Could have, should have been là gì, hỏi Đáp 24/7

-

*
Quý Khách đang bao giờ chạm chán câu “They shouldn’t have sacked hyên ổn. He was the most creative sầu person on their team” cùng thiết yếu dịch nhiều tự “shouldn’t have sầu sacked” sao để cho hợp lý và phải chăng cùng với ngữ cảnh của cả câu chưa? Hãy thuộc Global Education mày mò bí quyết sử dụng của nhiều từ bỏ này nhé.

Bạn đang xem: Could have, should have been là gì, hỏi Đáp 24/7

1. “Should have” hoặc bao phủ định là “Should not have’’ được dùng để nói về những sự việc đã hoặc có thể đã không xảy ra vào quá khứ với đựợc dịch là “xứng đáng lẽ phải làm cái gi dẫu vậy đã không làm” hoặc “xứng đáng lẽ cần làm những gì tuy nhiên đã không làm”

lấy một ví dụ 1:

I should have finished this work by now – Đáng lẽ bây giờ tôi đã phải hoàn thành công việc này rồi (nhưng lại thực sự đến giờ tôi vẫn không làm xong).

Ví dụ 2:


I should have sầu studied harder for my exams – Đáng lẽ tôi phải học chăm chỉ rộng Khi chuẩn bị mang đến các kỳ thi của tôi (nhưng mà sự thật là không học tập siêng chỉ).

lấy ví dụ 3:

They should have sầu remembered that their guests don’t eat pork – Họ đáng lẽ nên nhớ là khách hàng khứa hẹn không ăn uống được giết lợn (sự thật là họ đang không nhớ điều đó).

Xem thêm:

lấy ví dụ như 4:

They shouldn’t have sầu sent the report off for printing yet. There is still time khổng lồ make changes – Đáng lẽ chúng ta tránh việc gửi phiên bản report đi in, vẫn còn đấy thời gian nhằm biến đổi nó (nhưng lại sự thật thì bọn họ đã có bạn dạng báo cáo đi in).

Trong các câu trên, người nói có thể bày tỏ thái độ ân hận, đem làm tiếc là đã làm hoặc không làm một việc gì đó. Và bây giờ chúng ta có thể dịch câu ví dụ ở phần mlàm việc đầu:

“They shouldn’t have sầu sacked hyên ổn. He was the most creative person on their team” – Họ xứng đáng lẽ không nên thải trừ anh ấy, anh ấy là fan sáng tạo tuyệt nhất trong team của họ

2. Chúng ta cũng có thể dùng “should have” để diễn tả những trách nhiệm, nghĩa vụ đã không được hoàn thành, thực thi.

lấy ví dụ 5:

He should have sầu helped his mother do the shopping – Đáng lẽ anh ý nên góp chị em bản thân đi bán buôn (nhưng mà trên thực tế là anh ta không có tác dụng thế)
1. He shouldn’t have hotline me A. Then they would have all been there
2. He should have sầu sent every a reminder B. But now, it’s too late. It’s been sold
3. They should have sầu been there at ten C. But he did
4. We should have sầu bought it D. But she didn’t
5. I should have told you E. But she always does that.
6. She should have apologized F. But they didn’t get there until 11
7. She shouldn’t have explained it better G. But I completely forgot to say anything

Key