Sóng cơ truyền được trong môi trường nào

-

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (333.69 KB, 5 trang )


Bạn đang xem: Sóng cơ truyền được trong môi trường nào

Giaovienvietnam.comSĨNG CƠ TRUYỀN ĐƯỢC TRONG MƠI TRƯỜNG NÀO?Sóng cơ là gì? Sóng cơ truyền được trong mơi trường nào?Khi thực hiện một rung động điều hòa trên mặt nước. Chúng ta sẽ quan sátthấy các dao động rung sẽ lan truyền theo mọi hướng. Nó tạo thành nhữnggợn sóng nhấp nhơ theo đường trịn đồng tâm.Đây là một trong những thí nghiệm về sóng cơ mà ta có thể thực hành dễdàng nhất.Hoặc chẳng hạn khi chúng ta nói, thanh quản sẽ rung lên mà tạo ra daođộng. Dao động này sẽ truyền ra khơng khí theo mọi hướng khác nhau.Nếu ta đứng gần sẽ nghe âm thanh đó rất rõ. Chứng tỏ rằng dao động đóđược truyền trong khơng khí.Sóng cơ là các dao động cơ lan truyền trong mơi trường vật chất:+ Rắn+ Lỏng+ KhíSóng cơ khơng truyền được trong chân khơngĐặc điểm của sóng cơĐể tìm hiểu về sóng cơ truyền được trong mơi trường nào. Thì khi truyềnsóng đi chỉ có trạng thái dao động và năng lượng được truyền đi còn cácphần từ vật chất chỉ dao động tại chỗ mà không chuyển dời theo sóng.Ta cũng có thể tìm hiểu thêm sóng dọc truyền được trong các mơi trườngnào? Và tìm hiểu thêm sóng cơ truyền trong chất rắn ln là sóng dọc. Đểhiểu rõ nhất sóng cơ được truyền trong mơi trường nào ta cần phải làm thínghiệm thực tế. Giaovienvietnam.comPhân loại sóng cơ truyền được trong mơi trường nàoDựa vào phương dao động của phần tử vật chất so với phương truyền
sóng để phân loại.Sóng ngang:Là sóng có phương dao động của phần tử vật chất của môi trường vnggóc với phương truyền sóng. Sóng ngang chỉ truyền trong chất rắn và bềmặt chất lỏng.Sóng dọc:Là sóng có phương dao động của phần tử vật chất của môi trường trùngvới phương truyền sóng. Sóng dọc truyền trong cả 3 mơi trường rắn, lỏng,khí. Giaovienvietnam.comPhương trình truyền sóngĐể hiểu được sóng cơ truyền được trong mơi trường nào em nên tìm hiểukỹ về phương trình truyền sóng.Sóng âm có truyền được trong chân khơng. Và tốc độ truyền sóng phụthuộc vào những yếu tố nào? Em hãy phân tích kỹ những nội dung trên đểhiểu rõ về sóng cơ.Phương trình dao động tại nguồn sóngTa gọi v chính là tốc độ lan truyền dao động của sóngThời gian để sóng truyền tới điểm M cách nguồn một đoạn x: Giaovienvietnam.comPhương trình dao động tại một điểm M cách nguồn một đoạn x:Chú ý: Phương trình truyền sóng khơng phải là phương trình dao động. Vì
phương trình sóng phụ thuộc vào thời gian (t) và không gian (x).Để hiểu tất cả các kiên thức liên quan đến sóng cơ truyền được trong mơitrường nào là gì? Em nên tìm hiểu và nghiên cứu các nội dung như: Sóngnào truyền được trong chân khơng? Sóng cơ lan truyền trong mơi trườngđàn hồi hay khơng? Và tốc độ truyền sóng cơ trong các mơi trường là baonhiêu? Em có thể tìm phát biểu sai về sóng cơ để tham khảo và hiểu rõ vềsóng cơ.Các dạng bài tập liên quan đến kiến thức sóng cơ truyền được trongmơi trường nào?Bài tập 1:Cho các phát biểu sau đây về sóng cơ: Giaovienvietnam.coma. Sóng dọc truyền trong một mơi trường thì phương dao động của cácphần tử môi trường là phương thẳng đứng.b. Sóng cơ truyền trong chất rắn ln là sóng dọcc. Sóng cơ truyền trong chất lỏng ln là sóng ngangd. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào bản chất mơi trường truyền sónge. Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm mà dao động tại 2 điểm đó cùngphaf. Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất mà dao động tạihai điểm đó cùng phag. Phần tử của mơi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhaumột số ngun lần bước sóng thì dao động cùng pha.Số phát biểu đúng là:A.2B.3
C.4D.5Hướng dẫn giải:Các phát biểu:Sóng dọc truyền trong các mơi trường thì phương dao động của các phầntử trùng với phương truyền sóng ⇒ (a) sai.Sóng ngang truyền trong mơi trường rắn, bề mặt chất lỏng. Sóng dọctruyền trong mơi trường rắn, lỏng, khí ⇒ (b), (c) sai.Tốc độ truyền sóng của mơi trường phụ thuộc vào bản chất của môitrường ⇒ (d) đúng.Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên một phương truyềnsóng dao động cùng pha ⇒ (e), (f) saiCác phần tử mơi trường cùng một phương truyền sóng cách nhau một sốngun lần bước sóng ln dao động cùng pha ⇒ (g) đúng.⇒ Như vậy câu hỏi này có 2 phát biểu đúng.


*
Giáo trình tổng hợp những quy trình của dòng đặc tuyến truyền Mosfet trong môi trường phần 1 pdf 10 815 1
*
Giáo trình tổng hợp những quy trình của dòng đặc tuyến truyền Mosfet trong môi trường phần 2 potx 10 693 1
*
Giáo trình tổng hợp những quy trình của dòng đặc tuyến truyền Mosfet trong môi trường phần 3 potx 10 629 0

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Chóp Tứ Giác, Công Thức Tính Thể Tích Hình Chóp

*
Giáo trình tổng hợp những quy trình của dòng đặc tuyến truyền Mosfet trong môi trường phần 4 potx 10 648 0
*
Giáo trình tổng hợp những quy trình của dòng đặc tuyến truyền Mosfet trong môi trường phần 5 pot 10 431 0
*
Vật lí Laser - Ma trận truyền tia trong môi trường tương tự thấu kính 14 328 0
*
NGHIÊN cứu điều CHẾ tio2 và tio2 BIẾN TÍNH từ QUẶNG ILMENITE NHẰM ỨNG DỤNG làm xúc tác PHÂN hủy một số hợp CHẤT hữu cơ độc hại TRONG môi TRƯỜNG nước 14 279 1
*
Nghiên cứu điều chế nano tio2 và tio2 biến tính lưu huỳnh từ tinh quặng inmenit bình định nhằm ứng dụng làm vật liệu xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước 147 234 0
*
Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và tính chất hấp phụ chất hữu cơ độc hại trong môi trường nước của vật liệu cacbon mao quản trung bình tt 28 106 0
*
Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và tính chất hấp phụ chất hữu cơ độc hại trong môi trường nước của vật liệu cacbon mao quản trung bình 169 111 0