Sóng truyền từ o đến m với vận tốc v=40cm/s

-

Nguồn sóng sinh hoạt O dao động cùng với tần số 10Hz, xấp xỉ truyền rằng cùng với tốc độ 0,4m/s theo phương thơm Oy; trên phương thơm này có hai điểm Phường cùng Q với PQ=15centimet. Biên độ sóng bởi a=1cm cùng ko biến hóa lúc lan truyền. Nếu trên thời gian t như thế nào kia P. bao gồm li độ 1centimet thì li độ trên Q là:


Bạn đang xem: Sóng truyền từ o đến m với vận tốc v=40cm/s

Hai điểm M, N thuộc nằm trên một phía truyền sóng cùng biện pháp nhau 1 phần cha bước sóng. Biên độ sóng ko thay đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, Khi li dộ giao động của bộ phận tại M là 3centimet thì li độ giao động của bộ phận trên N là -3centimet. Biên độ giao động sóng bằng


Một sóng cơ học truyền theo pmùi hương Ox cùng với biên độ coi nhỏng không thay đổi. Tại O, dao động tất cả dạng u=acosωtcentimet. Điểm M phương pháp xa trọng điểm giao động O là 13 bước sóng làm việc thời khắc bởi 0,5 chu kì thì ly độ sóng có mức giá trị là 5cm. Phương trình dao động ở M thỏa mãn nhu cầu hệ thức nào sau đây:


Một sóng hình sin đang truyền trên một tua dây, theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ thể hiện làm nên của sợi dây sinh sống các thời khắc t với t2=t1+0,3s. Chu kì của sóng là:


Sóng gồm tần số 20Hz truyền bên trên chất lỏng với tốc độ 200cm/s, gây ra các dao động theo pmùi hương thẳng đứng của những phần tử chất lỏng. Hai điểm M cùng N thuộc mặt chất lỏng cùng phương truyền sóng cách nhau 22,5cm. Biết điểm M ở sát mối cung cấp sóng hơn. Tại thời khắc t điểm N hạ xuống tốt độc nhất. Hỏi kế tiếp thời gian ngắn duy nhất là từng nào thì điểm M sẽ hạ xuống phải chăng nhất?


Hai điểm M, N cùng nằm trên một pmùi hương truyền sóng cách nhau λ3. Tại thời khắc t, lúc li độ giao động tại M là uM=+3cmthì li độ dao động tại N là uN=−3cm. Biên độ sóng bằng:


Trên một sợi dây rất dài vô hạn tất cả một sóng cơ Viral theo phương Ox với phương thơm trình sóng u=2cos10πt−πxcm (trong số ấy t tính bằng s; x tính bằng m). M, N là hai điểm nằm cùng phía đối với O cách nhau 5 m. Tại thuộc 1 thời điểm lúc thành phần M trải qua vị trí cân đối theo chiều dương thì bộ phận N


Một dây đàn hồi nhiều năm gồm đầu A xê dịch theo phương thơm vuông góc cùng với gai dây. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là 4m/s. Xét một điểm M bên trên dây cùng biện pháp A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn luôn luôn xấp xỉ lệch pha đối với A một góc Δφ=k+0,5π cùng với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có mức giá trị trong tầm từ 8Hz mang đến 13Hz.


Xem thêm:

Trên một tua dây khá dài đang sẵn có sóng ngang hình sin truyền qua theo hướng dương của trục Ox. Tại thời khắc t0một đoạn của tua dây tất cả hình dáng nlỗi hình mặt. Hai bộ phận M cùng O giao động lệch pha nhau?


Một sóng cơ học lan truyền cùng bề mặt nước với vận tốc 25cm/s. Phương thơm trình sóng trên nguồn là u=3cosπtcentimet.Vận tốc của thành phần đồ gia dụng chất trên điểm M bí quyết O một khoảng tầm 25centimet trên thời gian t=2,5s là:


Một sóng cơ học tập lan truyền dọc từ một con đường thẳng bao gồm pmùi hương trình sóng trên mối cung cấp O là: uO=sin2πTtcentimet. Một điểm M giải pháp mối cung cấp O bằng13 bước sóng sinh sống thời khắc t=T2 gồm ly độ uM=2centimet. Biên độ sóng A là:


Một sóng cơ học tập Viral dọc từ một con đường thẳng tất cả phương thơm trình xê dịch trên mối cung cấp O là uO=Acos2πtTcentimet. Một điểm M trê tuyến phố trực tiếp, giải pháp O một khoảng chừng bằng 13bước sóng sinh hoạt thời khắc t=T2tất cả li độ uM=2cm. Biên độ sóng A bằng:


Một xê dịch lan truyền trong môi trường thiên nhiên từ bỏ điểm N đến điểm M giải pháp N một đoạn 0,5(m) cùng với gia tốc 1,2(m/s). Biết pmùi hương trình sóng tại N gồm dạng uN=0,2cos4πtm. Viết biểu thức sóng tại M:


Trên một sợi dây rất dài đang xuất hiện sóng ngang hình sin truyền qua theo hướng dương của trục Ox. Tại thời điểm t0một đoạn của sợi dây bao gồm dạng hình như hình bên. Hai bộ phận A cùng O dao động lệch sóng nhau?


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Kmùi hương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam