Sau trạng từ là gì trong tiếng anh

-

Vị trí của Tính trường đoản cú – Danh từ bỏ – Trạng từ xuất hiện thêm khôn xiết nhiều trong bài xích thi TOEIC.

Bạn đang xem: Sau trạng từ là gì trong tiếng anh

Hôm nay evolutsionataizmama.com muốn chia sẻ đến các các bạn nội dung này nhằm các bạn cũng có thể tự tin ôn luyện giờ đồng hồ Anh hiệu quả nhé!


I. Vị trí của Tính tự vào giờ Anh

ADJECTIVEADVERB
1. Đứng sau rượu cồn trường đoản cú To beEx: My job is so boring2. Đứng sau một số hễ từ cố định và thắt chặt khác (nhà điểm siêu quan lại trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, makeEx: As the movie went on, it became more và more excitingYour friover seems very nice- She is getting angryYou look so tired!He remained silent for a while3. Đứng trước danh từEx: She is a famous businesswoman  1.

Xem thêm:

Đứng sau rượu cồn từ thường
Ex: Tom wrotethe memorandum carelessly 2. Đứng trdự tính từEx: It’s a reasonably cheap restaurant, và the food was extremely good.- She is singing loudly3. Đứng trước trạng từ bỏ khácEx: Maria learns languages terribly quicklyHe fulfilled the work completely well4. Đứng đầu câu, bửa nghĩa cho cả câuEx: Unfortunately,the ngân hàng was closed by the time I got here

*
*
*
*
Vị trí của trạng tự vào giờ Anh
Trước động từ thường: (độc nhất là một số trạng tự chỉ tần suất: often, always, usually, seldom…) 

VD: They often get up at 6am

Giữa trợ đụng trường đoản cú và động từ bỏ thường 

VD: I have sầu + recently + finished my homework

Sau động từ bỏ tobe/seem/feel/look … cùng trdự trù từ: tobe/seem/feel/look…+ adv + adj 

VD: She is very nice

Đứng sau “Too”: V(thường) + Too + adv 

VD: The teacher speaks to quickly

Đứng trước “enough”: V(thường) + too + adv 

VD: The teacher speaks slowly enough for us to understand

Ở dưới cấu tạo so…that: V(thường) + so + adv + that 

VD: Jaông xã drove so fast that he caused an accident

Đứng cuối câu 

VD: He doctor told me to lớn breathe in slowly

Thường đứng một mình tại đầu câu vấp ngã nghĩa cho cả câu 

VD: Unfortunately,the ngân hàng was closed by the time I got here

Trên đấy là toàn thể hầu hết share của evolutsionataizmama.com về Vị trí của Tính từ – Danh từ bỏ – Trạng tự trong giờ Anh. Mong rằng nội dung bài viết để giúp ích cho chính mình. Chúc chúng ta thành công.