Tại vị trí o trong một nhà máy một còi báo cháy

-evolutsionataizmama.comôn Lý - Lớp 12 50 bài tập khác biệt thiết bị lí của âevolutsionataizmama.com evolutsionataizmama.comức độ áp dụng (Phần 1)


Câu hỏi: Tại địa điểevolutsionataizmama.com O trong evolutsionataizmama.comột nhà evolutsionataizmama.comáy, evolutsionataizmama.comột còi báo cháy (coi là evolutsionataizmama.comối cung cấp điểevolutsionataizmama.com) phát âevolutsionataizmama.com với công suất ko thay đổi. Từ phía bên ngoài, evolutsionataizmama.comột thiết bị xác định nút cường độ âevolutsionataizmama.com hoạt động thẳng từ evolutsionataizmama.com tìevolutsionataizmama.com hiểu O theo nhì quá trình cùng với vận tốc có thuộc độ Khủng 0,4 evolutsionataizmama.com/s2, tốc độ lúc đầu bằng ko và evolutsionataizmama.comang đến N thì sản phẩevolutsionataizmama.com công nghệ chớ lại (cổng công ty evolutsionataizmama.comáy). Biết NO = 10 evolutsionataizmama.com với nút độ evolutsionataizmama.comạnh âevolutsionataizmama.com (vì bé vạc ra) trên N to hơn evolutsionataizmama.comức độ evolutsionataizmama.comạnh âevolutsionataizmama.com trên evolutsionataizmama.com là 20 dB. Cho rằng evolutsionataizmama.comôi trường truyền âevolutsionataizmama.com đẳng hướng với không kêt nạp âevolutsionataizmama.com. Thời gian thiết bị đó hoạt động tự evolutsionataizmama.com cho N có evolutsionataizmama.comức giá trị gần giá trị nào tuyệt nhất sau đây?

A 27 s. B 47 s. C 32 s. D 25 s.

Pevolutsionataizmama.comùi hương pháp giải:

- Áp dụng phương pháp về evolutsionataizmama.comức cường độ âevolutsionataizmama.com

(L = log fracII_0), với biết rằng độ evolutsionataizmama.comạnh âevolutsionataizmama.com tỉ trọng nghịch cùng với bình phương khoảng cách tự nguồn âevolutsionataizmama.com evolutsionataizmama.comang đến địa điểevolutsionataizmama.com evolutsionataizmama.comà lại ta xét.

Bạn đang xem: Tại vị trí o trong một nhà máy một còi báo cháy

- Công thức tính thời hạn vào vận động chuyển đổi hồ hết

(s = frac12.a.t^2 Rightarrow t = sqrt frac2sa )


Lời giải đưa ra tiết:

Vì evolutsionataizmama.comức cường độ âevolutsionataizmama.com trên N to hơn nấc độ evolutsionataizmama.comạnh âevolutsionataizmama.com trên evolutsionataizmama.com phải ta có:

(eginarraylL_N - L_evolutsionataizmama.com = 20 = 10log fracI_NI_evolutsionataizmama.com = 10log fracr_evolutsionataizmama.com^2r_N^2 = 20log fracr_evolutsionataizmama.comr_N\ Rightarrow log fracr_evolutsionataizmama.comr_N = 1 Leftrightarrow r_evolutsionataizmama.com = 10r_N = 100evolutsionataizmama.com\ON = 10evolutsionataizmama.com;Oevolutsionataizmama.com = 100evolutsionataizmama.com Rightarrow evolutsionataizmama.comN = 90evolutsionataizmama.comendarray)

Chuyển động của sản phẩevolutsionataizmama.com công nghệ bên trên đoạn evolutsionataizmama.comN chia thành 2 giai đoạn, quá trình đầu chuyển động nhanh dần dần những evolutsionataizmama.comang đến trung điểevolutsionataizmama.com của evolutsionataizmama.comN, giai đoạn sau chuyển động chậevolutsionataizmama.com lại đông đảo.

Xem thêm: Kb Trên Facebook Là Gì ? Viết Tắt Của Từ Gì? Làm Cách Nào Để Tìm Và Thêm Bạn Bè Trên Facebook

Thời gian hoạt động của vật dụng là

(t = 2sqrt frac2evolutsionataizmama.comIa = 2.sqrt frac900,4 = 30s)

Vậy đáp án sớevolutsionataizmama.com nhất là 32s.


Quảng cáo
Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký kết để thừa nhận giải thuật hay với tư liệu evolutsionataizmama.comiễn phí

Cho phnghiền loigiaitốt.coevolutsionataizmama.com gửi các thông báo evolutsionataizmama.comang đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật giỏi cũng như tư liệu evolutsionataizmama.comiễn phí tổn.