Thể tích khối lăng trụ tam giác đều cạnh a

-

1. Hình lăng trụ

Định nghĩa: Hình lăng trụ là một trong nhiều diện bao gồm gồm nhì lòng là hai đa giác cân nhau cùng vị trí nhì mặt phẳng song tuy nhiên, những mặt mặt là hình bình hành, những kề bên tuy nhiên tuy nhiên hoặc bởi nhau

Tính chất: Hình hộp là hình lăng trụ gồm lòng là hình bình hành

Thể tích: thể tích hình lăng trụ bằng diện tích của mặt đáy cùng khoảng cách giữa nhị dưới đáy hay những độ cao.

Bạn đang xem: Thể tích khối lăng trụ tam giác đều cạnh a

V = B.h

Trong đó:

B: diện tích dưới đáy của hình lăng trụ

H: chiều cao của của hình lăng trụ

V: thể tích hình lăng trụ

*

* Hình lăng trụ đứng

- Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ bao gồm ở bên cạnh vuông góc cùng với mặt dưới.

- Tính chất:

+ Hình lăng trụ đứng tất cả toàn bộ cạnh bên vuông góc với nhị đáy

+ Hình lăng trụ đứng tất cả toàn bộ khía cạnh bên là những hình chữ nhật.

2. Công thức tính nhanh tỉ số thể tích khối hận lăng trụ

Công thức 1: Khối lăng trụ tam giác

Cho khối hận lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Trên các ở bên cạnh AA’, BB’, CC’ mang thứu tự những điểm M, N, P. Lúc kia ta tất cả tỉ số sau:

*

Công thức 2: Khối lăng trụ đáy là hình bình hành (kân hận hộp)

Cho khối hận vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’. Trên những sát bên AA’, BB’, CC’, DD’ mang theo thứ tự những điểm M, N, Phường, Q làm thế nào cho M, N. Phường, Q đồng phẳng. Khi đó ta có tỉ số sau:

*

3. Một số dạng lăng trụ đứng sệt biệt

a. Hình vỏ hộp đứng

- Định nghĩa: Hình vỏ hộp đứng là hình vỏ hộp gồm sát bên vuông góc cùng với mặt dưới.

- Tính chất: Hình hộp đứng bao gồm 2 lòng là hình bình hành, 4 mặt bao phủ là 4 hình chữ nhật.

b. Hình vỏ hộp chữ nhật

- Định nghĩa: Hình vỏ hộp chữ nhật là hình hộp đứng tất cả đáy là hình chữ nhật.

*

- Tính chất: Hình vỏ hộp chữ nhật gồm 6 khía cạnh là 6 hình chữ nhật.

+ Hình chữ nhật gồm 12 cạnh, 8 đỉnh cùng 6 mặt.

+ Các mặt đường chéo cánh gồm nhị đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình hộp chữ nhật đồng quy trên một điểm

+ Diện tích của nhì khía cạnh đối diện trong hình vỏ hộp chữ nhật bởi nhau

+ Chu vi của nhị phương diện đối diện vào hình vỏ hộp chữ nhật bởi nhau

Thể tích khối hận hộp chữ nhật: V =a.b.h

c. Hình lập phương

- Định nghĩa: Hình lập pmùi hương là hình vỏ hộp chữ nhật 2 lòng cùng 4 mặt mặt đầy đủ là hình vuông.

Xem thêm:

*

- Tính chất: Hình lập phương thơm bao gồm 6 phương diện hồ hết là hình vuông vắn.

+ Khối hận lập phương là hình nhiều diện phần nhiều một số loại 4; 3. Các khía cạnh là hình vuông, mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của 3 phương diện.

+ Kân hận lập phương tất cả 6 khía cạnh, 8 đỉnh, 12 cạnh.

Thể tích khối hận lập phương: V = a3

3. Hình lăng trụ đều

- Định nghĩa: Hình lăng trụ đa số là hình lăng trụ đứng có đáy là nhiều giác hầu như.

- Tính chất:

+ Hai đáy là nhì nhiều giác rất nhiều đều nhau cho nên các cạnh lòng bằng nhau.

+ Cạnh bên vuông góc cùng với dưới mặt đáy.

+ Các khía cạnh mặt là các hình chữ nhật.

- Ví dụ: Các lăng trụ đầy đủ thường xuyên chạm chán như là lăng trụ tam giác hầu hết, lăng trụ tđọng giác gần như, lăng trụ ngũ giác hầu hết, hình lăng trụ lục giác phần lớn, …

*

4. Lăng trụ tam giác gần như, lăng trụ tứ giác đầy đủ, lăng trụ ngũ giác gần như, lăng trụ lục giác đều

Định nghĩa:

- Hình lăng trụ tam giác đông đảo là hình lăng trụ có nhị đáy là 2 hình tam giác đầy đủ.