Thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật

-

Tìm hai thành ngữ có yếu tố chỉ động vật và hai thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật. Giải thích ý nghĩa và đặt câu với mỗi thành ngữ tìm được.Bạn đang xem: Thành ngữ chỉ thực vật


*

- Thành ngữ có yếu tố chỉ động vật:

+ Nuôi ong tay áo: che chở, giúp đỡ kẻ sau sẽ phản bội mình

+ Thẳng ruột ngựa: nghĩ thế nào nói thế, không giấu giếm, nể nang

- Thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật:

+ Dây cà ra dây muốn: nói, viết rườm rà, dài dòng

+ Cưỡi ngựa xem hoa: làm qua loa

- Đặt câu:

+ Nó trông thế thôi, chứ tính thẳng như ruột ngựa ấy mà

+ Cậu phải viết ngắn gọn lại, chứ dây cà ra dây muống thế này không được

+ Muốn thành công cần làm việc chăm chỉ, trách nhiệm, còn cưỡi ngựa xem hoa sẽ không đạt được điều gì cả.

Bạn đang xem: Thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật

Đúng 0 Bình luận (0)
*

Tìm 2 thành ngữ có yêu tố chỉ động vật à hai thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật

Lớp 7 Ngữ văn Văn bản ngữ văn 7 1 0 Gửi Hủy

Thành ngữ có yếu tố chỉ động vật:

-Đầu trâu mặt ngựa

-Miệng hùm gan sứa

Thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật:

-Hoa đồng cỏ nội

-Liễu yếu đào tơ

Đúng 0
Bình luận (0)

1/ Tìm và giải thích hai thành ngữ có yếu tố chỉ động vật và hai thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật.

2/ Trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của người lính và tình đồng chí trong bài thơ.

Lớp 8 Ngữ văn Văn bản ngữ văn 8 3 0 Gửi Hủy

1/ Tìm và giải thích hai thành ngữ có yếu tố chỉ động vật và hai thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật.

Xem thêm:

Hai thành ngữ co yếu tố chỉ động vật:

Hai thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật:

Liễu yếu đào tơ: chỉ những người con gái trẻ, mảnh mai, yếu ớt.Cây cao bóng cả: Người có thế lực, uy tín lớn, có khả năng che chở, giúp đỡ người khác.

2/ Trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của người lính và tình đồng chí trong bài thơ.

Vẻ đẹp của người lính và tình đồng chí trong bài thơ “Đồng chí”:

• Đẹp hơn nữa chính là thế giới tâm hồn, là tình cảm gắn bó của những người lính, cùng chung những khó khăn nhưng họ cũng chung những lí tưởng, khát vọng hòa bình cho dân tộc. Họ luôn có ý thức gắn bó, sống đùm bọc, tương trợ nhau không chỉ trong cuộc sống mà cả trong chiến đấu. Đó là hình ảnh những người lính bộ đội cụ Hồ.

• Nhưng đẹp nhất ở người lính chính là tình cảm đồng chí, đồng đội sâu sắc và thắm thiết. Tình đồng chí, đồng đội chính là sợi dây có thể gắn kết những con người tưởng chừng như xa lạ xích lại gần nhau. Tình đồng chí thiêng liêng là cội nguồn sức mạnh giúp họ vượt qua khó khăn, thử thách