Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

-
*

*

Bài 9: Pháp luật với sự phạt triển bền vững của đất nước

1. Vai trò của pháp luật đối với sự phạt triển bền vững của đất nước (đọc thêm)

a. Trong lĩnh vực tởm tế (đọc thêm)

- Trong quy trình tăng trưởng kinh tế đất nước, pháp luật giữ sứ mệnh quan trọng, tác động đến toàn bộ nền khiếp tế nhằm khơi dậy mọi tiềm năng của xóm hội vào công cuộc phân phát triển nền gớm tế đất nước.

Bạn đang xem: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

b. Trong lĩnh vực văn hóa (đọc thêm)

- Pháp luật giữ sứ mệnh chủ đạo, tác động tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam.

- Góp phần đẩy mạnh giá chỉ trị văn hóa dân tộc và tinc hoa văn hóa nhân loại, góp phần tích cực vào việc phạt triển ghê tế - làng hội của đất nước.

c. Trong lĩnh vực làng mạc hội (đọc thêm)

- Pháp luật bao gồm sứ mệnh quan lại trọng thúc đẩy sự vạc triển trong lĩnh vực xã hội.

- Góp phần tích cực vào việc bảo đảm tiến bộ với công bằng làng hội bên trên đất nước ta.

d. Trong lĩnh vực môi trường (đọc thêm)

- Pháp luật là công cụ quan lại trọng của Nhà nước để xây dựng với trả thiện môi trường pháp lí cần thiết, tạo ra sự phối hợp giữa vạc triển gớm tế và bảo vệ môi trường, thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường.

e. Trong lĩnh vực quốc chống bình yên xã hội (đọc thêm)

- Pháp luật là cơ sở để tăng cường tiềm lực quốc chống, giữ vững an ninh quốc gia, qua đó tạo môi trường chủ quyền, ổn định, đảm bảo đến đất nước có đầy đủ điều kiện để phân phát triển bền vững.

2. Nội dung cơ bản của pháp luật về sự phân phát triển bền vững của đất nước

a. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phạt triển ghê tế

* Quyền tự bởi marketing của công dân

*

- Quy định tại điều 33 Hiến pháp 2013 và trong những luật về marketing.

- Có nghĩa là, mọi công dân khi có đủ điều kiện bởi pháp luật quy định đều bao gồm quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau thời điểm được cơ quan lại công ty nước bao gồm thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh.

* Nghĩa vụ của công dân lúc thực hiện các họat động kinh doanh:

- Kinc doanh đúng ngành, nghề ghi vào giấy phép tởm doanh;

- Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật;

- Bảo vệ môi trường;

- Bảo vệ quền lợi người tiêu dùng;

- Tuân thủ các quy định về quốc chống, bình yên, trật tự, an ninh xóm hội…

Lưu ý:

+ Nghĩa vụ nộp thuế là rất quan liêu trọng, cần phải được thực hiện nhiêm chỉnh.

+ Pháp luật quy định những mức thuế khác nhau đối với những doanh nghiệp khác biệt, căn cứ vào ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn marketing.

+ Nếu kinh doanh vào những ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước khuyến khích thì doanh nghiệp gồm thể được miễn thuế trong những năm đầu với đóng thuế ở mức thấp vào những năm sau.

b. Nội dung cơ bản về sự vạc triển văn hóa (đọc thêm)

- Thời kì hội nhập với toàn cầu hóa, Nhà nước đặc biệt quyên tâm xây dựng với ban hành các quy định về bảo vệ và đẩy mạnh những giá trị di sản văn hóa.

- Pháp luật về sự phân phát triển văn hóa nghiêm cấm những hành vi truyền bá tư tưởng với văn hóa phản động, lối sống đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục, nghiêm cấm các hành vi xâm phạm đến các di sản văn hóa.

c. Nội dung cơ bản của pháp luật về sự phạt triển các lĩnh vực buôn bản hội

Các quy định của pháp luật về những lĩnh vực buôn bản hội cơ bản như:

- Giải quyết vấn đề việc làm: khuyến khích tạo ra nhiều việc làm mới.

