Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

-

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng được evolutsionataizmama.com biên soạn hướng dẫn các bạn tìm hiểu về Polime, phân loại các polime thuộc phản ứng gì. Từ đó vận dụng vào làm các dạng bài tập. Hy vọng với tài liệu dưới đây giúp các bạn học sinh nắm chắc cũng như học tốt môn Hóa học hơn.

Bạn đang xem: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Mời các bạn tham khảo thêm một số câu hỏi liên quan


Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

A. poli (metyl metacrylat).

B. poli (etylen terephtalat).

C. polistiren.

D. poliacrilonitrin.

Đáp án B


Một số loại polime thường gặp

1. Các polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng

nilon-6 (tơ capron), nilon-7 (tơ enan), lapsan, nilon-6,6 (đồng trùng ngưng), poli(phenol fomanđehit) (PPF) có 3 dạng: nhựa novolac, nhựa rezol, nhựa rezit, keo ure fomanđehit.

2. Các polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp

polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren (PS), poli(vinyl clorua) (PVC), poli(vinyl axetat) (PVA), poli(metyl metacrylat) (PMMA), poli(tetrafloetilen) (teflon), Nilon – 6 (capron), tơ nitron (olon), cao su isoprene, cao su clopren, cao su buna.

Lưu ý:

+ Đồng trùng hợp: Cao su buna – N, cao su buna – S.

+ Nilon – 6 (capron): cả trùng hợp và trùng ngưng.

3. Phân loại polime

Các polime được phân loại dựa theo nguồn gốc

Polyme thiên nhiên: Có nguồn gốc từ tự nhiên

Ví dụ: Xenlulozo, tơ tằm, cao su thiên nhiên, cao su thiên nhiên...

Polyme tổng hợp: Do con người tổng hợp (chủ yếu bằng phản ứng trùng ngưng hoặc trùng hợp.)

Ví dụ: Polypropylen (nhựa PP), Polyvinyl clorua (nhựa PVC), polyetylen (nhựa PE)...

Polyme bán tổng hợp (nhân tạo): Được con người chế tạo từ polyme thiên nhiên thành các loại polyme mới.

Theo cấu trúc

Polime mạch không phân nhánh.

Ví dụ: nhựa PVC, nhựa PE, cao su, xenlulozơ, tinh bột...

Polyme có nhánh.

Ví dụ: glicogen, amilopectin...

Polime mạch không gian.

Ví dụ: cao su lưu hóa, nhựa rezit, nhựa bakelit


Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1: Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?

A. Amilozơ.

B. Nilon-6,6.

C. Nilon-7

D. PVC.


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco?

A. Saccarozơ

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Xenlulozơ


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Hai tơ nào sau đây đều là tơ tổng hợp?

A. tơ nilon-6,6 và bông.

B. tơ nilon-6,6 và tơ nitron.

C. tơ tằm và bông.

D. tơ visco và tơ axetat.


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Có thể điều chế chất dẻo PVC bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau

A. CH2=CHCH2Cl

B. CH3CH=CH2

C. CH2=CHCl

D. CH2=CH2


Xem đáp án
Đáp án C

Câu 5. Cho sơ đồ phản ứng sau:

X → Y → Z → T → poli(vinyl axetat)

X là chất nào dưới đây ?

A. C2H5OH

B. CH≡CH

C. CH3COOH

D. CH3CHO


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 6. Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

A. Tơ visco.

B. Tơ nilon-6,6.

C. Tơ nitron.

D. Tơ tằm.

Xem thêm:


Xem đáp án
Đáp án A

Tơ nhân tạo hay tơ bán tổng hợp xuất phát từ polime thiên nhiên

(B và C là tơ tổng hợp, D là tơ thiên nhiên).


Câu 7. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là?

A. Nilon-6,6.

B. Poli (vinyl clorua).

C. Polietilen.

D. Poli (metyl metacrylat).


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 8. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ?


A. to tằm

B. tơ capron

C. tơ nilon-6,6

D. tơ visco


Xem đáp án
Đáp án D

Các loại tơ được sản xuất từ xenlulozơ:

Tơ visco: hòa tan xenlulozơ trong NaOH loãng và CS2 thu được dung dịch keo rất nhớt là tơ visco.

Tơ axetat: hòa tan xenlulozơ với anhiđrit axetic (có H2SO4 đặc) thu được xenlulozơ điaxetat và xenlulozơ triaxetat.


Câu 9. Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3


Xem đáp án
Đáp án C

Câu 10. Cho các polime sau: polistiren, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat), teflon. Số polime có thành phần nguyên tố giống nhau là

A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 2.


Xem đáp án
Đáp án B: amilozơ, amilopectin, poli(metyl metacrylat)

Câu 11. Polime không có nhiệt độ nóng chảy cố định vì:

A. có lẫn tạp chất.

B. có liên kết cộng hóa trị không phân cực.

C. là tập hợp nhiều loại phân tử, có cấu tạo mắt xích như nhau nhưng số lượng mắt xích trong phân tử khác nhau.

D. có khối lượng phân tử rất lớn và cấu trúc phân tử phức tạp.


Xem đáp án
Đáp án C

Câu 12. Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào đúng:

A. Cao su là polime thiên nhiên của isoprene.

B. Sợi xenlulozơ có thể bị đepolime hóa khi bị đun nóng.

C. Monome là mắt xích cơ bản trong phân tử polime.

D. Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn, do nhiều đơn vị nhỏ (mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 13. Trong số các loại to sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon -6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang; những loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo là:


A. tơ tằm và tơ enang.

B. tơ visco và tơ nilon -6,6.

C. tơ nilon -6,6 và tơ capron.

D. tơ visco và tơ axetat.


Xem đáp án
Đáp án D

Tơ nhân tạo (hay tơ bán tổng hợp) là Tơ visco và tơ axetat.


Câu 14. Trong số các loại to sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon -6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang; những loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo là:

A. tơ tằm và tơ enang.

B. tơ visco và tơ nilon -6,6.

C. tơ nilon -6,6 và tơ capron.

D. tơ visco và tơ axetat.


Xem đáp án
Đáp án D

Để nắm được phương pháp làm mời các bạn xem chi tiết tại: Một số loại polime thường gặp, phân loại polime

........................................

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan

Trên đây evolutsionataizmama.com đã giới thiệu Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, evolutsionataizmama.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà evolutsionataizmama.com tổng hợp và đăng tải.