Sự lãnh đạo kịp thời sáng tạo của đảng

-

Sự chỉ huy kịp thời, sáng chế của Đảng Cộng sản Đông Dương cùng của lãnh tụ Sài Gòn trong Cách mạng mon Tám biểu hiện ở đầy đủ điểm nào?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

Sự chỉ đạo đúng lúc, trí tuệ sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương cùng của lãnh tụ TP HCM trong Cách mạng mon Tám biểu hiện sống phần nhiều điểm sau:

* Thứ tuyệt nhất, sự lãnh đạo kịp thời: Đảng đã tận dụng tối đa cơ hội “nngu năm gồm một” để tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chiến thắng lập cập và ít đổ máu.

Bạn đang xem: Sự lãnh đạo kịp thời sáng tạo của đảng

- Ngày 16, 17 - 8, Đại hội Quốc dân cư Tân Trào đồng tình quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách của Việt Minc, lập Ủy ban dân tộc giải pchờ Việt Nam do Sài Gòn mở màn.

Xem thêm:

- Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào toàn quốc lôi kéo nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành.

* Thứ đọng nhị, sự chỉ đạo sáng sủa tạo: Đảng ta đã kết hợp tài tình thân đấu tranh vũ trang cùng với đương đầu chủ yếu trị, tranh đấu du kích với khởi nghĩa từng phần nghỉ ngơi nông xã, phát lên phạt rượu cồn tổng khởi nghĩa ở cả nông buôn bản với đô thị.