- Xóa đói giảm nghèo: sử dụng những biện pháp gớm tế - tài chính như tăng nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, mở rộng những hình thức trợ góp người nghèo.

- Kiềm chế sự gia tăng dân số: Công dân bao gồm nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xây dựng bài bản gia đình không nhiều con, vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chế độ dân số cùng kế hoạch hóa gia đình.

- Chăm sóc sức khỏe mang lại nhân dân: Nhà nước áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm giảm tỉ lệ mắc bệnh, nâng cấp thể lực, tăng tuổi thọ, đảm bảo phân phát triển giống nòi.

- Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Xem thêm: Vecto Chỉ Phương Là Gì ? Phương Trình Tham Lý Thuyết Phương Trình Đường Thẳng

d. Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường

- Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của bên nước và của mỗi công dân.

- Là nhiệm vụ quan tiền trọng vào chiến lược phân phát triển kinh tế - xóm hội của đất nước.

- Phải bảo vệ, khai quật sử dụng hợp lí, tiết kiệm cùng bao gồm hiệu quả để đáp ứng yêu cầu vạc triển tởm tế của đất nước.

- Việc bảo vệ môi trường phải tuân thủ nguyên tắc (ko dạy)

- Các hoạt động bảo vệ môi trường chủ yếu:

+ Bảo tồn và sử dụng hợp lí tài nguim vạn vật thiên nhiên.

+ Bảo vệ môi trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

+ Bảo vệ môi trường đô thị, khu vực cư dân.

+ Bảo vệ môi trường biển, nước sông và các nguồn nước không giống.

+ Quản lí chất thải.

+ Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm với phục hồi môi trường.

- Bảo vệ rừng gồm tầm quan liêu trọng đặc biệt, vị rừng là tài nguim quý báu của đất nước, có mức giá trị to lớn lớn đối với nền tởm tế quốc dân.

- Pháp luật nghiêm cấm cá hành vi phá hoại, khai quật trái phép rừng cùng các nguồn tài ngulặng vạn vật thiên nhiên, khai quật, sale, tiêu thụ các loài thực vật, động vật hoang dại quý hiếm thuộc danh mục cấm, chôn lấp chất pngóng xạ, chất thải, chất nguy hại khác không đúng nơi quy định, thải những chất thải chưa được xử lí...vào đất, nguồn nước.

- Hành vi vi phạm tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm tất cả thể bị xử lí hành chủ yếu, kỉ luật hoặc truy hỏi cứu trách rưới nhiệm hình sự.

e. Nội dung cơ bản của pháp luật về quốc chống an ninh

- Nhà nước ban hành hệ thống pháp luật để tạo buộc phải hiên chạy dọc pháp lí như: Luật Quốc chống, Luật An ninc quốc gia,...

- Đảm bảo quốc chống với bình an là: Tăng cường quốc chống để xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc; bảo vệ chủ quyền, thống nhất cùng toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, phát triển gớm tế, văn hóa, xóm hội, an toàn, quốc chống, đối ngoại vững mạnh, giữ vững ổn định thiết yếu trị vào nước.

- Nguyên ổn tắc hoạt động:

+ Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - làng mạc hội với tăng cường quốc chống và bảo vệ an ninh quốc gia;

+ Phối hợp bao gồm hiệu quả hoạt động bình yên, quốc chống và đối ngoại;

+ Chủ động chống ngừa, đấu tnhãi ranh làm cho thất bại mọi âm mưu và hoạt động xâm phạm an toàn quốc gia;

+ Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận bình an nhân dân.

- Củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của toàn dân nhưng nòng cốt là Quân đội quần chúng cùng Công an quần chúng.

- Mọi cơ quan tiền, tổ chức, công dân gồm trách nhiệm, nghĩa vụ tham mê gia củng cố quốc chống, bảo vệ bình an quốc gia. Mọi hành động xâm phạm bình yên quốc gia đều bị xử lí nghiêm minc, kịp thời.

- Nhà nước ban hành chế độ nghĩa vụ quân sự, thực hiện giáo dục quốc phòng trong những cơ quan lại, tổ chức và đối với mọi công dân; tuyên truyền, giáo dục bảo vệ bình yên quốc gia.