Tại sao cần phải mắc thêm điện trở bảo vệ

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Mắc thêm điện trsinh hoạt đảm bảo R0thông suốt cùng với pin điện hóa trong mạch năng lượng điện làm cho dòng điện chạy qua pin điện hóa bao gồm cường độ đầy đủ nhỏ tuổi thế nào cho chất oxi hóa gồm thời hạn khử kịp sự phân rất của pin. Khi đó quý giá điện trsống trong r hầu hết ko biến đổi.

Bạn đang xem: Tại sao cần phải mắc thêm điện trở bảo vệTại sao có thể mắc nối liền vôn kế cùng với pin năng lượng điện trở thành mạch kín nhằm đo hiệu điện chũm U thân hai rất của pin, dẫu vậy không được mắc nối liền miliampe kế với pin này thành mạch kín đáo để đo cường độ dòng năng lượng điện chạy qua pin ?


Một mạch năng lượng điện kín đáo tất cả cỗ mối cung cấp bao gồm hai pin như là nhau mắc tiếp liền, từng pin tất cả suất điện hễ 3V, năng lượng điện trsống trong bằng 1 Ω cùng mạch ko kể là một trong những điện trngơi nghỉ R = 2 Ω . Hiệu năng lượng điện nỗ lực giữa hai cực của từng pin là:

A.1V

B.3V

C. 4V

D.1,5V


Cho điện nlỗi mẫu vẽ. Trong số đó bộ mối cung cấp tất cả n pin mắc tiếp nối, từng pin bao gồm suất điện hễ 1,5 Vvới điện trlàm việc vào 0 , 5 Ω . Mạch ngoại trừ tất cả những điện trở R 1 = 20 Ω ; R 2 = 9 Ω ; R 3 = 2 Ω ; đèn Đloại3V – 3W; R p là bình năng lượng điện phân đựng dung dịch A g N O 3 .Điện trlàm việc của ampe kế với dây nối ko xứng đáng kể; năng lượng điện trsinh sống của vôn kế rất to lớn. Biết ampe kế A 1 chỉ 0,6 A, ampe kế A 2 chỉ 0,4A.Tính:

e. Đèn Đ có sáng sủa thông thường không? Tại sao?

*

A. Sáng thông thường.

B. Sáng yếu hèn rộng bình thường.

C. Sáng mạnh bạo hơn thông thường.

D. Không sáng sủa.


Lớp 11 Vật lý
1
0

Một điện trngơi nghỉ R1 được mắc vào nhị rất của một nguồn điện có năng lượng điện trsống vào r = 4W thì mẫu điện chạy trong mạch có độ mạnh I1=1,2A. Nếu mắc thêm 1 điện trsinh sống R2 = 2W nối liền với năng lượng điện trsinh hoạt R1 thì chiếc điện chạy trong mạch bao gồm độ mạnh I2=1A. Giá trị của điện trsống R1 bằng

A. 5W

B.6W

C. 7W

D.8W


Lớp 11 Vật lý
1
0

Một điện trsống R 1 được mắc vào nhị rất của một nguồn tích điện bao gồm năng lượng điện trsinh sống vào r = 4Ω thì mẫu điện chạy trong mạch có cường độ I 1 = 1,2A. Nếu mắc thêm một điện trsinh hoạt R 2 = 2Ω nối liền với năng lượng điện trngơi nghỉ R 1 thì chiếc năng lượng điện chạy trong mạch gồm cường độ I 2 = 1A. Giá trị của năng lượng điện trsinh hoạt R 1 bằng

A.

B.

Xem thêm: Tổng Hợp Tên Thật Trung Quốc ? Danh Sách Diễn Viên Trung Quốc

C.

D. 10Ω


Lớp 11 Vật lý
1
0

Một năng lượng điện trngơi nghỉ R 1 được mắc vào hai cực của một điện áp nguồn bao gồm năng lượng điện trở trong r = 4Ω thì mẫu điện chạy vào mạch gồm độ mạnh I 1 = 1 , 2 A . Nếu mắc thêm một năng lượng điện trnghỉ ngơi R 2 = 2 Ω nối liền cùng với điện trlàm việc R 1 thì loại điện chạy trong mạch tất cả độ mạnh I 2 = 1 A . Giá trị của điện trnghỉ ngơi R 1 bằng

A. 5 Ω

B. 6 Ω

C. 8 Ω

D. 10 Ω


Lớp 11 Vật lý
1
0

Khi mắc năng lượng điện trsinh sống R 1 = 3 Ω vào hai cực của một nguồn tích điện thì loại điện vào mạch bao gồm độ mạnh 2 A . Khi mắc thêm R 2 = 1 Ω nối tiếp với R 1 thì chiếc năng lượng điện vào mạch là một trong,6 A. Suất điện hễ và điện trsinh sống trong của nguồn điện là :

A. 12 V, 3 Ω.

B. 15 V, 4 Ω.

C. 10 V, 2 Ω.

D. 8 V, 1 Ω.


Lớp 11 Vật lý
1
0

Mắc điện trsinh hoạt R = 2 Ω vào cỗ mối cung cấp có nhì pin có suất năng lượng điện rượu cồn và điện trsống vào kiểu như nhau thành mạch kín. Nếu nhị pin ghnghiền tiếp liền thì cường độ mẫu năng lượng điện qua R là I 1 = 0,75A. Nếu nhì pin ghxay tuy vậy tuy nhiên thì cường độ loại điện qua R là I 2 = 0,6 A. Suất năng lượng điện hễ và điện trngơi nghỉ vào của từng pin bằng:

A. 1 , 5 V ; 1 Ω .

B. 3 V ; 2 Ω .

C. 1 V ; 1 , 5 Ω .

D. 2 V ; 1 Ω .


Lớp 11 Vật lý
1
0

Một điện trở R 1 được mắc vào nhị rất của một điện áp nguồn có điện trong r = 4 Ω thì dòng điện chạy tròng rã mạch cỏ cường độ là I 1 = 1 , 2 A .Nếu mắc thêm 1 điện trngơi nghỉ R 2 = 2 Ω tiếp liền cùng với năng lượng điện trnghỉ ngơi R 2 thì chiếc điện chạy trong mạch bao gồm tất cả độ mạnh là I 2 = 1 A . Trị số của điện trlàm việc là

A.8 Ω

B.3 Ω

C.6 Ω

D.4 Ω


Lớp 11 Vật lý
1
0

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)