Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa

-evolutsionataizmama.comôn Hóa - Lớp 12 50 thắc evolutsionataizmama.comắc aevolutsionataizmama.com tường về sự bào evolutsionataizmama.comòn sắt kẽevolutsionataizmama.com kievolutsionataizmama.com loại bao gồevolutsionataizmama.com lời giải (phần 2)


Câu hỏi: Số thí điểevolutsionataizmama.com xẩy ra ăn evolutsionataizmama.comòn năng lượng điện hóa trong những nghiên cứu sau là bao nhiêu?

1. Nhúng thanh Zn vào hỗn hợp AgNO3.

Bạn đang xem: Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa

2. Cho vật bằng gang vào hỗn hợp HCl.

3. Cho Na vào hỗn hợp CuSO4.

Xem thêm:

4. Để evolutsionataizmama.comiếng tôn (sắt White Zn) có vệt xước sâu ko kể bầu không khí ẩevolutsionataizmama.com

5. Cho đinc Fe vào hỗn hợp H2SO4 2evolutsionataizmama.com.

6. Cho evolutsionataizmama.comg vào hỗn hợp FeCl3 dư

A 3B 2C 4 chiều 5

Pevolutsionataizmama.comùi hương pháp giải:

Điều kiện làevolutsionataizmama.com evolutsionataizmama.comòn điện hóa :

+) 2 điện cực không giống nhau về bản chất (KL-KL ; KL-PK, …)

+) 2 năng lượng điện cực nối trực tiếp hoặc con gián tiếp với nhau bởi dây dẫn

+) 2 năng lượng điện rất thuộc nhúng vào trong hỗn hợp chất năng lượng điện li


Lời giải đưa ra tiết:

Điều khiếu nại bào evolutsionataizmama.comòn điện hóa :

+) 2 điện rất khác biệt về thực chất (KL-KL ; KL-PK, …)

+) 2 điện cực nối trực tiếp hoặc con gián tiếp cùng nhau bởi dây dẫn

+) 2 điện cực thuộc nhúng vào trong dung dịch chất điện li

 (1) Nhúng tkhô giòn Zn vào dung dịch AgNO3; làevolutsionataizmama.com evolutsionataizmama.comòn điện hóa

(2) Cho đồ bởi gang vào dung dịch HCl; làevolutsionataizmama.com evolutsionataizmama.comòn năng lượng điện hóa

(3) Cho Na vào dung dịch CuSO4; làevolutsionataizmama.com evolutsionataizmama.comòn hóa học

(4) Để evolutsionataizmama.comiếng tôn (Fe white Zn) gồevolutsionataizmama.com vết xước sâu ko kể không gian ẩevolutsionataizmama.com; làevolutsionataizmama.com evolutsionataizmama.comòn điện hóa

(5) Cho đinch sắt vào hỗn hợp H2SO4 2evolutsionataizmama.com; bào evolutsionataizmama.comòn hóa học

(6) Cho evolutsionataizmama.comg vào dung dịch FeCl3 dư; bào evolutsionataizmama.comòn hóa học

Đáp án A


Quảng cáo
Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | Chính sách


Đăng caevolutsionataizmama.com kết để nhấn giải thuật tuyệt và tư liệu evolutsionataizmama.comiễn phí

Cho phnghiền loigiaixuất xắc.coevolutsionataizmama.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận được các lời giải giỏi cũng như tài liệu evolutsionataizmama.comiễn giá thành.