Sinh năm 1987 là bao nhiêu tuổi

-

( evolutsionataizmama.com ) - (evolutsionataizmama.com) - Người sinh năm 1987 là tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa hay cụ thể hơn là Lư Trung Hỏa (tức “lửa trong lò”).

Bạn đang xem: Sinh năm 1987 là bao nhiêu tuổi


Năm 1987 là tuổi Đinh Mão

Biết năm 1987 là tuổi Đinh Mão dựa trên Can Chi – hệ thống giúp xác định tên gọi của thời gian (tên ngày, tháng, năm,…) trong âm lịch tại một số nước thuộc nền văn hóa Á Đông như Việt Nam.

Hệ thống Can Chi được thiết lập bằng cách ghép lần lượt mỗi Can trong 10 Can (Thập Can) và mỗi Chi trong 12 Chi (Thập Nhị Chi) với nhau. Vì vậy, Can Chi còn có tên là Thập Can Thập Nhị Chi. 10 Can và 12 Chi ghép lại được tổng cộng 60 tổ hợp khác nhau, còn có tên là Lục thập hoa giáp.

Cả Can và Chi đều chia thành 2 thuộc tính Âm-Dương, theo thứ tự cứ Dương trước Âm sau và lặp đi lặp lại đếnhết.

Các Can thuộc Dương gồm Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm - còn gọi là Dương Can. Các Can thuộc Âm - hay Âm Can - lần lượt là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý.

Tương tự ta có Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất là Dương Chi; còn Âm Chi bao gồm Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi.

Khi ghép lại với nhau, các Can và Chi đi cùng trong một tên phải cùng thuộc tính – tức chỉ ghép Dương Can với Dương Chi và Âm Can với Âm Chi. Cứ sau 60 lần ghép tức hết một chu kỳ thì tổ hợp Can Chi quay lại từ đầu.

Năm 1986 có tên là năm Bính Dần, nên năm 1987 đi liền theo sausẽ có tên là năm Đinh Mão. Như vậy, sinh năm 1987 là thuộc tuổi Đinh Mão.

Năm 1987 thuộc mệnh Hỏa
Sinh năm 1987 là tuổi Đinh Mão, mệnh Lư Trung Hỏa.

Xem thêm: Em Hãy Cho Biết Thể Chiếu Là Gì Ngữ Văn 8, Soạn Bài Chiếu Dời Đô Sbt Ngữ Văn 8 Tập 2

Mỗi Can, Chi đều nhận một hệ số nhất định – đem 2 giá trị của Can và Chi cộng lại sẽ được Mệnh của năm tương ứng.

Do ngũ hành có 5 nguyên tố (thổ, kim, thủy, mộc, hỏa) nên giá trị của Mệnh chỉ nằm trong khoảng 1-5. Vì thế nếu Can + Chi ra kết quả lớn hơn 5, ta phải trừ 5 một lần nữa mới ra được Mệnh đúng của năm đó.

Công thức tính mệnh là: Mệnh = Can + Chi.

Các Can nhận các giá trị từ 1 đến 5:


Giáp, Ất = 1 Bính, Đinh = 2 Mậu, Kỷ = 3

Canh, Tân = 4 Nhâm, Quý = 5

Còn giá trị của các Chi thì nằm trong khoảng 0-2:

Tý, Sửu = 0 Dần, Mão = 1 Thìn, Tỵ = 2

Ngọ, Mùi = 0 Thân, Dậu = 1 Tuất, Hợi = 2

Mệnh được quy đổi theo quy tắc sau đây:

1 = Kim 2 = Thủy 3 = Hỏa

4 = Thổ 5 = Mộc

Như vậy theo cách tính mệnh trên, người sinh năm 1987 - tức tuổi Đinh Mão - sẽ thuộc mệnh: Đinh + Mão = 2 + 1 = 3 => Mệnh Hỏa.

Một cách tìm Mệnh khác cho ra kết quả cụ thể hơn: Ta có thể tra bảng Mệnh tương ứng với tên năm theo Can Chi, phần nói về các Can Bính-Đinh để tìm ra năm 1987 tức Đinh Mão mệnh gì.

Bảng tra tên năm và mệnh tương ứng - các can Bính-Đinh.

Theo bảng, ta thấy năm 1987 tức tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Lư Trung Hỏa, nghĩa là "lửa trong lò".

*

Sinh năm 1986 là tuổi gì, mệnh gì? (Chia sẻ) - (evolutsionataizmama.com) - Người sinh năm 1986 là tuổi Bính Dần, mệnh Lư Trung Hỏa – có nghĩa là “lửa trong lò”.