. Nam"s family owns a workshop in Bat Trang. F

4. The trees in the garden only come from provinces of Viet Nam. F

5. Hoa loves nature and quietness.T

3. Listen again và complete the table. Use no more than three words for each blank.

Nghe lại và chấm dứt bảng. Sử dùng không nhiều hơn thế nữa 3 từ bỏ cho mỗi chỗ trống.

Student

Place of interest

Activities

Tra

Vietnam giới National Museum of History

Seeing various (1) collections of arterfact

Looking around và (2) exploring Vietnamese culture

Nam

Bat Trang pottery village

Learning to lớn (3) make things và (4) paint on ceramics

Hoa

Ha Noi Botanical Garden

Climbing up (5) the hill

Reading (6) books

Feeding (7) the picheons

(8) watching people

Writing:

4. If a visitor has a day khổng lồ spover in your hometown/thành phố, where will you advise him/her to go? What can they do there? Work in pairs, discuss and take notes of your ideas.

Nếu khách hàng phượt bao gồm một ngày nhằm thăm quan quê bạn, các bạn sẽ dẫn bọn họ thăm chỗ nào? Họ rất có thể làm cho gần như gì nghỉ ngơi đó? Làm vấn đề theo cặp, tranh cãi với viết lại đa số ý tưởng phát minh của bạn.

Xem thêm: Sinh Năm 1998 Là Bao Nhiêu Tuổi ? Sinh Năm 1998 Tuổi Con Gì

Gợi ý:

Places

Activities

Place 1: West lake

Eat ice-cream

Go around the lake

Buy souvernir

Place 2: Royal city

Go to lớn the cinema

Ice-skating

Enjoy cusines

Place 3: Water Park

Swimming

Play games in waters

5. Imagine that your Australian pen friover is coming khổng lồ Viet Nam & will spkết thúc a day in your hometown/thành phố. He/She has asked for your advice on the places of interest they should go khổng lồ & the things they can vày there.

Write an email lớn give him/her some.

Tưởng tượng bạn qua tlỗi người Úc của bạn tới đây cả nước và vẫn dành riêng 1 ngày thăm quê các bạn. Anh/cô ấy hỏi bạn xin lời khuim đề xuất thăm nơi nào cùng các thiết bị chúng ta có thể làm được ở đó.

Hãy viết gmail mang đến anh/cô ấy một vài ba lời khuyên

Key:

Dear Mira,

It"s great khổng lồ know that you"re coming to Viet Nam. What a pity you can spover one day in Ha Noi.

There are so many interesting places in the city, but I think within :ne day you should be able khổng lồ visit three places. The first place I suggest is Viet Nam National Museum of History. You lượt thích history, so it"s a must-see place. There"s an extensive collection of artefacts tracing ret Sam"s history. They"re arranged chronologically from primitive sầu to modem times. The second place is Hoan Kiem Lake. It"s one of the symbols of Ha Noi. There you can enjoy the beautiful scenery and visit Ngoc Son Temple. You can also have sầu a look at the Old Quarter. Wander around the old streets and some ancient houses lớn explore Vietnamese culture.

Conveniently, these places are close to one another, so we can walk around easily.