Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a

-

1. Hình lăng trụ

Định nghĩa: Hình lăng trụ là một trong những đa diện gồm bao gồm hai lòng là hai đa giác đều nhau cùng nằm trên hai khía cạnh phẳng tuy vậy tuy nhiên, các khía cạnh mặt là hình bình hành, những kề bên song tuy nhiên hoặc bằng nhau

Tính chất: Hình hộp là hình lăng trụ có lòng là hình bình hành

Thể tích: thể tích hình lăng trụ bằng diện tích của mặt dưới với khoảng cách thân hai mặt đáy hay là độ cao.Bạn sẽ xem: Thể tích khối lăng trụ tam giác rất nhiều cạnh a

V = B.h

Trong đó:

B: diện tích S dưới mặt đáy của hình lăng trụ

H: độ cao của của hình lăng trụ

V: thể tích hình lăng trụ


*

* Hình lăng trụ đứng

- Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ gồm sát bên vuông góc với mặt dưới.

Bạn đang xem: Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a

- Tính chất:

+ Hình lăng trụ đứng tất cả toàn bộ kề bên vuông góc với nhị đáy

+ Hình lăng trụ đứng gồm toàn bộ phương diện bên là các hình chữ nhật.

2. Công thức tính nhanh tỉ số thể tích khối lăng trụ

Công thức 1: Khối lăng trụ tam giác

Cho khối hận lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Trên các ở kề bên AA’, BB’, CC’ rước theo lần lượt các điểm M, N, Phường. lúc kia ta gồm tỉ số sau:


*

Công thức 2: Kăn năn lăng trụ đáy là hình bình hành (kăn năn hộp)

Cho khối hộp ABCD.A’B’C’D’. Trên các ở kề bên AA’, BB’, CC’, DD’ mang lần lượt các điểm M, N, Phường, Q làm thế nào để cho M, N. Phường, Q đồng phẳng. khi đó ta có tỉ số sau:


*

3. Một số dạng lăng trụ đứng đặc biệt

a. Hình hộp đứng

- Định nghĩa: Hình hộp đứng là hình hộp gồm sát bên vuông góc cùng với dưới đáy.

- Tính chất: Hình hộp đứng có 2 lòng là hình bình hành, 4 phương diện bao phủ là 4 hình chữ nhật.

b. Hình vỏ hộp chữ nhật

- Định nghĩa: Hình vỏ hộp chữ nhật là hình hộp đứng bao gồm đáy là hình chữ nhật.


*

- Tính chất: Hình hộp chữ nhật bao gồm 6 phương diện là 6 hình chữ nhật.

+ Hình chữ nhật có 12 cạnh, 8 đỉnh cùng 6 khía cạnh.

+ Các đường chéo có nhị đầu mút ít là 2 đỉnh đối nhau của hình hộp chữ nhật đồng quy trên một điểm

+ Diện tích của nhị khía cạnh đối lập vào hình vỏ hộp chữ nhật bằng nhau

+ Chu vi của nhì phương diện đối diện vào hình vỏ hộp chữ nhật bởi nhau

Thể tích kăn năn vỏ hộp chữ nhật: V =a.b.h

c. Hình lập phương


*

- Tính chất: Hình lập phương gồm 6 khía cạnh phần đa là hình vuông.

Xem thêm:

+ Khối lập phương thơm là hình nhiều diện hầu hết nhiều loại 4; 3. Các phương diện là hình vuông vắn, mỗi đỉnh là đỉnh tầm thường của 3 mặt.

+ Khối lập pmùi hương có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.

Thể tích kăn năn lập phương: V = a3

3. Hình lăng trụ đều

- Định nghĩa: Hình lăng trụ đầy đủ là hình lăng trụ đứng có lòng là đa giác hồ hết.

- Tính chất:

+ Hai lòng là nhị nhiều giác số đông đều bằng nhau cho nên vì vậy các cạnh đáy cân nhau.

+ Cạnh bên vuông góc với mặt dưới.

+ Các khía cạnh mặt là các hình chữ nhật.

- Ví dụ: Các lăng trụ số đông thường gặp gỡ như thể lăng trụ tam giác đầy đủ, lăng trụ tứ đọng giác gần như, lăng trụ ngũ giác đầy đủ, hình lăng trụ lục giác phần nhiều, …


4. Lăng trụ tam giác số đông, lăng trụ tứ giác phần đa, lăng trụ ngũ giác đầy đủ, lăng trụ lục giác đều

Định nghĩa:

- Hình lăng trụ tam giác đều là hình lăng trụ có hai đáy là 2 hình tam giác rất nhiều.


Có gì mới


Trending