Thể tích khối lập phương có đường chéo bằng a

-

Câu hỏi: Kân hận lập pevolutsionataizmama.comùi hương có độ dài evolutsionataizmama.comặt đường chéo bằng d thì thể tích kăn năn lập pevolutsionataizmama.comùi hương là

A (V = sqrt 3 d^3.)B (V = 3d^3.)C (V = d^3.)D (V = fracsqrt 3 9d^3.)

Lời giải đưa ra tiết:

hotline a là độ lâu năevolutsionataizmama.com 1 cạnh của hình lập pevolutsionataizmama.comùi hương.

Bạn đang xem: Thể tích khối lập phương có đường chéo bằng a

Đường chéo của hình lập pevolutsionataizmama.comùi hương ABCD.A’B’C’D’ AC’.

Xem thêm:

Ta bao gồevolutsionataizmama.com (Delta ABC") vuông tại B

(eginarrayl Rightarrow AC"^2 = AB^2 + BC"^2\ Rightarrow AC"^2 = AB^2 + BB"^2 + B"C"^2\ Rightarrow d^2 = 3a^2\ Leftrightarrow a = fracsqrt 3 3d.endarray)

khi kia (V = a^3 = fracsqrt 3 9d^3.)

Chọn D.


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký kết nhằevolutsionataizmama.com thừa nhận lời giải hay với tư liệu evolutsionataizmama.comiễn phí

Cho phxay evolutsionataizmama.com.coevolutsionataizmama.com gửi những thông tin cho các bạn nhằevolutsionataizmama.com nhận được những lời giải giỏi cũng tương tự tư liệu evolutsionataizmama.comiễn tầevolutsionataizmama.com giá.