Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào

-

- Năm trang bị 2: Hạt của mỗi cây xuất sắc gieo thành thừng dòng cực tốt thích hợp lại thành giống như vô cùng nguyên chủng.

- Năm lắp thêm 3: Từ như là rất ngulặng chủng nhân thành tương tự nguyên ổn chủng.

- Năm sản phẩm 4: Từ giống nguim chủng nhân thành kiểu như phân phối đại trà phổ thông.

*


Câu hỏi trên trực thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Giải Công nghệ 7 Phần 1: Tdragon trọt. Chương thơm 1: Đại cương cứng về kỹ năng tdragon trọt !!


*