Sóng lan truyền từ nguồn o dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi

-
*

Sóng lan truyền tự mối cung cấp O dọc theo một mặt đường trực tiếp với biên độ không đổi. Ở thời khắc t = 0, điểm O trải qua địa chỉ thăng bằng theo hướng dương. Một điểm cách nguồn một khoảng chừng bởi 1/4 bước sóng gồm li độ 5 centimet nghỉ ngơi thời khắc một nửa chu kì. Biên độ của sóng là

A.

Bạn đang xem: Sóng lan truyền từ nguồn o dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi

10 cm

B.53cm

C.52cm

D. 5 cm


*

*

*


Sóng Viral từ nguồn O dọc từ một con đường trực tiếp với biên độ ko đổi. Ở thời điểm t = 0, điểm O trải qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Một điểm biện pháp nguồn một khoảng bằng 1/4 bước sóng bao gồm li độ 5 centimet ở thời điểm 1/2 chu kì. Biên độ của sóng là:

A. 10 cm

B. 5/3 cm

C. 5/2 cm

D. 5 cm


Sóng Viral từ bỏ mối cung cấp O dọc từ một con đường trực tiếp với biên độ ko thay đổi. Tại thời gian t = 0, điểm O đi qua vị trí thăng bằng theo hướng dương. Một điểm bí quyết mối cung cấp một khoảng bằng 1/4 bước sóng bao gồm li độ 5 cm sống thời điểm 50% chu kì. Biên độ của sóng là

A. 10 cm.

B.53cm.

C.52cm

D. 5 centimet.


Sóng cơ Viral trường đoản cú mối cung cấp O dọc theo một con đường trực tiếp cùng với biên độ không đổi. Ở thời gian t = 0, trên O tất cả phương trình u0 = Acosωt centimet. Một điểm bí quyết nguồn một khoảng tầm bởi một phần hai bước sóng có li độ 5 cm sinh sống thời gian bởi 0,5 chu kì. Biên độ của sóng là:

A. 2,5 cm.

B. 10 cm.

C.

Xem thêm:

5 cm.

D.52cm.


Sóng cơ Viral tự mối cung cấp O dọc theo một con đường trực tiếp cùng với biên độ ko đổi. Tại thời điểm t = 0, trên O tất cả phương trình: u0 = Acosωt (cm). Một điểm bí quyết nguồn một khoảng tầm bởi một nửa bước sóng gồm li độ 5cm ở thời điểm bằng 50% chu kì. Biên độ của sóng là:

A. 2,5cm.

B. 5cm.

C.52centimet.

D. 10cm.


Một sóng cơ Viral từ bỏ mối cung cấp O, dọc theo trục Ox với biên độ sóng không thay đổi, chu kì sóng T và bước sóng λ. Biết rằng tại thời gian t = 0, phần tử tại O qua địa chỉ thăng bằng theo hướng dương với trên thời điểmt=5T6phần tử trên điểm M giải pháp O một đoạnd=λ6tất cả li độ là –2 cm. Biên độ sóng là

A.43cm

B.22cm

C. 23cm

D. 4 cm


Một sóng cơ lan truyền trường đoản cú mối cung cấp O, dọc từ trục Ox với biên độ sóng không đổi, chu kì sóng T với bước sóng λ. Biết rằng trên thời điểm t = 0, thành phần tại O qua vị trí thăng bằng theo chiều dương với trên thời gian t=5T/6bộ phận trên điểm M bí quyết O một đoạnd=λ6gồm li độ là – 2 centimet. Biên độ sóng là

A.43centimet.

B. -43cm

C. -4 cm

D.4 centimet.


Một sóng cơ học tập Viral dọc từ một mặt đường thẳng cùng với biên độ sóng ko thay đổi bao gồm phương thơm trình sóng trên nguồn O là:u=A.cos(ωt–π/2)(cm). Một điểm M cách mối cung cấp O bằng 1/3 bước sóng, sinh sống thời điểmt=π/ωtất cả li độ√3(cm). Biên độ A là:

A.2cm

B.23cm

B.4cm

D.3cm


Một sóng cơ học Viral dọc theo một con đường thẳng với biên độ sóng không đổi tất cả pmùi hương trình sóng trên nguồn O là: u = A.cos(ωt – π/2) (cm). Một điểm M cách mối cung cấp O bởi 1/3 bước sóng, sinh hoạt thời điểm t = p/ω bao gồm li độ3(cm). Biên độ A là

A. 2 (cm)

B.23(cm)

C. 4 (cm)

D.3(cm)


Một sóng cơ học tập lan truyền dọc theo một mặt đường trực tiếp với biên độ khôngthay đổi, phương thơm trình sóng tại mối cung cấp O là u = Acos2pt/T (cm). Một điểm M biện pháp nguồn O bằng 7/6 bước sóng ở thời khắc t = 1.5 tấn bao gồm li độ -3 (cm). Biên độ sóng A là