Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các tuyên bố sau:

* Anđehit vừa gồm tính thoái hóa vừa bao gồm tính khử.

* Phenol ko tđắm đuối gia phản nghịch ứng thế.

Bạn đang xem: Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen

* Nitro benzen phản bội ứng cùng với HNO3 bốc khói (xúc tác H2SO4 đặc) chế tác thành m-đinitrobenzen.

* Dung dịch lòng trắng trứng tính năng được cùng với Cu(OH)2 cho dung dịch phức tất cả greed color tím.

* Trong công nghiệp, axeton cùng phenol được cung cấp từ cumen.

* Metylamin, đimetylamin, trimetylamin, etylamin hầu hết là những chất khí sống điều kiện thường xuyên.

* Trùng dừng vinyl clorua chiếm được poli(vinylclorua).

Số tuyên bố đúng là

A. 3.

B.6.

C. 5.

D. 4.


Lớp 0 Hóa học
1
0
*

Chọn câu trả lời C

* Đúng, theo SGK lớp 11.

* Sai, Phenol không tsi gia bội nghịch ứng núm. → Có bội nghịch ứng nạm.

* Đúng, theo SGK lớp 11.

* Đúng, theo SGK lớp 12, đây là phản nghịch ứng đặc trưng (biure)

* Đúng, theo SGK lớp 11.

* Đúng, theo SGK lớp 12.

* Sai, Trùng dừng vinyl clorua nhận được poli(vinylclorua) → Trùng đúng theo.


Đúng 0
Bình luận (0)
Các thắc mắc giống như

Cho các tuyên bố sau:

(a) Anđehit vừa gồm tính thoái hóa vừa gồm tính khử.

(b) Phenol ko tham gia làm phản ứng núm.

(c) Nitro benzen làm phản ứng với HNO3 quánh (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành thành m-đinitrobenzen.

(d) Dung dịch tròng trắng trứng chức năng được cùng với Cu(OH)2 cho hỗn hợp phức có greed color tím.

(e) Nguyên vật liệu nhằm pha trộn CH3CHO bởi phương pháp văn minh để là C2H2.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các tuyên bố sau:

(1). Anđehit vừa tất cả tính thoái hóa vừa gồm tính khử

(2). Phenol tsay đắm gia phản ứng ráng brom khó khăn rộng benzen

(3). Anđehit công dụng với H2 (dư) gồm xúc tác Ni đun cho nóng, nhận được ancol bậc một ;

(4). Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2

(5). Dung dịch phenol trong nước có tác dụng quỳ tím hóa đỏ

(6). Trong công nghiệp, axeton được cung cấp trường đoản cú cumen

(7). Etylamin chức năng với axit nitro sinh sống ánh sáng thường tạo nên etanol.

(8). Metylamin tung trong nước sinh sản dung dịch gồm môi trường thiên nhiên bazơ.

Số tuyên bố đúng là

A.5

B.4

C.7

D.6


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho những tuyên bố sau:

(1). Anđehit vừa gồm tính thoái hóa vừa có tính khử

(2). Phenol tđắm say gia phản ứng núm brom cực nhọc rộng benzen

(3). Anđehit công dụng với H2 (dư) gồm xúc tác Ni nấu nóng, nhận được ancol bậc một

(4). Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2

(5). Dung dịch phenol trong nước làm cho quỳ tím hóa đỏ

(6). Trong công nghiệp, axeton được thêm vào từ bỏ cumen

(7). Etylamin chức năng với axit nitro sống nhiệt độ thường xuyên tạo nên etanol.

(8). Metylamin tung nội địa chế tác dung dịch tất cả môi trường thiên nhiên bazo.

Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 4

C. 7

D. 6


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Cho những phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa tất cả tính oxi hóa vừa bao gồm tính khử

(b) Phenol tsay đắm gia phản ứng núm brom khó khăn rộng benzen

(c) Anđehit tính năng với H2 (dư) gồm xúc tác Ni làm cho nóng, nhận được ancol bậc một

(d) Dung dịch axit axetic chức năng được với Cu(OH)2

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ

(f) Trong công nghiệp, axeton được thêm vào trường đoản cú cumen

(g) Etylamin công dụng với axit nitro ngơi nghỉ ánh sáng thường tạo nên etanol.

(h) Metylamin chảy trong nước tạo ra dung dịch bao gồm môi trường bazo.

Số phát biểu đúng là

A.5

B.4

C.7

D.6


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Cho các phát biểu sau:

a, Anđehit vừa tất cả tính oxi hóa vừa bao gồm tính khử

b, Phenol tsi gia làm phản ứng thay brom nặng nề hơn benzen

c, Anđehit chức năng với H2 (dư) có xúc tác Ni nấu nóng, chiếm được ancol bậc một d, Dung dịch axit axetic công dụng được cùng với Cu(OH)2

e, Dung dịch phenol nội địa làm quỳ tím hóa đỏ

g, Trong công nghiệp, axeton được cung ứng trường đoản cú cumen Số tuyên bố đúng là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho những phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa tất cả tính oxi hóa vừa tất cả tính khử.

(b) Phenol tđam mê gia bội nghịch ứng cầm cố brom khó rộng benzen.

Xem thêm:

(c) Anđehit chức năng cùng với H2 (dư) bao gồm xúc tác Ni nấu nóng, chiếm được ancol bậc một.

(d) Dung dịch axit axetic công dụng được với Cu(OH)2.

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

(f) Trong công nghiệp, axeton được thêm vào trường đoản cú cumen.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B.2.

C.5.

D.3.


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho các tuyên bố sau:

a, Anđehit vừa bao gồm tính oxi hóa vừa có tính khử

b, Phenol tham gia bội phản ứng cầm cố brom khó khăn rộng benzen

c, Anđehit tính năng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun cho nóng, nhận được ancol bậc một

d, Dung dịch axit axetic tính năng được cùng với Cu(OH)2

e, Dung dịch phenol trong nước làm cho quỳ tím hóa đỏ

g, Trong công nghiệp, axeton được tiếp tế từ bỏ cumen

Số tuyên bố đúng là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2


Lớp 0 Hóa học
1
0

Cho những phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa bao gồm tính oxi hoá vừa bao gồm tính khử.

(b) Phenol tyêu thích gia phản ứng thế brom khó rộng benzen.

(c) Anđehit chức năng cùng với H2 (dư) bao gồm xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.

(d) Dung dịch axit axetic chức năng được với Cu(OH)2

(e) Dung dịch phenol nội địa làm cho quỳ tím hoá đỏ.

(g) Trong công nghiệp, axeton được cung cấp tự cumen.

Số phát biểu đúng là .

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Cho những tuyên bố sau:

(a) Anđehit vừa tất cả tính oxi hóa vừa gồm tính khử.

(b) Phenol tđê mê gia phản ứng cầm cố brom khó rộng bezen.

(c) Anđehit tác dụng cùng với H2 (dư) gồm xúc tác Ni làm cho nóng, chiếm được ancol bậc một.

(d) Dung dịch axit axetic tính năng được với Cu(OH)2.

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

(g) Trong công nghiệp, axeton được chế tạo trường đoản cú cumen.

Số tuyên bố đúng là

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3


Lớp 0 Hóa học tập
1
0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)