Tiếng anh lớp 7 a closer look 1

-

Làm theo nhóm. Nghĩ về đa số sự việc cho mỗi nơi dưới và viết chúng dưới chỗ kia. Chia sẻ đều chủ kiến của em mang lại lớp.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 a closer look 1


1. Listen and number the words in the order you hear them.

(Nghe với khắc số mọi từ vào sản phẩm công nghệ tự em nghe được)

Clichồng tại trên đây nhằm nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. crime 2. malnutrition 

3. poverty 4. shortage 

5. disease 6. space 

7. dense 8. healthcare 

Tạm dịch:

1. tầy 2. suy dinh dưỡng

3. túng thiếu 4. thiếu thốn thốn

5. bệnh tật 6. ko gian

7. lờ đờ phát âm 8. y tế

2. Complete the sentences with some of the words from 1.

(Hoàn thành đều câu cùng với phần đa từ vào phần 1)

*

 

1. healthcare 2. crime 3. Disease

4. Malnutrition 5. poverty

Tạm dịch:

1. Y tế xuất sắc góp phần nhiều fan trẻ trung và tràn trề sức khỏe với sinh sống vĩnh viễn.

2. lúc gần như người thừa yêu cầu chi phí, bọn họ rất có thể tội lỗi.

Xem thêm: Đinh Hợi Sinh Năm Bao Nhiêu, Người Tuổi Hợi Sinh Những Năm Nào

3. Bệnh lan truyền nkhô giòn rộng ở khu vực quá đông nghịt.

4. Sự suy dinh dưỡng là nguyên ổn nhân chủ yếu dẫn tới cái chết của không ít đứa ttốt sống vào khu vực ổ con chuột.

5. Ở đa số thành phố béo có không ít fan nhiều, nhưng lại bần hàn cũng là 1 sự việc.

 3. Match a cause with its effect.

(Nối ngulặng nhân cùng với tác dụng.)

*

Hướng dẫn giải:

1 - b 

2 - a 

3 - f 

4 - d 

5 - c 

6 - e 

Tạm dịch:

1 - nghèo - tội phạm

2 - vượt đông dân — cảm thấy không được chỗ

3 - cảm thấy không được thức ăn uống - suy dinch dưỡng

4 - háo nước không bẩn - dịch tật

5 - quá nhiều phương tiện - ô nhiễm và độc hại không khí

6 - không mưa - hạn hán

4. Work in groups. Think of some problems for each place below & write them under the place. Share your ideas with the class.

(Làm theo team. Nghĩ về rất nhiều sự việc cho từng vị trí bên dưới cùng viết bọn chúng dưới địa điểm đó. Chia sẻ hầu hết ý kiến của em mang lại lớp)

*

Hướng dẫn giải:

a. laông xã of entertainment , few opportunities for employment , not enough services