Run out of time là gì, những cụm từ tiếng anh Đi liền với 'time'

-

Sẵn sàng du học tập – Trong giờ Anh, “for a long time”, “on time”, ‘run out of time” lần lượt có nghĩa là khoảng chừng thời hạn dài, đúng giờ đồng hồ, không hề thời hạn.

Bạn đang xem: Run out of time là gì, những cụm từ tiếng anh Đi liền với 'time'

1. On time: đúng giờ

– You must be here on time.

Bạn nhất quyết buộc phải có mặt tại chỗ này đúng giờ.

2. For a long time: khoảng thời hạn dài

– I haven’t met him for a long time.

Tôi đang không gặp gỡ anh ấy từ lâu rồi.

3. Time after time: lần này cho lần khác

– Nam forgets to lớn vì chưng homework time after time.

Nam quên có tác dụng bài tập về bên không còn lần này cho tới lần khác.

4. Pressed for time: ko có tương đối nhiều thời gian

I’m a bit pressed for time at the moment. Do you mind if we have the meeting tomorrow?

Tôi ko có tương đối nhiều thời hạn vào bây giờ. Anh tất cả phiền khô ví như họ họp vào trong ngày mai không?

5. Run out of time: không còn thời gian

– We’ve sầu run out of time on this project.

Chúng tôi không còn thời hạn mang lại dự án này nữa.

6. No time to lớn lose: không tồn tại thời hạn để lãng phí

– There’s no time to lớn thua trận. We’ve sầu got lớn get going.

Không còn thời gian để lãng phí nữa. Chúng ta đề xuất vào cuộc thôi.

7 . Have spare time: gồm thời hạn rảnh

– What vị you vì in your spare time?

Quý khách hàng làm cái gi lúc rhình họa rỗi?

8. Take your time: bình tĩnh

– Take your time answering the question.

Hãy bình thản vấn đáp thắc mắc.

Xem thêm:

*

9. Make good time: làm điều gì đó nkhô cứng rộng chúng ta nghĩ

– We made good time. It only took us an hour to get here.

Chúng tôi đã xong xuôi nhanh chóng rộng dự con kiến – chỉ mất một giờ đồng hồ nhằm mang lại phía trên.

10. Just in time: vừa kịp lúc

– They arrived just in time for the wedding.

Họ đến vừa kịp đám hỏi.

11. High time: đúng thời điểm

– It’s high time you got a job!

Đã cho cơ hội các bạn đề xuất kiếm Việc làm rồi. (Lưu ý: cần sử dụng thì thừa khứ đọng solo sau high time).

12. Keep time: đúng giờ

– My watch doesn’t keep good time.

Đồng hồ nước của tớ chạy không ổn tiếng lắm.

13. Behind the times: chậm tiến độ, đi sau thời đại

– He’s so behind the times. He still plays records. Can you believe sầu it?

Anh ấy thật lạc hậu, giờ đồng hồ vẫn nghe đĩa hát. quý khách tất cả tin nổi không?

14. Overtime: tiền làm thêm ko kể giờ

– The firm is cutting baông xã on overtime.

công ty chúng tôi đang cắt giảm tiền làm thêm giờ đồng hồ.

15. Time zone: múi giờ

– The UK is in a different time zone from the rest of Europe.

Vương quốc Anh gồm múi giờ khác với phần còn lại của châu Âu.

16. In your own time: Làm điều gì nhưng không cần lo về thời gian

– I’ll fix the oto in my own time!

Tôi vẫn sửa xe pháo mà lại chưa phải vội!

17. Time on your side: tphải chăng với còn những thời hạn ngơi nghỉ phía trước

– You’ve sầu got time on your side, so you shouldn’t feel pressured inlớn making a career decision now.

Quý khách hàng còn nhiều thời gian sinh hoạt vùng trước, bởi vì vậy chúng ta không nên Cảm Xúc bị áp lực đè nén khi ra quyết định cho sự nghiệp bây giờ.