-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem:

The Concorde can fly across the Atlantic without re-fueling & carrying 11 tons of freight.

A. across

B.without

C.carrying

D.of freightMark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The Concorde can fly across the Atlantic without re-fueling và carrying 11 tons of freight.

A. across

B. without

C. carrying

D. of freight


*

Đáp án C

Carrying => carry. Theo cấu trúc song hành thì giữa động tự can fly ….and carryTạm dịch: Máy bay Concorde hoàn toàn có thể cất cánh ngang qua Đại Tây Dương mà lại không nhất thiết phải nạp thêm nguyên nhiên liệu thân chặng cùng rất có thể thiết lập được trọng lượng sản phẩm đến 11 tấn


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The Concorde can fly across the Atlantic without re-fueling and carrying 11 tons of freight.

A. across

B. without

C. carrying

D. of freight


Đáp án C

Carrying => carry. Theo cấu trúc tuy nhiên hành thì giữa cồn tự can fly ….and carryTạm dịch: Máy bay Concorde có thể cất cánh ngang qua Đại Tây Dương mà không nhất thiết phải nạp thêm xăng thân chặng và hoàn toàn có thể download được trọng lượng mặt hàng mang lại 11 tấn


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The Concorde can fly across (A) the Atlantic without (B) re-fueling and carrying (C) 11 tons of freight (D).

A.across

B.without

C.carrying

D.offreight


Chọn C.

Đáp án C.

Ta có: Động từ sau đụng từ bỏ khuyết thiếu thốn “can” không phân chia.Và liên từ “and” để nối những yếu tắc của câu với nhau, phần nhiều thành phần đó đề xuất kiểu như nhau về từ bỏ một số loại tuyệt kết cấu.

Vì vậy: carrying => carry.

Dịch: Máy cất cánh Concord có thể cất cánh xuyên qua Đại Tây Dương nhưng mà ko buộc phải tiếp năng lượng cùng hoàn toàn có thể với theo 11T sản phẩm & hàng hóa.


Mark the letter A, B, C,or D on your answer sheet khổng lồ show the underlined part that needs correction.The Concorde can fy across the Atlantic without re-fueling và carrying 11 tons of freight.

A.across

B.without

C.carrying

D.of freight


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The Concord can fly across(A) the Atlantic without (B) refueling (C) and carrying(D) 11 tons of freight.

A. across

B.without

C.refueling

D.carrying


Đáp án D

Carrying => carry

Động tự sau cồn từ bỏ khuyết thiếu thốn “can” không chia : “fly across the Atlantic without refueling” và “ carry 11 tons of freight”

Dịch: Máy cất cánh Concord có thể cất cánh xuyên qua Đại Tây Dương nhưng mà ko cần tiếp tích điện với rất có thể với theo 11T hàng hóa.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Amelia Earhart, the first woman (A) lớn fly solo across (B) the Atlantic, disappeared (C) on June 1937 while (D) attempting to fly around the world.

A.

Xem thêm:

to lớn fly solo

B.the Atlantic

C.on

D.attempting to


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Hardly he had graduated from Vietnam giới Naval Academy when he joined Vietnam Coast Guard.

A. he had

B.graduated from

C.when

D.joined


Đáp án A.

Sửa thành Had he. Đây là kết cấu hòn đảo ngữ với hardly … when:

Hardly + had + S + P2 + when + clause: Ngay Khi … thì …

She had hardly sat down when the phone rang. → Hardly had she sat down when the phone rang: Ngay Lúc cô ấy ngồi xuống thì điện thoại thông minh kêu.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Little Columbus did know, crossing the Atlantic in 1492, that his voyage would change the course of history forever

A. Columbus did

B. Little

C. crossing

D. would


Đáp án là A

Little did Columbus

Từ chỉ ý nghĩa che định ngơi nghỉ đầu câu (Little) thì phải sử dụng kết cấu hòn đảo ngữ, đảo trợ đụng trường đoản cú lên trước công ty ngữ


Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 6: Amelia Earhart, the first woman to lớn fly solo across the Atlantic, disappeared on June 1937 while attempting to fly around the world.

A. to fly

B.the Atlantic

C. on

D.attempting


Đáp án C. on =>in

Giải thích: Trước tháng cùng năm ta dùng giới từ bỏ in.

Dịch nghĩa. Amelia Earhart, tín đồ đàn bà thứ nhất 1 mình bay qua Đại Tây Dương, sẽ mất tích hồi tháng 6 năm 1937 trong những lúc sẽ nỗ lực cố gắng cất cánh vòng xung quanh trái đất.