Sơ chế thực phẩm tiếng anh là gì

-
<�M$*�$x�Fۏ���նZ��(��T�fn�,Mk�-:�V�����1��I<��}�ֻ�J��b�~�0pݱΫ�S)A>!�R������(H�<��� ��������E��>�Ղ����rw�/���4�m�q5ʏ`�w��t3�rP;IM�(E�y�59�u���xE�9Z �O�i?���7�=)��P۫m��b}�`Eo��$Yi���+Qf������AD�����������c1��8�R����1e2��$��,Ϗq��t2�,s�ٞ�4�MU�Lw�eYyd�h>�AcKiʉ����rV���Ux��u4?���7��h����>��?���`W�n z��s�5�pI������9��ww�P���>?&�tMC����aɕ#������/��:��MI�L7�^�s�8����

Bạn đang xem: Sơ chế thực phẩm tiếng anh là gì

��V�K ���/�K��/��.S����t��HO���PC��B�>a�(mR�M�: ���C%s�� ��5,>�׶JJ��S4�4��=I�gQ�I���$r�� I��9��c�mk6�u�heQ6����T�����������w�B+x�����6/7ӧ��.��ӧF�A���A>kͲ醿�
F<*�VD!)��Bg���� ������*�9Q���6���h����$ GǕ�I�a^i�14�Njd�IE:���"U�F�=����j0�K�x�6�������H���k�8q_ϼ�M�H�H��eq��u�CqK+����fY��^�Hj���jv�m#Wds�D"�l���=~%Ȍ������"�s�L�F<���FH״��DQؚ����txض�� ����v�O�n��D>�=U��|ED ��ׇ;����=�T�d�`0����!RNvY���Ƞ�|o/f���ޓ�C�MF2q���*Y�qh��M�l������ҡ5����F<�ݴ�3Z���-�W�g`>�5�ġF��%pHf95�0 �^�۠���AIvR�K^�g-��hteggH�(?V�uV�g�Ji<� �m���b�v��=+��5�

Xem thêm:

��*ƪ?�-gM�.�}�U���}��,��Ћ���#S0�?�/0 ��RW�zL������ͷ�)נ��y>noq�G"�ɓq>͎GjB������rx��ȥHO�7�B�U,���j%�m��Ǔ��p2�d��p8=D�X��.�ac��3��DlzRTa�QX��:�Bd�P�W�Ʌt�Q<�p^7xXN�i9�O���g���G��y�?����| h� �ePv��74�|��6�;�X?�0B�B�lt`
���8?��/O����|�K������T�U��ܘq�uc�!��b�ʦ�;�����kP7�Kn�}�ݼsk�`���t���Y�� ���w-�X,;my(��~ݗ�ƶUӝ�ʼ!(kQ(���CXv�M�� ô�4�4m�b�H��jO�ik 9W >K� �6��C��}����9�E��?����,��՗�ɏa������9�iM�`M�y4��fj���qM ;�ɲ*eX#MY-��x��������,>�8p%p��-K�����r�H�5�p�`�����!���������TD�ҩ)�2d$X�U�z꾔��w�:��"QP/��w�?�MNݗ+;笞�M�����<,��ѵR���:��z����$?�����cx�U7&�`��H��WR�>2�XlI=��2?s�Ÿ�����xloB�gø
�b�˩��~��B�����Z�˒rE-U�c�����5����߃eW?5�h�ӷ<>�D�wLr�eᘠ1�<�٠�x�A #,ܝ